Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Luns, 7 de xaneiro de 2019 Páx. 599

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade do esgotamento de crédito da Orde do 22 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR341Q) (Diario Oficial de Galicia número 105, do 4 de xuño).

Primeiro. A Orde do 22 de maio de 2018 pola que se establecen las bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 105, do 4 de xuño de 2018), establece no seu artigo 5 que a concesión das subvencións previstas nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario. De ser o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, publicarase mediante resolución da persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas.

Segundo. A Orde do 22 de maio de 2018 establece no seu artigo 5 que a citada orde se financiará cos seguintes créditos:

Liña 1: aplicación orzamentaria 09.40.322C.470.6 cun crédito de 1.500.000 €

Liña 2: aplicación orzamentaria 09.40.322C.770.0 cun crédito de 1.500.000 €, que foi ampliado mediante a Orde do 14 de novembro de 2018 (DOG nº 223, do 22 de novembro en 1.000.000 €, e ten por tanto, un crédito total de 2.500.000 €

Terceiro. Unha vez revisadas e ordenadas todas as solicitudes presentadas, a derradeira solicitude que se puido conceder da liña 2 antes do esgotamento do crédito foi a TR341Q/2018/204-3 presentada na sede electrónica o día 3 de xullo de 2018 ás 18.19.04 horas.

En virtude do anterior, a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do esgotamento do crédito con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.770.0, ao abeiro da Orde do 22 de maio de 2018 pola que se establecen las bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, para a liña 2 con data do 3 de xullo de 2018 ás 18.19.04 horas.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2018

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego