Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Mércores, 26 de decembro de 2018 Páx. 53675

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas correspondentes á convocatoria do exercicio 2018.

1. Axudas a propietarios de buques pesqueiros.

1.1. Axudas que melloren a hixiene, saúde, a seguranza e condicións de traballo en buques pesqueiros.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2017 (DOG núm. 28, do 8 de febreiro de 2018) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2018 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2018.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.6.

d) Finalidade da axuda: mellorar a hixiene, a saúde, a seguridade e as condicións de traballo.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Beneficiario

Obxecto da axuda

Axuda total

E15624117

Antonio y Fernando Queiruga Sampedro, C.B.

Guindastre modelo T-20505M/4.

24.071,00

B15074826

Pesquerías Madi, S.L.

Modernización do buque Carrizo Dous.

106.885,41

B15296007

Colla Pesca, S.L.

Subministración e instalación de hélices de manobra.

30.967,50

B15296007

Colla Pesca, S.L.

Subministración e instalación de hélices de manobra.

30.967,50

****7104

González Feal, Javier

Reforma das estruturas de abrigo na cuberta.

4.247,50

7880****

****3470 7631****

Mas Gerpe, Bieito

Gerpe Ramos, José Manuel

Martínez Castro, Josefa

Ecosonda a cor dixital.

Equipo de navegación.

50 %: 1.018,75

25 %: 509,38

25 %: 509,37

Total: 2.037,50

****5727

7633****

****9226

Platas Rodríguez, David

Platas Calvo, José Manuel

Isabel Rodríguez, Clara

Indicador de correntes Furuno CI-68BB.

50 %: 5.925,00

25 %: 2.962,50

25 %: 2.962,50

Total: 11.850,00

4738****

Rodríguez Bermúdez, Jonathan

Plotter, cartografía, sonda, VHF e antena.

Roupas de traballo e equipamentos de seguranza.

1.580,80

****0569

Rico Lago, Santiago Manuel

Plotter Simrad modelo G09.

1.648,50

5245****

Moraña Torres, Noe

Plotter sonda Garmin.

996,35

B27421866

Pesquera A Gaveira, S.L.

Equipamento radio satélite, piloto automático Simrad, compás satelitario Simrad.

4.057,50

B27288075

Pesquera Joralca, S.L.

Modernización do buque Currana Un.

66.650,00

****9511

3399****

Pernas Rivas, Santiago

Suárez Rodríguez, Noelia

Construción, montaxe e relocalización de ponte de mando.

50 %: 4.403,50

50 %: 4.403,50

Total: 8.807,00

****5184

Barcia Pidre, Óscar

Traxe seco de inmersión, material de salvamento.

Estrutura de cuberta, piso antiescorregadizo, roupa de augas e sinais de emerxencia.

1.050,05

B36303840

Pesquera Nugoba, S.L.

Tres portas estancas de aceiro.

1.765,00

B36223022

Stella Maris de Bueu, S.L.

Traxes de supervivencia Lalizas Neptune Solas/Med.

920,00

B36171387

Franivan, S.L.

Compás fluxgate Furuno.

Báscula antibalance.

4.047,50

B94145521

Armadora Xeixal, S.L.

Reforma da cociña.

Compás fluxgate Furuno.

20.097,85

3530****

Martínez Casas, Modesto

Subministración e instalación de piloto automático.

Subministración dispositivos salvamento e loita contra incendios.

2.130,55

****3337

Somoza Martínez, Juan

Subministración e instalación de radar.

2.812,50

1.2. Axudas que aumenten o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2017 (DOG núm. 28, do 8 de febreiro de 2018) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2018 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2018.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.5.

d) Finalidade da axuda: aumentar o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Beneficiario

Obxecto da axuda

Axuda total

B33384728

Galiana Armadores, S.L.

Adaptación da bodega para mellorar as condicións hixiénicas e a estiba.

4.690,00

B36223022

Stella Maris de Bueu, S.L.

Mellora do parque de pesca.

8.152,91

B36895316

Gordejuela Pesca, S.L.

Instalación de arrefecedora.

