Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 11 Mércores, 16 de xaneiro de 2019 Páx. 2534

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación dos predios afectados polo proxecto do parque eólico Sasdónigas II (expediente LU-11/125-EOL).

Por Resolución do 3 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, outórganse as autorizacións administrativas previa e de construción do parque eólico Sasdónigas II emprazado nos concellos de Mondoñedo e Abadín, desta provincia, promovido pola sociedade Norvento, S.L. (hoxe Norvento Estelo, S.L.U.), e pola Resolución do 26 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, faise público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 22 de novembro de 2018, polo que se declara a utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade cun dereito mineiro e a prevalencia sobre un aproveitamento forestal do parque eólico Sasdónigas fase II (DOG núm. 235, do 11 de decembro).

Esta declaración de utilidade pública, de conformidade co disposto no artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, leva implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954 de expropiación forzosa.

Por razón do exposto, esta xefatura territorial, en cumprimento do disposto no devandito artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, resolveu convocar os titulares de bens e dereitos afectados, cos cales non se chegou a un acordo e que se relacionan no anexo, para que comparezan os vindeiros 1, 4, 5 e 6 de febreiro de 2019 no concello de Mondoñedo, como punto de xuntanza, para levar a cabo o levantamento de actas previas á ocupación.

Todos os interesados, así como as persoas que sexan titulares de calquera clase de dereitos ou intereses sobre os bens afectados, deberán acudir persoalmente ou representados por persoa debidamente autorizada, achegando os documentos acreditativos da súa titularidade e o último recibo da contribución, podendo acompañarse dos seus peritos e un notario, se o estiman oportuno, cos gastos pola súa conta.

Así mesmo, advírtese a todos os interesados afectados que poderán formular alegacións por escrito nesta xefatura territorial (rolda da Muralla 70, 27071 Lugo) ata o momento do levantamento das actas previas, para os únicos efectos de rectificar posibles erros na relación de bens e dereitos afectados (artigo 56.2 do regulamento da Lei de expropiación forzosa).

Desta convocatoria darase traslado a cada interesado mediante a oportuna citación individual, en que se sinalará o día e a hora para o levantamento de actas previas. Esta publicación realízase igualmente, para os efectos que determina o artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, cando os titulares dos predios propostos sexan descoñecidos ou se ignore o lugar de notificación.

No expediente expropiatorio Norvento Estelo, S.L.U., asumirá a condición de beneficiaria.

Lugo, 13 de decembro de 2018

Pilar Fernández López
Xefa territorial de Lugo

ANEXO I.Bis

RBDA de necesaria expropiación para o levantamento de actas previas de ocupación
das parcelas do parque eólico Sasdónigas fase II (termo municipal de Mondoñedo)

Propietario proposto

Datos parcela

Afeccións (m2)

Nome

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Pol.

Parc.

Zap. plat.

Vial/Vial-gabia

Pe

Ot

Concello de Mondoñedo

16

Esther Oseira Maseda

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

1.381

Anselmo Fernández Barreira

Alejo Oseira Cabanas

Elba Candia

17

Hros. Benito Cabanillas e Rosa Doural Bouso

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

90

18

Gilberto Gruñeiro Tarragona

29

1557

Zona do Pozo

Monte baixo

1.830

63

Consuelo Díaz Fernández

17

6861

Cabana de Vella

Monte baixo

63

64

Descoñecido (Fiscal da Audiencia Provincial)

17

6860
6861

Cabana de Vella

Monte baixo

37

65

Germán Chao Falcón

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

483

66

Consuelo Díaz Fernández

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

134

67

Asunción Fiallega Carballo

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

48

68

Mauricio Otero Ledo

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

110

69

Consuelo Díaz Fernández

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

73

70

José Montouto López

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

88

71

Ricardo Moirón Loureiro

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

30

72

María Rubiños Barragán

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

116

73

José Montouto López

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

49

74

José Ramón Maseda Rico

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

176

74.A

Ramón José Candia Díaz

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

34

74.B

Norvento, S.L.U.

