Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Martes, 8 de xaneiro de 2019 Páx. 911

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se conceden as axudas correspondentes á modalidade A: grupos de referencia competitiva e á modalidade B: grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia, da Orde do 23 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2018.

A Consellería de Cultura, Educación e Formación Profesional e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Gain, por medio da Orde do 23 de maio de 2018 (DOG núm. 106, do 5 de xuño) estableceron as bases reguladoras e convocaron conxuntamente, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i.

Unha vez finalizada a tramitación establecida no artigo 8 da convocatoria para as solicitudes presentadas ante a Secretaría Xeral de Universidades na modalidade A: grupos de referencia competitiva e na modalidade B: grupos con potencial de crecemento, realizouse o proceso de avaliación e selección destas, de acordo co establecido no artigo 9 da orde de convocatoria.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e á persoa titular da presidencia da Gain, de acordo co artigo 10 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polo órgano instrutor a partir do informe da comisión de selección, a través da Secretaría Xeral de Universidades,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Concederlles ás entidades que a continuación se relacionan (con indicación da persoa coordinadora do grupo destinatario) as axudas da modalidade A: grupos de referencia competitiva e da modalidade B: grupos con potencial de crecemento, para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, convocadas pola Orde do 23 de maio de 2018.

Modalidade A: grupos de referencia competitiva (GRC)