30.118,63

B36171387

Franivan, S.L.

Rexistrador de temperatura.

Sistema de etiquetado estanco.

3.340,00

B94145521

Armadora Xeixal, S.L.

Rexistrador de temperatura Uktemp.

510,00

B27242973

Ramber Pesca, S.L.

Subministración e montaxe de máquina de xeos.

20.858,49

A36632511

Pescaberbes, S.A.

Novo túnel de conxelación.

44.827,20

1.3. Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2017 (DOG núm. 28, do 8 de febreiro de 2018) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2018 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2018.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.4.

d) Finalidade da axuda: eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

CIF/NIF

Beneficiario

Obxecto da axuda

Axuda total

B94145521

Armadora Xeixal, S.L.

Subministración de eixo e hélice.

23.366,08

2. Axudas destinadas a pemes do sector transformador.

a) Norma reguladora: Orde do 18 de decembro de 2017 (DOG núm. 27, do 7 de febreiro de 2018) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2018.

b) Convocatoria: exercicio 2018.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.771.1.

d) Finalidade da axuda: realizar investimentos que contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no ambiente, melloren a seguridade, a hixiene, a saúde e as condicións de traballo, axuden á transformación de capturas de peixe comercial que non se poidan destinar ao consumo humano, se refiran á transformación de subprodutos obtidos das actividades principais de transformación, se refiran á transformación de produtos de acuicultura ecolóxica, que dean lugar a novos e mellores produtos, novos ou mellores procesos, ou novos e mellores sistemas de xestión e organización.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Beneficiario

Obxecto da axuda

Axuda total

A36014595

Alfonso García López, S.A.

Proxecto eficiencia enerxética, seguridade laboral dos traballadores e liña de produtos novos.

546.154,31

B36545853

Algas Atlánticas Algamar, S.L.

Melloras tecnolóxicas orientadas á diversificación de produtos.

39.852,50

A36603421

Auxiliar Conservera, S.A.

Modernización tecnolóxica e ambiental de planta de transformación de subproduto de pescado.

4.553.455,37

A36013340

Barlovento, S.A.

Instalación de industria de transformación de mexillón ecolóxico refrixerado, conxelado e pasteurizado.

1.986.180,65

A36821007

Cabomar Congelados, S.A.U.

Melloras tecnolóxicas de novos procesos, produtos ambientais e sistemas de xestión.

1.713.751,23

3263****

Castrillón Martínez, José Luis

Mellora do centro de transformación de produtos do mar con redución do impacto ambiental.

53.828,27

A36873081

Congelados Maravilla, S.A.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en industria de procesado de pescado.

92.262,65

A36780641

Congelados Noribérica, S.A.

Aforro e eficiencia enerxética en Congelados Noribérica e implantación sistema xestión Erp Libra.

92.017,44

A36016806

Conservas Antonio Pérez Lafuente, S.A.

Melloras tecnolóxico-sanitarias e implantación de novos procesos en industria conserveira de pescado.

112.417,08

B36254837

Conservas Daporta, S.L.

Melloras en innovacion, procesos e produtos. Maior valor engadido, eficiencia enerxética e melloras ambientais.

138.537,25

B36035392

Conservas de Cambados, S.L.

Mellora do proceso produtivo para o mexillón en conserva.

100.645,00

B36035392

Conservas de Cambados, S.L.

Nova nave para mellora do proceso produtivo: fase almacenamento e expedición-comercialización.

147.088,05

B15496474

Conservas de Pescado La Pureza, S.L.

Aforro e eficiencia enerxética en Conservas de Pescado La Pureza.

33.084,60

A36030096

Conservas del Noroeste, S.A.

Proxecto de innovación, novos e mellores procesos, mellor sistema de organización, seguridade e condicións de traballo.

208.169,63

B36041549

Cultivos Marinos Vilanova, S.L.

Mellora substancial do proceso produtivo e elaboración de novos produtos.

54.841,88

B15760549

Curro Pesca, S.L.

Melloras tecnolóxicas en liñas de conxelación.

157.060,83

A15119241

Depuradora de Mariscos Suevos, S.A.

