Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Martes, 8 de xaneiro de 2019 Páx. 974

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica liña colectora Ludrio eixe sur, tramo 2, 132 kV, parque eólico Serra do Punago-A Vacariza-parque eólico Monciro, nos concellos de Baleira e Castroverde (expediente IN407A 2017/3-0).

Con data do 30 de outubro de 2018, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas ditou resolución pola que se outorgan á empresa Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U. as autorizacións administrativas previa e de construción, se declara a utilidade pública, en concreto, así como a prevalencia con diversos aproveitamentos forestais, da instalación eléctrica denominada liña colectora Ludrio eixe sur, tramo 2, 132 kV, parque eólico Serra do Punago-A Vacariza-parque eólico Monciro, sita nos concellos de Baleira e Castroverde.

Esta declaración de utilidade pública, segundo o disposto no artigo 54 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, implica a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e a súa urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954.

De acordo co anterior, esta xefatura territorial, en cumprimento do disposto no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, resolve convocar a todas as persoas afectadas con que non se chegou a un acordo, incluídas na relación de bens e dereitos que se insire como anexo á presente resolución e que se expón tamén nos taboleiros de anuncios dos concellos de Baleira e Castroverde, deducida da que se someteu a información pública no xornal El Progreso do 7 de decembro de 2017 e no Diario Oficial de Galicia do 12 de decembro de 2017, para que comparezan o vindeiro 23 de xaneiro de 2019 no Concello de Baleira, e o 24 e 25 de xaneiro de 2019 no de Castroverde, como punto de reunión para, de conformidade co procedemento que se establece no citado artigo, levar a cabo o levantamento das actas previas á ocupación.

Desta convocatoria darase traslado aos interesados mediante a oportuna citación individual, na cal se sinalará día e hora para o levantamento das actas previas. Así mesmo, nos taboleiros de anuncios dos concellos de Baleira e Castroverde estará exposta a data do levantamento das actas. Todos os interesados, así como as persoas que sexan titulares de calquera clase de dereitos ou intereses sobre os bens afectados, deberán acudir persoalmente ou representados por persoa debidamente autorizada, achegando os documentos acreditativos da súa titularidade e poden facerse acompañar dos seus peritos e dun notario pola súa conta (artigo 52.3 da Lei de expropiación forzosa).

Así mesmo, advírteselles a todos os interesados que poderán formular alegacións por escrito nesta xefatura territorial (rolda da Muralla 70, Lugo) ata o momento do levantamento das actas previas, para os únicos efectos de corrixir os posibles erros cometidos na relación de bens e dereitos afectados (artigo 56.2 do Regulamento da Lei de expropiación forzosa).

Esta publicación realízase igualmente para os efectos do artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, cando os titulares dos predios propostos sexan descoñecidos, non se saiba o lugar de notificación, ou ben, intentada a notificación, non se puider realizar (sen prexuízo da correspondente publicación no BOE) e así dirixir ao Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan de conformidade co artigo 5 da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954.

Lugo, 11 de decembro de 2018

Pilar Fernández López
Xefa territorial de Lugo

ANEXO

R.B.D.A pola líña colectora Ludrio eixe sur, tramo 2, 132 kV - parque eólico Serra do Punago-A Vacariza-parque eólico Monciro

Nº predio

Propietario

Datos catastrais

Afeccións tramo aéreo

Afeccións tramo subterráneo

Apoio

Servidume de voo

Ocupación temporal

Servidume

Nome

Pol.

Par.

