Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Luns, 7 de xaneiro de 2019 Páx. 770

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 da Coruña

EDICTO (582/2016).

Eu, Rosana Corral García, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 da Coruña, dou fe e certifico que neste xulgado se seguen autos número 582/2016 por instancia de Fernando Soto Pérez contra a empresa Agro das Cebolas, S.L.U. e o Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidade, nos cales se ditou sentenza o 27 de novembro de 2018 que, copiada nos particulares necesarios, di así:

«Resolución.

Estímase a demanda formulada por Fernando Soto Pérez fronte á empresa Agro das Cebolas, S.L.U., con intervención do Fondo de Garantía Salarial e, en consecuencia, condénase a empresa Agro das Cebolas, S.L.U. a aboar ao demandante a cantidade de tres mil cincocentos vinte e tres euros con sesenta e tres céntimos de euro (3.523,63 euros).

Notifíquese a presente resolución ás partes.

Contra esta resolución cabe recurso de suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o cal deberá anunciarse neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes á notificación desta resolución, bastando a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social colexiado ou representante dentro do indicado prazo.

Se o recorrente non goza do beneficio de xustiza gratuíta deberá, no momento de anunciar o recurso, consignar a cantidade obxecto de condena, así como o depósito de 300 euros na conta de depósitos e consignacións que ten aberta este xulgado, facendo constar no ingreso o número de procedemento.

Así o acorda, manda e asina, Nicolás E. Pita Lloveres, maxistrado do Xulgado do Social número 4 da Coruña».

E para que conste, para efectos da súa publicación no Diario Oficial de Galicia co fin de que sirva de notificación en forma á empresa Agro das Cebolas, S.L.U. expido e asino a presente.

A Coruña, 4 de decembro de 2018

A letrada da Administración de xustiza