Mellora substancial do proceso produtivo (fase envasado e expedición).

21.357,40

B36395101

Depuradora de Moluscos La Sirena, S.L.

Lanzamento novos produtos elaborados salsa lixeira e medidas aforro enerxético/xestión de residuos.

42.787,74

B36395101

Depuradora de Moluscos La Sirena, S.L.

Lanzamento novos produtos innovadores, introdución novos sistemas xestión/organización e medidas aforro enerxético.

1.701.009,11

B36395101

Depuradora de Moluscos La Sirena, S.L.

Lanzamento de novos produtos elaborados con innovación industria 4.0 en procesos clave.

1.609.565,02

B82855057

El Percebeiro, S.L.

Novo proceso produtivo para elaboración de pescado fileteado e afumado.

84.336,65

B15726938

Frigorífica Botana, S.L.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en industria de procesado de pescado.

138.415,05

B32407595

Frigoríficos Arcos, S.L.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en industria de procesado de pescado.

33.633,20

A36608180

Frigoríficos de Galicia, S.A.

Proxecto innovador para solucións tecnolóxicas de mellora de procesos e sistema de xestión e organización.

2.707,79

A36600880

Frigoríficos de Vigo, S.A.

Innovación novos produtos, mellora nos procesos e sistemas de organización, eficiencia enerxética, valor engadido.

583.442,25

A36600880

Frigoríficos de Vigo, S.A.

Innovación en mellora de procesos e produto, mellora condicións hixiénico-sanitarias, maior valor engadido.

56.735,04

B27705615

Frigoríficos Iberport, S.L.

Eficiencia enerxética Iberport.

8.725,76

A36643922

Frigoríficos Oya, S.A.

Proxecto innovación para eficiencia, aforro enerxético, melloras ambientais, seguridade, condicións de traballo.

231.037,28

B15110638

José Luis Correa Kessler, S.L.

Proxecto de ampliación de planta de procesado de pescado.

55.093,95

B36016467

José Mª Daporta Leiro e Hijos, S.L.

Novo proceso de elaboración de moluscos.

43.422,50

A36602399

Justo López Valcárcel, S.A.

Melloras tecnolóxicas orientadas á innovación.

159.573,60

B36037000

Leiro e Hijos, S.L.

Mellora da eficiencia enerxética, melloras ambientais e novos formatos e procesos.

473.065,27

A27025345

López Freire, S.A.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en industria de procesado de produtos do mar.

52.702,25

B94154507

Mariscos Alumar, S.L.

Proxecto para procesado de produtos do mar.

501.239,89

A36031516

Mariscos Campelo, S.A.

Innovación para novos e mellores produtos e procesos, mellora na organización, seguridade, hixiene e eficiencia.

140.721,27

B36346278

Mariscos Daporta, S.L.

Innovación para mellora de procesos, novos e mellores produtos, mellor xestión e aforro enerxético.

62.550,00

B36300952

Mariscos Elvira, S.L.

Acondicionamento das instalacións para implantar un novo proceso de depuración e tratamento de augas.

40.967,03

B36588515

Mariscos Malliño, S.L.

Nova liña de procesado para a transformación de produtos do mar.

46.580,04

B36041622

Mariscos Trelles, S.L.

Novo sistema de xestión e organización da produción e mellora da súa rastrexabilidade.

2.940,50

B36314318

Mejillones Ría de Arosa, S.L.

Melloras tecnolóxicas ambientais e aforro enerxético.

239.668,48

A36053148

Moluscos Rías Gallegas, S.A.

Liña de elaboración para novos produtos do mar.

41.290,00

B98242498

Nuestro Mar de Siempre, S.L.

Equipamento dunha nova fábrica para a elaboración de produtos derivados da pesca.

984.780,63

A36601672

Orbe, S.A.

Investimento Ponte Caldelas 2017.

141.679,86

B36302958

Pasteurizados Cíes, S.L.U.

Mellora da liña do mexillón pasteurizado ecolóxico.

38.500,00

B27159755

Pescados Rubén, S.L.