Lugar

Cultivo

Superf. (m2)

Lonx. (m)

Superf. (m2)

Vía acceso (m2)

Plataforma montaxe (m2)

Lonx. gabia (m)

Ocupación gabia (m2)

Protección (m2)

Concello de Castroverde

53

Emerio Huerta Rodríguez

32

102

Prado da Vica

Prado

37

37,4

19,0

196,3

621,8

124,8

59

Frascisco Castedo Rodríguez

29

147

Cotidone

M. alto

16,0

501,0

60

José Rodríguez Teijeiro

29

148

Cotidone

M. alto

20,0

601,0

62

Ricardo Huerta Rodil

33

117

Chousa Grande

M. alto

33

61,0

76,0

1.236,0

298,6

382,0

64

MVMC de Vilabade

87

2

Serrón

M. alto

24; 25; 26; 27; 28

348,5

1.380,0

36.323,8

6.378,3

2.132,3

66

Ricardo Huerta Rodil

33

127

Groba de Abilleira

M. alto

28,0

509,4

169,6

67

Emerio Huerta Rodríguez

33

128

Monte do Grandon

Prado

32,0

775,8

70

Jesús Miguel Lamela Escobar

29

205

Cotidone

M. alto

72,0

1.543,8

71

Eliseo Huerta Rodril

29

220

Cima de Zarros

M. alto

744,1

49,2

72

Eliseo Huerta Rodril

29

221

Riba dos Zarros

M. alto

31

83,0

161,0

2.974,9

117,4

367,8

73

Emericio Huerta Rodríguez

29

222

Cima de Cerros

M. alto

181,8

79

MVMC de Vilabade

88

3

Agro da Capela

M. alto

92,0

2.259,7

80

Comunidade Montes Atrevida

29

232

Prado da Atrevida

Prado
M. alto

30

59,0

470,0

14.089,6

1.523,5

385,5

80

Julio López Lence

29

232

Prado da Atrevida

Prado
M. alto

30

59,0

470,0

14.089,6

1.523,5

385,5

82

MVMC de Seres

(Rpta. Fernando Bouzas Díaz)

19

736

Monciro

Prado

35,0

956,8

84

Pedro Trashorras Valiño

29

237

Cotidone

M. alto

701,4

87

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

19

740

Monciro

M. alto

54; 55; 56; 57

269,7

944,0

19.431,1

3.421,8

1.730,3

88

María Ines González Madarro

21

70

Capela

M. alto

51

71,1

39,0

720,1

4,9

419,0

89

Ermitas Gómez Varela

21

71

Chousa Nova

M. alto

105,0

3.292,2

97

Manuel Paradela López

29

292

Monte da Liñeira

M. alto

23,0

480,0

115,6

0,2

97

Teresa Paradela López

29

292

Monte da Liñeira

M. alto

23,0

480,0

115,6

0,2

102

María Alicia Gómez Garrido

21

97

Casal

M. alto

52

0,2

122,0

3.350,0

113,2

109

Herdeiros de Alfonso Gómez Arce

25

182

Millaras

Prado

149,7

111

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

26

61

Chousa de Andrés

Prado

60,0

1.653,5

112

Emerio Huerta Rodríguez

32

129

Zarra

Prado

36; 37

20,6

210,0

4.565,3

285,3

114

Genoveva Fernández López

32

153

Zarra

Prado

36

49,2

16,0

102,2

4,4

224,9

116

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

26

82

Cerrado de Arriba

M. baixo

48

0,5

45,3

131,2

117

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

26

83

Cerrados

M. baixo

47; 48

225,7

35,0

237,4

66,7

595,6

118

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

26

84

Carballo de Arriba

M. baixo

46; 47

114,0

38,0

284,0

67,8

484,8

119

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

26

85

Rivel

M. baixo

49

0,6

29,0

651,3

121,1

120

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

26

86

Insua

M. baixo

48; 49

190,2

64,0

292,2

383,2

669,4

121

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

26

88

Cerrados

M. baixo

33,5

6,0

122

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

26

89

Cerrado de Arriba

M. baixo

6,0

124,5

32,2

123

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

26

93

Cerrado de Arriba

M. baixo

16,0

196,4

82,7

124

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

26

94

Cerrados

M. baixo

15,0

234,0

75,5

125

Genoveva Fernández López

32

165

Leira de Abaixo

Labor

71,0

2.463,2

5,4

126

Manuel López González

(Rpta. Alicia López López)

