Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Venres, 23 de novembro de 2018 Páx. 50019

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 14 de novembro de 2018 polo que se somete ao trámite de información pública o documento básico de mellora e integración paisaxística das entradas dos camiños de Santiago en Santiago de Compostela. Ámbito: Camiño Francés, de clave AC/17/012.10.2, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Antecedentes:

Con data do 15 de febreiro de 2017, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Axencia Turismo de Galicia, a Axencia Galega de Infraestruturas e o Concello de Santiago de Compostela asinaron un protocolo de colaboración para a mellora e integración paisaxística das entradas dos camiños de Santiago, en Santiago de Compostela.

Das partes asinantes do protocolo, a Axencia Galega de Infraestruturas, adscrita á Consellería de Infraestruturas e Vivenda, encargaríase da execución material dos traballos que lle correspondan á Xunta de Galicia, de acordo co establecido no artigo 1 do Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Infraestruturas; de acordo coa encarga recibida o pasado mes de abril de 2017, adxudicáronse os traballos de redacción dos proxectos de construción, así como o control e vixilancia das obras de Mellora e integración paisaxística das entradas dos camiños de Santiago en Santiago de Compostela, de clave AC/17/012.10, que se desenvolverá en diferentes fases, e cuxo obxecto é buscar unha visión integral do Camiño de Santiago como fenómeno patrimonial, cultural e territorial único, independentemente dos diferentes itinerarios que conflúen no centro histórico compostelán: o Camiño Inglés, o Camiño Francés, o Camiño da Vía da Prata, o Camiño Portugués e o Camiño de Fisterra.

Este proxecto ten como finalidade acadar unha imaxe identitaria internacional común ao longo do Camiño, concretamente para mellorar a integración do peregrino na entrada da cidade de Santiago de Compostela, facilitando a dita percepción e diminuíndo a tensión do tráfico sobre o Camiño, así como favorecendo a mobilidade peonil nesta área ao lle dar prioridade ao peregrino sobre o tráfico rodado.

Froito de todo isto elabórase o documento básico Mellora e integración paisaxística das entradas dos camiños de Santiago en Santiago de Compostela. Ámbito: Camiño Francés, de clave AC/17/012.10.2, cuxo obxecto é reordenar o itinerario do Camiño de Santiago, no ámbito do Camiño Francés, ao seu paso polo Monte do Gozo, e a súa baixada ata adentrarse na cidade pola rúa San Lázaro, para finalmente chegar á rúa dos Concheiros. Todo o exposto para esta actuación ten a finalidade de darlles prioridade a cidadáns e peregrinos, con criterios de seguridade, mobilidade e funcionalidade global.

As principais actuacións que se levarán a cabo serán:

– Integración do Camiño de Santiago na trama viaria e urbana da zona.

– Reordenación dos accesos viarios aos barrios da contorna.

– Ordenación e humanización das seccións viarias.

– Definición de elementos como pavimentos, mobiliario, etc.

– Reordenación das zonas de estacionamento.

Por último, o artigo 80 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (DOG do 16 de maio), determina que a aprobación da delimitación dos camiños de Santiago levará implícita a declaración de interese social e a de necesidade de ocupación dos bens e adquisición de dereitos para os fins de expropiación forzosa, de ocupación temporal ou de imposición ou modificación de servidumes tanto dos tramos necesarios para a funcionalidade do trazado coma dos bens localizados no seu ámbito delimitado necesarios para a conservación, protección ou servizo do Camiño.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. Declarar, de acordo co artigo 80 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, de interese social, e a de necesidade de ocupación dos bens e adquisición de dereitos recollidos no documento básico Mellora e integración paisaxística das entradas dos camiños de Santiago en Santiago de Compostela. Ámbito: Camiño Francés, de clave AC/17/012.10.2.

Segundo. Someter ao trámite de información pública, para os efectos previstos nos artigos 18 e seguintes da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa, e os concordantes do seu regulamento, a relación de bens e dereitos necesarios para a execución do documento básico Mellora e integración paisaxística das entradas dos camiños de Santiago en Santiago de Compostela. Ámbito: Camiño Francés, por un período de vinte (20) días hábiles, contados a partir do seguinte ao de publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos desta resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas da Coruña (rúa Vicente Ferrer, 2, 15008 A Coruña) e na Casa do Concello de Santiago de Compostela (Pazo de Raxoi, praza do Obradoiro, 15705 Santiago de Compostela). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (http://civ.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas), atópase á disposición dos interesados o documento básico completo.

Santiago Compostela, 14 de novembro de 2018

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Mellora e integración paisaxística das entradas dos camiños de Santiago.

En Santiago de Compostela.

Ámbito: Camiño Francés.

Clave: AC/17/012.10.2.

Concello de Santiago de Compostela.

Referencia catastral

Titular

Tipo

Situación solo

Superficie expropiación (m2)

1

1589315NH4419A

Gabriel Martínez Sexto

Solo rústico

Rústico de protección paisaxística

154

2

8482524NH3488D

Abanca Corporación División Inmobiliaria, S.L.

Solo urbano

MP PERI, ordenanza ZU-RS

7

3

8482523NH3488D

Acelsino Veiras Santos

Solo urbano

MP PERI, ordenanza ZU-RS

39

4

8179559NH3487G

Solo urbano

Ordenanza número 3

82