Instalación frigorífica para redución do impacto ambiental e para aforro de enerxía.

461.267,16

B15376544

Salgado Congelados, S.L.

Proxecto de innovación para novos e mellores produtos, procesos, melloras en seguridade, hixiene e maior valor engadido.

65.000,00

B27855477

San Marco Pesca, S.L.

Proxecto de instalación de liñas de procesado de produtos do mar.

207.932,45

B36019826

Serafín Santorum, S.L.

Construción cámara frigorífica.

35.584,79

B70450903

Vieiras de Ferrol, S.L.

Construción e equipamento dunha planta de evisceración de vieiras (3ª fase).

30.237,66

B27725415

Vilatrade 2009, S.L.

Innovación na empresa: mellores procesos, melloras hixiénico-sanitarias, de condicións de traballo e ambientais.

57.206,41

3. Axudas destinadas a establecementos de acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para investimentos produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables, e para a obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico no ámbito da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2018.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.772.2.

d) Finalidade da axuda: axudas destinadas á realización de actuacións, co fin de fomentar unha acuicultura sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

CIF/NIF

Beneficiario

Obxecto da axuda

Axuda total

B15139785

Acuidoro, S.L.

Novo ras para linguado e ampliación nursery de rodaballo, Hatchery Cervo.

3.650.624,27

B15139785

Acuidoro, S.L.

Melloras en engorde, Hatchery Cervo.

373.524,20

****7412

Aguín Magdalena, Francisco Javier

Modernización embarcación auxiliar Sabou: gps e material salvamento.

1.393,45

G15587835

Asociación Productores Mejillón Ares-Betanzos, (Apromar)

Carreta eléctrica elevadora e mellora pesadora de camións.

14.998,00

3589****

Canosa Santomé, María del Carmen

Modernización embarcación auxiliar Manuel Marcelino: pesadora.

4.895,00

B94150372

Casa dos Martes, S.L.

Construción embarcación auxiliar Martínez Tres.

6.516,53

****8165
3544****

Cores Rial, Saturnino
Patón Pouso, María José

Modernización embarcación Nuevo Tuno: pesadora electrónica e grella vibradora.

7.250,00

****3334

Couso Silva, José Luis

Construción embarcación auxiliar Neno.

11.453,83

3545****

Dacosta Figueiras, José Antonio

Construción embarcación auxiliar Ivanda.

285.524,50

****4826

7677****

Díaz Olveira, Marcelino Benito
Ogea Ortigueira, María del Pilar

Modernización embarcación Bedifer: desgranadora clasificadora, pasteca, culler, rotor, pesadora, mesa vibradora e grellas.

17.067,50

****8074

Esperante Redondo, José Francisco

Modernización embarcación Esperante: guindastre hidráulico.

35.975,00

3526****
****1037

González Ferradás, Manuel
Torres Chapela, Elena

Construción batea Banda del Río IV.

25.750,00

3321****

González Fungueiriño, Mª Luz del Mar

Modernización embarcación auxiliar Conquistador: guindastre hidráulico.

30.603,50

****6735

González González, María del Carmen

Construción batea Carmen I.

24.450,00

7854****

González Otero, Andrés

Construción batea Camace V.

26.650,00

****6358

González Vázquez, Dionisio

Modernización embarcación auxiliar Fita: toldo, diversos equipos electrónicos e equipo de salvamento marítimo.

4.867,50

5245****

Herbón González, Ricardo Manuel

Modernización embarcación Maher: motor auxiliar, equipo navegación e máquina pesadora.

18.987,00

****5350

7696****
****8376

7677****

Hermo Mariño, Jesús
Muñiz Argibay, María Vanesa
García Tubío, María Dolores
Hermo Mariño, Modesto

Construción batea Her I.

26.239,00

****9466

5249****
****5600

Iglesias Otero, Rosa
Torre Iglesias, Miguel Ángel de la
Torre Iglesias, Salvador de la

Modernización embarcación Molubesa Tres: moega, culler e pinza portapalets.

13.024,58

B36016467

José María Daporta Leiro e Hijos, S.L.