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

501

75

Ramón José Candia Díaz

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

316

76

Emilio Pardo-Díaz Gacio

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

47

77

Ángel García Sanz

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

75

78

Gilberto Gruñeiro Tarragona

17

6829

Cabana de Vella

Monte baixo

548

79

María de los Ángeles Maseda Sante

17

6829 6828

Cabana de Vella

Monte baixo

117

80

Remedios Rego Díaz

17

6828

Cabana de Vella

Monte baixo

50

81

Herdeiros de Germán Rubiños Díaz

17

6828 5555

Cabana de Vella

Monte baixo

724

82

Descoñecido (Fiscal da Audiencia Provincial)

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

347

83

Asunción Fiallega Carballo

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

24

84

Hugo Otero López

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

61

85

Hugo Otero López

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

89

86

Remedios Moirón Loureiro

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

128

87

Remedios Moirón Loureiro

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

415

88

Alfonso González-Redondo Maseda

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

470

89

Leonardo López Maseda

17

5555

Cabana de Vella

Monte baixo

806

1.436

90

José Ramón Díaz Carballo

17

5555
6852

Cabana de Vella

Monte baixo

439

798

91

Descoñecido (Fiscal da Audiencia Provincial)

17

6853
6852

Cabana de Vella

Monte baixo

97

160

92

Descoñecido (Fiscal da Audiencia Provincial)

17

6853
6852

Cabana de Vella

Monte baixo

332

750

93

Herdeiros de José Fanego Villalba

17

6853
6852

Cabana de Vella

Monte baixo

131

502

83

885

94

José Ramón Maseda Rico

17

6853
6852

Cabana de Vella

Monte baixo

303

1.884

99

2.956

95

José Crespo Oseira

17

6853
6852

Cabana de Vella

Monte baixo

894

1.045

144

6.264

96

María Carmen Rodríguez Maseda

17

6853

Cabana de Vella

Monte baixo

2.327

1.354

3.951

22.697

96.A

María Purificación Oseira Maseda

17

6846

Cabana de Vella

Monte baixo

418

1.777

2.087

97

Feliciano García Carreiras

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

255

715

2.641

98

María del Carmen Basanta García

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

56

160

535

99

Feliciano García Carreiras

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

301

928

2.387

100

José Crespo Díaz

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

103

359

741

101

José Ramón Maseda Rico

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

648

1.071

5.584

7.827

102

Gerardo Rego Aguiar

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

1.133

252

1.526

2.426

103

Mauricio Otero Ledo

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

167

35

194

326

104

Santiago Cabanas Villalba

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

548

115

619

1.055

105

Santiago Cabanas Villalba

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

903

182

759

1.683

106

Ramón José Candia Díaz

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

2.987

911

2.401

5.538

107

Pedro Otero Artiaga

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

285

203

364

771

108

Herdeiros de Germán Rubiños Díaz

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

201

294

556

1.206

109

Ramón Rubiños Basanta

17

6845
5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

86

587

366

3.043

110

Ramón José Candia Díaz

17

5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

65

341

111

José María Candia Cabanas

17

5557 5556

Cabana de Vella

Monte baixo

834

4.800

112

Ramón José Candia Díaz

17

5556

Cabana de Vella

Monte baixo

199

1.029

113

Benjamín Polo Chao

17

5556

Cabana de Vella

Monte baixo

88

2.334

114

Ángel García Sanz

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

25

197

115

Maruja Aguiar

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

41

328

116

Feliciano García Carreiras

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

123

907

117

Herdeiros de Antonia Fanego Villalba

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

45

299

118

María Consolación Cabanas Díaz

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

69

428

119

Andrés López García

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

23

133

120

Amancia Méndez Oseira

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

86

483

121

José Díaz Maseda

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

255

1.240

122

José Ramón Maseda Rico

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

43

380

123

Remedios Moirón Loureiro

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

8

1.349

124

Remedios Moirón Loureiro

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

350

125

Gilberto Gruñeiro Tarragona

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

614

126

Descoñecido (Fiscal da Audiencia Provincial)

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

481

127

Herdeiros de Germán Rubiños Díaz

17

5470 6826

Costa Vella

Monte baixo

111

128

Descoñecido (Fiscal da Audiencia Provincial)

