Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 8 Venres, 11 de xaneiro de 2019 Páx. 1723

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019 polo que se acorda publicar o orzamento para o exercicio 2019.

Aprobado o orzamento para o exercicio 2019 polo Consello de Goberno con data do 12 de decembro de 2018, e polo Consello Social da Universidade de Vigo, reunido en Ourense o 27 de decembro de 2018, que figura no anexo desta resolución, remítese ao Diario Oficial de Galicia para a súa publicación.

Vigo, 2 de xaneiro de 2019

Joaquín Manuel Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Clasificación económica

Ingresos

2019

Capítulo III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos

17.584.500 €

Capítulo IV. Transferencias correntes

127.117.911 €

Capítulo V. Ingresos patrimoniais

288.000 €

Capítulo VI. Alleamento de inversións reais

400.000 €

Capítulo VII. Transferencias de capital

29.496.028 €

Capítulo VIII. Variación de activos financeiros

7.648.650 €

Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros

 

Total orzamento ingresos:

182.535.089 €

Gastos

2019

Capítulo I. Gastos de persoal

109.126.119 €

Capítulo II. Gastos correntes en bens e servizos

28.034.976 €

Capítulo III. Gastos financeiros

379.450 €

Capítulo IV. Transferencias correntes

7.345.470 €

Capítulo V. Fondo de continxencia

200.000 €

Capítulo VI. Inversións reais

35.609.074 €

Capítulo VIII. Activos financeiros

140.000 €

Capítulo IX. Pasivos financeiros

1.700.000 €

Total orzamento gastos:

182.535.089 €