Construción bateas M.B. II e J.V. III.

50.500,00

B36192284

Juelmar, S.L.

Construción batea Pepita II.

25.750,00

7879****

Lago Freire, Francisco Javier

Construción batea Dolores III.

25.715,00

B15780448

Loranmar, S.L.

Modernización embarcación auxiliar E. Martínez: motor e cuberta de madeira.

23.097,00

****8406

Marcelino Canosa, Crisanto Darío

Construción batea Camboño I.

25.750,00

B70451018

Mariscos Antón Fernández, S.L.

Construción embarcación auxiliar Punta Abelleira e motor foraborda.

12.160,04

3540****
*****2077

Martínez Prado, Eduardo
Romero Dopazo, María Clemencia

Modernización embarcación auxiliar Mar-Pra: innovadora liña de elaboración de mexillón, radar koden.

28.878,50

B94098464

Mejilloneras A Lameira, S.L.

Construción embarcación auxiliar Lameira.

10.817,50

B70495346

Mejilloneras Deiramar, S.L.

Construción batea San Cayetano XIII.

27.200,00

B94064417

Mejillones Doña Rosario, S.L.

Construción embarcación auxiliar Mitulo XXI.

476.866,50

B36328011

Mejillones Julio, S.L.U.

Construción batea Pedreira I.

69.600,00

3543****
****8503

Méndez Piñeiro, Victorino
Vidal Iglesias, María Carmen

Modernización embarcación auxiliar Nuevo Jupiter: pesadora e grella vibradora.

6.187,00

B94079878

Mexillóns Paz Gestoso, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Sandra Uno: motor auxiliar, desgranadora e moega.

9.091,00

3546****

Millán Fernández, José Francisco

Modernización embarcación auxiliar J.L.: máquina desdobradora.

2.412,50

****5940

3319****
****5300

Miranda Lojo, Reinaldo
Miranda Rebollido, Benito
Lojo Calo, Manuela

Construción batea Alsa.

26.390,00

3547****
****2767

Mosteiro Mouta, Carmen
Rivas Pérez, Lourdes

Modernización embarcación Porrans: grella vibradora, radar Simra R3009-9 e plotter Garmin.

3.223,00

7650****
****7303

Muñiz Otero, Sara
Fernández Fernández, José M.

Construción batea Rial I

24.350,00

B94151719

Nueva Pescanova Biomarine Center, S.L.

Reforma de Pescanova Biomarine Center.

1.718.004,17

3543****
****3815

Núñez Cores, Manuel
Vidal Barreiro, Carmen

Modernización embarcación auxiliar Manuco: máquina clasificadora, pesadora eléctrica, máquina encordadora, grella eléctrica e alternador Stamford.

17.470,00

3546****

Otero Abelenda, María Iria

Construción embarcación auxiliar Benmar 535.

7.169,85

****8097

3545****

Otero Caamaño, José Luis
Mascato Rey, Sebastiana

Modernización embarcación auxiliar Nuevo Quito: guindastre hidráulico e bomba de pistóns de 50 cc.

33.048,50

****4279

Otero Castro, Nicolás

Modernización embarcación auxiliar Nerea y Cristian: motor foraborada.

4.010,00

3545****

Otero Núñez, David

Modernización embarcación Faldran: desgranadora.

5.995,00

****5215

3542****

Oubiña Paz, Rosa
Doval Portas, Benito

Modernización embarcación auxiliar

Nuevo Pronto: pesadora electrónica.

5.250,00

****0387

Oubiña Rial, Francisco Javier

Modernización embarcación auxiliar

Barral: máquina clasificadora e cesto mexilloeiro.

6.495,50

3324****
****4808

Outeiral Yáñez, David
Outeiral Yáñez, Marcelino

Modernización embarcación auxiliar Goliat Segundo: recubrimento cuberta barco con fibra de vidro e resina, radar, pesadora automática e grella vibradora.

10.756,00

3549****

Padín Tourís, David

Construción embarcación auxiliar Davimar.

