Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Luns, 7 de xaneiro de 2019 Páx. 750

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2018 pola que se acorda publicar o orzamento para o exercicio do ano 2019.

O Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela, na reunión que tivo lugar o día 21 de decembro de 2018, e de conformidade co disposto no artigo 20.1 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril), e no artigo 4.c) da Lei 1/2003, do 9 de maio, de consellos sociais do Sistema universitario de Galicia, acordou a aprobación do orzamento desta universidade para o exercicio do ano 2019.

Esta reitoría, consonte o disposto no artigo 81.2 da Lei orgánica 6/2001, resolve publicar no Diario Oficial de Galicia o devandito orzamento, que acada a contía inicial no estado de ingresos e gastos de 244.672.680,00 euros, segundo o detalle anexo.

O documento completo publícase na páxina web da Universidade de Santiago de Compostela: http://www.usc.es/gl/goberno/xerencia/info_economica.html

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Clasificación económica. Resumo por capítulos

Ingresos

Capítulo

Non afectados

Afectados

Totais

III

Prezos públicos e outros ingresos

24.713.450,00

10.376.550,00

35.090.000,00

IV

Transferencias correntes

122.340.900,00

16.802.240,00

139.143.140,00

V

Ingresos patrimoniais

487.000,00

0,00

487.000,00

VI

Alleamento de investimentos reais

1.079.340,00

0,00

1.079.340,00

VII

Transferencias de capital

23.575.070,00

39.451.130,00

63.026.200,00

IX

Pasivos financeiros

575.000,00

5.272.000,00

5.847.000,00

Total orzamento de ingresos

172.770.760,00

71.901.920,00

244.672.680,00

Gastos

Capítulo

Non afectados

Afectados

Totais

I

Gastos de persoal

136.164.750,00

15.081.950,00

151.246.700,00

II

Gastos correntes

24.751.315,00

1.990.750,00

26.742.065,00

III

Gastos financeiros

490.470,00

0,00

490.470,00

IV

Transferencias correntes

1.581.580,00

152.000,00

1.733.580,00

V

Fondo de continxencia e outros imprevistos

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

VI

Investimentos reais

5.445.000,00

54.677.220,00

60.122.220,00

VII

Transferencias de capital

0,00

0,00

0,00

VIII

Activos financeiros

0,00

0,00

0,00

IX

Pasivos financeiros

2.837.645,00

0,00

2.837.645,00

Total orzamento de gastos

172.770.760,00

71.901.920,00

244.672.680,00