Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Luns, 14 de xaneiro de 2019 Páx. 2116

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (ETX 198/2018).

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento execución de títulos xudiciais 198/2018 deste xulgado do social, seguido por instancia de Francisco Javier Pacheco contra Transcerofer, S.L., César Rodríguez Fernández, Fogasa, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

Decreto:

Letrada da administración de xustiza: María Teresa Vázquez Abades.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2018.

Parte dispositiva:

Acordo:

a) Declarar a executada Transcerofer, S.L. e César Rodríguez Fernández en situación de insolvencia parcial por importe de 39.987,37 euros en concepto de principal (32.535,42 euros en concepto de diferenzas salariais e horas extra e 7.451,95 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET respecto da cantidade anterior), máis outros 3.998,73 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso, se poidan devindicar durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Arquivar as actuacións logo de anotación no libro correspondente, sen prexuízo de reabrir a execución se no sucesivo se coñecen novos bens da executada.

c) Unha vez firme esta resolución, inscribila no rexistro correspondente.

d) Expedir os testemuños das resolucións procedentes, que se entregarán á parte executante na oficina xudicial deste xulgado.

Modo de impugnación. Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que se deberá interpor ante quen dita a resolución, no prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación, con expresión da infracción cometida nela a xuízo do recorrente (artigo 188 da LXS).

A letrada da Administración de xustiza.

E para que sirva de notificación en legal forma a Transcerofer, S.L., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2018

A letrada da Administración de xustiza