32

167

Pasto do Granxo

Prado

11,0

885,5

128

José López Veiga

32

175

Campo

Prado

14,0

535,7

129

Manuel López González

(Rpta. Alicia López López)

32

176

Campo

M. alto

31,0

888,5

131

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

26

95

Monte de Insua

M. baixo

19,0

301,3

97,4

133

Alicia López López

32

191

Revolto

M. alto

51,0

1.546,4

135

Miguel Huerta Rodil

32

204

Revolto

Labor

73,8

138

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

21

198

Paxariño

Prado

50

71,1

153,0

3.946,4

161,0

428,9

139

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

21

245

Ribel

Prado

150,0

4.176,8

141

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

21

290

Monte das Areas

M. baixo

103,0

2.544,6

142

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

21

291

Monte das Areas

M. alto

9,0

211,8

45,0

9,9

143

MVMC de Pena

(Rpta. María Paz Novo Candal)

21

298

Monte das Areas

M. baixo

8,0

686,3

148

MVMC de Vilabade

88

106

Caxigal

M. alto

43,0

1.251,5

160

José Rodríguez Teijeiro

29

144

Reguiños

M. alto

75,0

2.361,9

164

José Rodríguez Teijeiro

33

90

Monte da Granda

M. alto

35

66,6

140,0

2.450,9

380,8

433,4

185

Felgos Turismo Rural, S.L.

13

845

Vilar de Abaixo

Prado

157,4

43,6

Concello de Baleira

1

Fiscal da Audiencia Provincial

(Descoñedido)

1

18

Cerro do Foro

M. baixo

97,0

3.227,7

3

Miguel Angel Fernández González

1

20

Chousa

M. alto

49,0

1.542,6

76,0

6

José Manuel Carballedo Fernández

3

185

Regadas

M. alto

12

61,0

75,0

1.069,8

25,7

392,1

7

Adelina Pereira Fernández

3

186

Mazaira

M. alto

151,0

3.557,0

46,9

8

Licinio López Veiga

3

187

Prado da Fonte

M. alto

62,0

1.944,5

10

José Ramón Neira

3

195

Monte da Vacariza

M. alto

10

81,4

6,0

184,9

97,9

6,7

2,7

13

M. Vecinal de Librán

(Rpta. Jesús Corbelle López)

6

536

Monte Barreiro

M. baixo

19; 20

118,4

369,0

8.110,1

590,5

881,6

22

José Fernández Carballedo

7

455

Zarra e Monte

Eucaliptos

4

93,1

447,0

12.037,9

380,3

28

Enrique Mirón Calvín

3

198

Chousa

M. alto

10

10,7

12,7

132,1

236,5

34

José Ramón Neira

3

211

Chousa

Prado

2,5

24,4

36,5

437,3

39

M. vecinal de Librán

(Rpta. Jesús Corbelle López)

6

537

Arqueira

M. alto

92,0

1.654,3

457,7

41

Hdos. María Antonia Gefundez Cedrón

(Rpta. Manuel Antonio Mirón Ferreiro)

7

10441

Zarro de Habanero

Prado

38,0

974,5

61,9

43

Fiscal da Audiencia Provincial

(Descoñedido)

5

533

Caxigal

M. alto

59,4

47

Fiscal da Audiencia Provincial

(Descoñedido)

67

93

Monte de Puñago

M. baixo

2; 3

186,2

331,0

5.275,7

1.911,7

788,9

48

MVMC de Pousada, Eirexe e Rego da Pereira

(Rpta. Jesús González

Fernández)

67

137

Rañadoiro de Baleira

Eucaliptos

1

93,1

11,0

44,8

4,2

371,1

49

M. vecinal de Librán

(Rpta. Jesús Corbelle López)

6

535

Monte Barreiro

M. alto

21; 22

135,1

570,0

13.708,7

647,9

864,9

51

José Ramón Neira

3

204

Chousa

Prado

146,0

218,8

1.205,4