Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 22 Xoves, 31 de xaneiro de 2019 Páx. 6721

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ACORDO do 28 de decembro de 2018, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se dá publicidade do inicio de vinte e tres expedientes de reintegro de axudas ao estudo.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, procédese a dar publicidade á parte substantiva dos acordos da comisión provincial do 28 de decembro de 2018.

Primeiro. Iniciar o procedemento de reintegro das bolsas concedidas identificadas no anexo da presente resolución.

Segundo. Pór á disposición dos interesados os expedientes para que conforme o previsto no artigo 82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro (BOE do 2 de outubro), do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de dez (10) días, contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no BOE, aleguen e presenten os documentos e xustificacións que consideren pertinentes ante a Sección de Bolsas da Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, situada na rúa Concello, 13, 32002 Ourense (988 38 66 51/52).

Transcorrido este prazo, a Dirección Xeral de Formación e Orientación Universitaria do Ministerio de Educación, se é o caso, ditará a resolución que determine tanto a procedencia do reintegro como a liquidación dos xuros de demora correspondentes desde o momento do pagamento da bolsa.

Non obstante, no suposto de que o interesado estea conforme coa obriga do reintegro, poderá facelo efectivo en cualquera banco ou caixa de aforros, facendo uso dos documentos habilitados para o efecto, dándose así por concluído o expediente.

Ourense, 10 de xaneiro de 2019

Mª Luz Fernández Quintas
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Convocatoria xeral

Interesada: Eulalia C. Capistrano Antunes Bueno. R/ Cerca, 2, 4º L, O Carballiño.

NIE: Y 0908314N.

Importe: 2.142,22 €.

Curso: 2015/16.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesada: Mª José Couceiro Pérez. R/ Portocarreiro, vía B, 6, 1º esqda. Ourense.

NIF: 45165388N.

Importe: 260,00 €.

Curso 2015/16.

Causa: 1.1. Baixa no centro.