Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 234 Luns, 10 de decembro de 2018 Páx. 51616

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a formalización dos contratos do servizo de transporte para os escolares participantes no programa Xogade (Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar), para o curso 2018/19 (33 lotes).

En cumprimento do disposto no artigo 154.2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización dos seguintes contratos:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Secretaría Xeral para o Deporte.

b) Dependencia que tramitou o expediente: Subdirección Xeral de Xestión Deportiva.

c) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=285002

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: contrato administrativo de servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de transporte para os escolares participantes no programa Xogade (xogos galegos deportivos en idade escolar), para o curso 2018/19 (33 lotes).

c) CPV (referencia de nomenclatura): 60140000-1 (servizos de transporte regular de pasaxeiros).

d) Medios de publicación e datas dos anuncios de licitación: DOUE nº 102181-2018-ES, do 7 de marzo de 2018, BOE nº 59, do 8 de marzo e DOG nº 54, do 16 de marzo.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto, suxeito a regulación harmonizada e criterio prezo.

4. Valor estimado do contrato: 443.095,00 euros.

5. Orzamento base de licitación.

Importe neto: 443.095,00 €. IVE (10 %): 44.309,50 €. Importe total: 487.404,50 € conforme á seguinte distribución por anualidades:

2018: 61.362,76 euros, IVE incluído.

2019: 426.041,74 euros, IVE incluído.

6. Adxudicación e formalización dos contratos:

a) Data de adxudicación: 11 de outubro de 2018 para todos os lotes.

b) Lotes e empresas adxudicatarias:

Nº de orde

Empresa

Lote

Oferta
(sen IVE)

IVE 10 %

Oferta
(con IVE)

1

UTE Barbanza 2018-2019

1

44.557,00 €

4.455,70 €

49.012,70 €

2

Arriva Galicia, S.L.

2

18.526,10 €

1.852,61 €

20.378,71 €

3

UTE RI-CO-PO

3

9.336,38 €

933,64 €

10.270,02 €

4

Arriva Galicia, S.L.

4

37.444,68 €

3.744,47 €

41.189,15 €

5

Arriva Galicia, S.L.

5

12.985,38 €

1.298,54 €

14.283,92 €

6

UTE Xogade Lugo 2018-2019

7

6.017,00 €

601,70 €

6.618,70 €

7

Autos Morán, S.L.

8

13.588,88 €

1.358,89 €

14.947,77 €

8

UTE Xogade Lugo 2018-2019

9

12.980,40 €

1.298,04 €

14.278,44 €

9

UTE Xogade Lugo 2018-2019

10

7.679,00 €

767,90 €

8.446,90 €

10

UTE Xogade Lugo 2018-2019

11

5.996,00 €

599,60 €

6.595,60 €

11

Autocares Her-Vei, S.L.

12

4.025,00 €

402,50 €

4.427,50 €

12

UTE Xogade Lugo 2018-2019

13

14.758,40 €

1.475,84 €

16.234,24 €

13

UTE Xogade Lugo 2018-2019

14

585,60 €

58,56 €

644,16 €

14

Anpián, S.A.

15

13.901,34 €

1.390,13 €

15.291,47 €

15

Iacobus Vía, S.L.U.

16

4.190,00 €

419,00 €

4.609,00 €

16

UTE Xogade 2018-2019, Lote 17

17

8.436,50 €

843,65 €

9.280,15 €

17

Anpián, S.A.

18

11.934,42 €

1.193,44 €

13.127,86 €

18

Autocares Alfer, S.A.

19

21.371,90 €

2.137,19 €

23.509,09 €

19

Expres de Vea, S.L.

20

6.975,00 €

697,50 €

7.672,50 €

20

Benito Abalo, S.L.

21

7.290,73 €

729,07 €

8.019,80 €

21

Empresa Suárez Araújo, S.L.

22

9.000,00 €

900,00 €

9.900,00 €

22

Servicios de Autobús Lar, S.L.

23

6.400,00 €

640,00 €

7.040,00 €

23

Servicios de Autobús Lar, S.L.

24

8.750,00 €

875,00 €

9.625,00 €

24

Servicios de Autobús Lar, S.L.

25

5.000,00 €

500,00 €

5.500,00 €

25

Autocares Vda. de Cándido, S.L.

26

3.435,00 €

343,50 €

3.778,50 €

26

Autocares Galisur, S.A.

28

5.841,12 €

584,11

6.425,23 €

27

Benito Abalo, S.L.

29

9.119,43 €

911,94

10.031,37 €

28

Servicios de Autobus Lar, S.L.

30

10.739,95 €

1.074,00 €

11.813,95 €

29

Estévez Avión, S.L.

31

9.839,00 €

983,90 €

10.822,90 €

30

Servicios de Autobus Lar, S.L.

32

13.250,00 €

1.325,00 €

14.575,00 €

31

Servicios de Autobus Lar, S.L.

33

3.000,00 €

300,00 €

3.300,00 €

Totais

346.954,21 €

34.695,42 €

381.649,63 €

c) Vantaxes das ofertas adxudicatarias: as ofertas cos prezos máis baixos, non consideradas anormais ou desproporcionadas.

d) O lote 6 foi declarado deserto por non achegar a empresa que presentou a oferta máis vantaxosa a documentación requirida por este órgano de contratación, e por non terse presentado máis ofertas.

O lote 27 foi declarado deserto por non terse presentado ningunha empresa.

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2018

Marta Míguez Telle
Secretaria xeral para o Deporte