11.882,85

****5568

3542****

Patiño Padín, María Esther
Rodríguez Otero, Jesús

Modernización embarcación auxiliar Hermanos Padín Tercero: guindastre hidráulico e culler.

36.935,00

****5045

Patiño Vázquez, Inés

Modernización embarcación auxiliar Destrimar: pesadora electrónica e grella vibradora.

7.250,00

3530****

Pérez Pousada, Fernando

Modernización embarcación auxiliar Marexola: pesadora electrónica.

5.250,00

****5353

Piñeiro Ces, Manuel

Construción batea Manuel.

24.000,00

B15249261

Piscifactoría Hermanos Fariña Andrade, S.L

Instalación de bomba de auga para recirculación.

16.055,00

3544****
****3122

Portas Núñez, José
Santos Paz, Mercedes

Modernización embarcación auxiliar Novo Flati: motor propulsor, hélice e motor auxiliar.

45.840,00

A15013667

Promotora Industrial Sadense, S.A.

Modernización embarcación auxiliar Proinsa Dos: guindastre hidráulico.

32.657,50

B36306686

Punta Moreiras, S.L.

Instalación dun novo sistema de ozonización.

22.500,00

3546****

Quintáns Abalo, Raquel

Construción embarcación auxiliar Emma.

14.653,00

****9474

Resúa Resúa, Miguel Ángel

Construción batea Resúa I.

26.600,00

3545****

Rey Buezas, Miguel Ángel

Modernización barco auxiliar Nuevo Tayla: guindastre hidráulico, cabrestrante, hélice e culler.

59.525,00

****5652

7873****

Rodríguez del Río, Daniel
Rodríguez del Río, Sonia

Modernización embarcación auxiliar Neboa: guindastre, motor auxiliar e moega.

44.042,50

****4250

3328****

Romay Otero, Andrés
Gómez Miguens, Margarita

Construción batea M.G. IV.

26.550,00

****3768

5245****

Sánchez Silva, Daniel Francisco
Bermúdez González, María Dolores

Construción batea J.A. I.

26.610,00

****7184

7696****

Sánchez Silva, José Gerardo
Laíño Tubío, Ana Rocío

Construción batea D.S.I.

25.750,00

****3538

7696****

Silva López, Juan Manuel
Silva López, Javier

Modernización embarcación auxiliar Rubio Segundo: pesadora electrónica e mesa vibradora.

7.250,00

****2282

3543****
****1262

7686****

Silva Meis, Francisco
Silva Pérez, José Ramón
Silva Pérez, Rafael
Silva Pérez, Antonio

Construción embarcación auxiliar Silva Tres.

272.039,50

****0494

5245****
****1397

5245****

Silva Silva, Jesús
Silva Silva, Jaime
Vidal Sampedro, Josefa
Iglesias Hermo, María Josefa

Modernización embarcación auxiliar Chameira: instalación hélice transversal e saneado cuberta.

21.380,00

****4906

7684****

Soutullo Torres, José
Garrido Silva, Adelina Peregrina

Construción batea Soutullo IV.

35.500,00

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Couso, Ribeira.

9.748,56

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Lira, Carnota.

143.938,41

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Merexo, Muxía.

50.494,16

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Palmeira, Ribeira.

43.868,68

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Vilán, Camariñas.

40.585,53

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Quilmas, Carnota.

57.549,14

****9907

Suárez Ferreirós, Martín

Modernización embarcación Crisamar: pesadora electrónica e parrilla vibradora.

6.323,50

B15850282

Tapes Aquaculture, S.L.

Construción nave-almacén de apoio á acuicultura.

85.069,31

7677****
****6874

Torrado Vidal, Jesús María
Torrado Vidal, José Ramón

Modernización embarcación Marañas: guindastre hidráulico, distribuidor eléctrico, equipo radio control, bomba caudal, pasteca, culler moluscos.

42.594,00

B94088887

Transcomar Aldán, S.L.

Construción batea Dorinda III.

24.400,00

B94088887

Transcomar Aldán, S.L.

Construción batea Marpesa XXVI.