17

5646

Zona de Fiosas

Monte baixo

20.880

129

Ana María López Vázquez

17

5646 5555

Zona de Fiosas Cabana de Vella

Monte baixo

802

5.104

Ramona López Maseda

Paulino López Maseda

130

Amadora Carreiras Tato

17

5119

Cerrado Cabana de Vella

Monte alto

4.277

131

Alejo Oseira Cabanas

17

5118

Naval Vello

Monte alto

745

132

Eduardo Oseira Maseda

17

5117

Naval Vello

Monte baixo

751

133

Esther Oseira Maseda

17

5116

Naval Vello

Monte alto

682

134

Jesús Rego Ledo

17

5115

Naval Vello

Monte baixo

143

634

135

María de los Ángeles Maseda Sante

17

5114

Naval Vello

Monte baixo

242

277

136

María Taragoña Piñal

17

5113

Naval Vello

Monte baixo

1.096

662

137

Herdeiros de Germán Rubiños Díaz

17

5112

Naval Vello

Monte baixo

242

176

Eliseo Rubiños López

138

José Ramón Maseda Rico

17

5111

Naval Vello

Monte baixo

272

304

139

Herdeiros de Germán Rubiños Díaz

17

5108

Naval Vello

Monte baixo

81

728

140

Lourdes Rodríguez Maseda

17

5107

Naval Vello

Monte alto

755

141

María Lourdes Rodríguez Maseda

17

5106

Naval Vello

Monte baixo

215

142

Eduardo Oseira Maseda

17

5104

Naval Vello

Monte baixo

829

143

Alejo Oseira Cabanas

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

21

72

144

Pilar Oseira Maseda

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

16

45

145

Anselmo Fernández Barreira

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

41

104

146

Alejo Oseira Cabanas

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

55

115

147

Purificación Oseira Maseda

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

162

263

148

Esther Oseira Maseda

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

181

289

149

Esther Oseira Maseda

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

227

438

150

Alfonso González-Redondo Maseda

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

358

870

151

José Ramón Díaz Carballo

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

103

291

152

Benjamín Polo Chao

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

72

219

153

Ramón José Candia Díaz

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

37

132

154

Ramón José Candia Díaz

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

195

625

155

Ramón José Candia Díaz

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

1.019

4.483

156

Ramón José Candia Díaz

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

102

450

157

Herdeiros de Germán Rubiños Díaz

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

53

256

158

Pedro Otero Artiaga

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

35

168

159

Ramón José Candia Díaz

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

273

1.228

160

Emilio Pardo-Díaz Gacio

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

13

128

161

Asunción Fiallega Carballo

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

35

144

162

Feliciano García Carreiras

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

88

350

163

María del Carmen Basanta García

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

18

70

164

Feliciano García Carreiras

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

92

336

165

Mauricio Otero Ledo

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

20

69

166

Esther Oseira Maseda

17

5470

Costa Vella

Monte baixo

150

496

167

José Ramón Maseda Rico

17

5470
6844

Costa Vella

Monte baixo

407

1.312

168

José Crespo Díaz

17

5470
6844

Costa Vella

Monte baixo

34

98

169

Alejo Oseira Cabanas

17

5470
6844
6843
6832
6855
6854

Costa Vella

Monte baixo

1.349

2.746

170

Consuelo Díaz Fernández

17

5470
6844
6843
6832
6855
6854
6858

Costa Vella

Monte baixo

282

300

171

Mauricio Otero Ledo

17

5470
6844
6843
6832
6855
6854
6858

Costa Vella

Monte baixo

56

42

172

Esther Oseira Maseda

17

5470
6844
6843
6832
6855
6854
6858

Costa Vella

Monte baixo

122

80

173

José Montouto López

17

5470
6844
6843
6832
6855
6854
6858
6589

Costa Vella

Monte baixo

28

16

174

María Rubiños Barragán

17

5470
6844
6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

79

26

175

Ricardo Moirón Loureiro

17

5470
6844
6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

21

176

José Montouto López

17

5470
6844
6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

60

177

Consuelo Díaz Fernández

17

5470
6844
6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

58

178

Remedios Rego Díaz

17

6844
6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

34

179

José Ramón Maseda Rico

17

6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

12

189

180

Herdeiros de José Fanego Villalba

17

6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

140

111

181

Descoñecido (Fiscal da Audiencia Provincial)

17

6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

13

64

182

Descoñecido (Fiscal da Audiencia Provincial)

17

6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

21

183

José Ramón Díaz Carballo

17

6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

58

184

José Crespo Oseira

17

6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

6

185

MVMC Estelo, Braña e Toxiza

17

6843
6832
6855
6854
6858
6589
6833

Costa Vella

Monte baixo

216

24.799