Nº expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Importe 2019

Importe 2020

Importe 2021

Total

ED431C 2018/34

Alonso Betanzos

Amparo

UDC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/26

Barbosa Fernández

Silvia

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/18

Barja Pérez

Juan Luis

USC

120.000,00

140.000,00

140.000,00

400.000,00

ED431C 2018/29

Barro Ameneiro

Senén

USC

90.000,00

115.000,00

115.000,00

320.000,00

ED431C 2018/09

Bermejo Barrera

Pilar

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/17

Cabo Aseguinolaza

Fernando

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/12

Calvo de Anta

Rosa María

USC

80.000,00

100.000,00

100.000,00

280.000,00

ED431C 2018/27

Casanueva Freijo

Felipe

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/56

Cea Gómez

Luis

UDC

120.000,00

140.000,00

140.000,00

400.000,00

ED431C 2018/05

Cepeda Sáez

Alberto

USC

80.000,00

100.000,00

100.000,00

280.000,00

ED431C 2018/41

Colominas Ezponda

Ignasi

UDC

80.000,00

100.000,00

100.000,00

280.000,00

ED431C 2018/24

Cudeiro Mazaira

Fco. Javier

UDC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/47

Domínguez González

Herminia

UVIGO

80.000,00

100.000,00

100.000,00

280.000,00

ED431C 2018/19

Fernández Rivera

Francisco

USC

90.000,00

115.000,00

115.000,00

320.000,00

ED431C 2018/55

Fernández Riverola

Florentino

UVIGO

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/01

García Quintela

Marco Virgilio

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/48

Garza Gil

Mª Dolores

UVIGO

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/53

González Castaño

Fco. Javier

UVIGO

120.000,00

140.000,00

140.000,00

400.000,00

ED431C 2018/57

González Tizón

Ana María

UDC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/10

Labandeira García

José Luis

USC

80.000,00

100.000,00

100.000,00

280.000,00

ED431C 2018/11

Liñares Beiras

Jesús

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/21

Loza García

María Isabel

USC

120.000,00

140.000,00

140.000,00

400.000,00

ED431C 2018/35

Máiz Suárez

Ramón

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/13

Maneiro Maneiro

Marcelino

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/28

Martínez Portela

Paulino

USC

120.000,00

140.000,00

140.000,00

400.000,00

ED431C 2018/38

Muñiz García

Javier

UDC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/25

Oso Casas

Laura

UDC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/49

Pazos Sierra

Alejandro

UDC

80.000,00

100.000,00

100.000,00

280.000,00

ED431C 2018/39

Peinador Veira

Carlos

UDC

80.000,00

100.000,00

100.000,00

280.000,00

ED431C 2018/30

Quiñoá Cabana

Emilio

USC

80.000,00

100.000,00

100.000,00

280.000,00

ED431C 2018/07

Rodríguez Soalleiro

Roque

USC

120.000,00

140.000,00

140.000,00

400.000,00

ED431C 2018/02

Romero Triñanes

Estrella

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/20

Ruano Raviña

Alberto

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/04

Saá Rodríguez

Carlos

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/15

Saborido Silva

Juan José

USC

120.000,00

140.000,00

140.000,00

400.000,00

ED431C 2018/50

Sánchez Trigo

Mª Elena

UVIGO

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/16

Sardina López

Francisco Javier

USC

120.000,00

140.000,00

140.000,00

400.000,00

ED431C 2018/32

Silva Hermo

Benita María

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

ED431C 2018/42

Simal Gándara

Jesús

UVIGO

90.000,00

115.000,00

115.000,00

320.000,00

ED431C 2018/45

Taboada Castro

Javier

UVIGO

80.000,00

100.000,00

100.000,00

280.000,00

ED431C 2018/54

Valverde Pérez

Diana

UVIGO

120.000,00

140.000,00

140.000,00

400.000,00

ED431C 2018/33

Vázquez Cendón

Carlos

UDC

80.000,00

100.000,00

100.000,00

280.000,00

ED431C 2018/46

Vázquez Vicente

Xosé Henrique

UVIGO

80.000,00

100.000,00

100.000,00

280.000,00

ED431C 2018/23

Vence Deza

Xavier

USC

60.000,00

70.000,00

70.000,00

200.000,00

3.490.000,00

4.175.000,00

4.175.000,00

11.840.000,00

Modalidade B: grupos con potencial de crecemento

Nº expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Total 2019

Total 2020

Total

ED431B 2018/49

Barreiro Lozano

Rodolfo

UDC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/06

Baselga Fraga

Andrés

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/43

Busto Lago

José Manuel

UDC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/28

Cotos Yáñez

José Manuel

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/42

Dafonte Vázquez

José Carlos

UDC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/54

Domínguez González

José Manuel

UVIGO

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/34

Dubert García

Isidro

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/63

Fariña Rivera

Francisca

UVIGO

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/45

Fernández del Olmo

Miguel Ángel

UDC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/15

Fernández Domínguez

Beatriz

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/12

Fernández Rodríguez

María Dolores

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/60

García Mateo

Carmen

UVIGO

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/16

Giménez López

María del Carmen

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/04

González Bello

Concepción

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/47

Grandal D´anglade

Aurora

UDC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/50

Gutierrez del Olmo

Enrique Valero

UVIGO

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/39

López Alsina

Fernando

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/20

López Costas

Olalla

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/23

Marey Pérez

Manuel Francisco

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/57

Michinel Álvarez

Humberto

UVIGO

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/36

Ortiz Núñez

Santiago

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/05

Palacios Martínez

Ignacio M.

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/13

Pérez Fernández

Román

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/22

Pérez Muñuzuri

Alberto

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

ED431B 2018/11

Rey Álvarez

Alfonso

USC

45.000,00 €

45.000,00 €

90.000,00 €

1.125.000,00

1.125.000,00

2.250.000,00

Segundo. As solicitudes non incluídas nesta resolución entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas imputaranse ao capítulo VII dos orzamentos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, na aplicación 10.40.561B.744.0.

Modalidade

Entidade beneficiaria

Crédito (en euros)

2019

2020

2021

Total

GRC

Universidades do SUG

UDC

740.000,00

890.000,00

890.000,00

2.520.000,00

USC

2.000.000,00

2.380.000,00

2.380.000,00

6.760.000,00

UVIGO

750.000,00

905.000,00

905.000,00

2.560.000,00

Total

3.490.000,00

4.175.000,00

4.175.000,00

11.840.000,00

GPC

Universidades do SUG

UDC

225.000,00

225.000,00

450.000,00

USC

675.000,00

675.000,00

1.350.000,00

UVIGO

225.000.00

225.000,00

450,000.00

Total

1.125.000,00

1.125.000,00

2.250.000,00

As axudas concedidas ás universidades do SUG imputaranse ao plan de financiamento do SUG para o período 2019-2020, agás a anualidade de 2021 que se integrará no novo plan de financiamento.

Cuarto. De acordo co artigo 12 da convocatoria, a subvención será librada á entidade beneficiaria á que pertenza o grupo investigador, conforme a resolución de concesión e de acordo coa normativa vixente.

Para poder proceder ao libramento dos fondos será preciso que a entidade beneficiaria remita a documentación que se detalla no artigo 12 da convocatoria nas datas indicadas nel.

Quinto. O incumprimento das obrigas contidas nesta orde ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución da concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2018

Carmen Pomar Tojo

Conselleira de Educación, Universidade
e Formación Profesional

Francisco Conde López

Conselleiro de Economía, Emprego
e Industria e presidente da GAIN