69.600,00

3540****
****3453

Valle Baulde, Vicente
Oubiña Romero, Celia

Modernización embarcación auxiliar Segundo Jovo: pesadora electrónica, desdobradora e xogo mangueiras.

8.987,50

7878****
****3047

7648****
****6513

Varela Piñeiro, María Teresa
Varela Piñeiro, Josefina
Somoza Castro, José Ramón
Fernández Fernández, Antonio

Construción batea San Martín I.

24.250,00

B70122023

Venerupisgal, S.L.

Pratos, malla lanternas, cabos, malla seguridade para bateas experimentais e modernización embarcación auxiliar Robe: cinta transportadora.

21.300,81

3541****
****7476

Vidal Barreiro, Benito
Vidal Santorum, Ana Belén

Construción de embarcación auxiliar Visan.

284.060,00

4. Axudas aprobadas de convocatorias anteriores tras a estima do recurso de reposición.

4.1. Axudas a propietarios de buques pesqueiros.

a.1) Norma reguladora: Orde do 23 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2016.

b.1) Convocatoria: exercicio 2016.

c.1) Aplicacións orzamentarias: 14.02.723A.770.6; 14.02.723A.770.2; 14.02.723A.770.5.

d.1) Finalidade da axuda: mellorar a hixiene, a saúde, a seguridade e as condicións de traballo; aumentar o valor engadido, a calidade dos produtos e utilización de capturas non desexadas; paralización definitiva das actividades pesqueiras.

e.1) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Beneficiario

Obxecto da axuda

Axuda total

B94145521

Armadora Xeixal, S.L.

Mellorar a hixiene, a saúde, a seguridade e as condicións de traballo.

5.679,00

B94145521

Armadora Xeixal, S.L.

Aumentar o valor engadido, a calidade dos produtos e utilización de capturas non desexadas.

30.327,53

7879****

Caamaño Blanco, Juan Antonio

Paralización definitiva do buque.

21.967,49

****6519

3456****

****6954

3580****

Martínez González, José

Martínez González, Mª Carmen Martínez González, Eduardo

González Vicente, Raquel

Paralización definitiva do buque.

89.876,65

****0216

Dosil Louro, José

Paralización definitiva do buque.

72.011,37

7651****

****0978

7878****

****6360

González Sobrido, Juan Manuel López Pérez, José Antonio

Figuerido Pardavila, Mª Dolores

Faro Fernández, Mª del Carmen

Paralización definitiva do buque.

58.900,46

a.2) Norma reguladora: Orde do 31 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2017 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b.2) Convocatoria: exercicio 2017.

c.2) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.4.

d.2) Finalidade da axuda: mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático.

e.2) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

CIF/NIF

Beneficiario

Obxecto da axuda

Axuda total

B15918865

Talasa Barbanza, S.L.

Mellorar a eficiencia enerxética.

20.125,00

4.2. Axudas destinadas a establecementos de acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 13 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para investimentos produtivos en acuicultura cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

b) Convocatoria: exercicio 2016.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.772.2.

d) Finalidade da axuda: axudas destinadas á realización de actuacións, co fin de fomentar unha acuicultura sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

CIF/NIF

Beneficiario

Obxecto da axuda

Axuda total

3530****

Castro Gómez, Mª José

Construción batea M.P.G. II Bis.

24.500,00

****8472

3548****

****8889

Cores Cores, Rita
Iglesias Cores, Lidia
Iglesias Cores, Alba

Modernización embarcación auxiliar Igla Catro: grella vibradora e pesadora-ensacadora.

4.000,00

3530****

Cosque Blanco, Mª Josefa

Construción batea Ríos Abal IV.

24.500,00

****3345

Domínguez Riveiro, Manuel

Modernizacion embarcacion O Tocallo: moega.

3.250,00

7649****

Formoso Moledo, Manuel Daniel

Modernización batea Quiebra XXII.

40.600,00

****5049

3544****

Oubiña González, Mª del Carmen
Señoráns Outeda, Salvador

Modernización embarcación auxiliar Silmar Dous: máquina pesadora, grella vibradora e complementos.

6.700,50

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2018

Mercedes Rodríguez Moreda
Directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica