Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Martes, 5 de febreiro de 2019 Páx. 7303

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2019 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á prestación de servizos de asesoramento a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, a persoa beneficiaria e cantidade concedida.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á prestación de servizos de asesoramento a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018, que figuran como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2019

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Convocatoria: Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á prestación de servizos de asesoramento a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (DOG núm. 115, do 18 de xuño).

Aplicación orzamentaria: 13.03.712B.772.4 cun importe para o ano 2018 de trescentos mil euros (300.000) e para o ano 2019 de dous millóns setecentos mil euros (2.700.000), para un total de tres millóns de euros (3.000.000).

Finalidade: prestación de servizos de asesoramento a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Solicitudes aprobadas das axudas á prestación de servizos de asesoramento
a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras
no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia
(beneficiarios por número de expediente)

Expediente

DNI/NIF

Denominación entidade

Axuda (€)

152018000001

*0*60**3

Censea, S.C.

39.840,00

152018000003

*05*9*9*

Clun Cooperativas Lácteas Unidas

183.850,00

152018000004

15**73**

Asociación de Desenvolvemento Rural Ódega

129.770,00

152018000018

***00*77

Coop. Agraria Provincial A Coruña, S. Coop. Gallega

73.900,00

152018000020

1*55**0*

Asociación Sectorial Láctea E Agrícola Galega-Aselaga

55.060,00

152018000021

*015**4*

Asociación de Labregos e Labregas Terras de Valcarce

3.370,00

152018000022

1**18**4

Central de Frades, Soc. Coop. Galega

34.170,00

152018000023

*51**5*7

Asociación Galega de Cooperativas Agrarias-Agaca

32.160,00

272018000002

*734***1

Inloga Enxeñeiros, S.L.

193.900,00

272018000003

2*4*36**

Pintas e Rubias Asesoramento e Xestión Integral, S. Coop. Galega

14.850,00

272018000004

2*3*93**

Xelda Eido Rural, S.L.U.

45.410,00

272018000006

***6*580

Gabinete Técnico Agropecuario Terra Cha, S.C.G.

13.170,00

272018000007

*7*83*7*

Taxo Asesogal, S.L.

497.000,00

272018000008

***762*6

Ovica

40.150,00

272018000009

2*46**4*

Agrotecnica Friol, S.L.U.

89.110,00

272018000010

27**1*9*

Agronovo Ecoloxía, S.L.

7.370,00

272018000011

*7*67*3*

Argo Xestión Agrogandeira

5.850,00

272018000012

27**6**1

Isagal Sociedade Cooperativa Galega

6.670,00

272018000013

27***0*4

Asociación Profesional Gandeiros de Lugo

214.400,00

272018000042

**36**55

Asociación de Gandeiros A Fonsagrada

71.430,00

272018000043

**3*75*3

Aira S.C.G.

311.090,00

272018000044

27****39

Lemos, S.C.G.

45.750,00

272018000048

2**82*3*

Xestega, Enxeñería Agroforestal, S.L.

37.800,00

272018000049

*73**6*1

Adsgestión, Soc. Coop. Gal

172.670,00

272018000050

274***9*

Xister, Sdad. Coop. Galega

17.390,00

272018000051

2*3*52**

Asociación de Gandeiros Agriña-Entidade de Aconsellamento Agriña

44.610,00

272018000052

*746**9*

Xestión Agrogandeira Galega, Xeagro

225.860,00

272018000053

27***16*

Mandia, S.C.G.

37.000,00

272018000054

*72*6**4

Aprocam

10.050,00

272018000059

*7*31**1

Beealia, S.C.

24.340,00

322018000001

32***56*

Celtia Agroenxeñería, S.L.

40.000,00

322018000007

*228***3

Asociacion Labrega Terras de Ourense

11.380,00

322018000009

*2*3**05

Verinbiocoop S.C.G

8.500,00

322018000010

*2*4*1*9

Asociación Agrogandeira Ourensán

180.020,00

322018000013

32*4*2**

Agromacen

57.620,00

362018000001

9*1*46**

Asociacion Agraria de Galicia

20.190,00

362018000002

*4*11*8*

Xestión Rural de Galicia

670

362018000003

*6***625

Asociación Montes Baixos

3.260,00

Total

2.999.630

Solicitudes denegadas das axudas á prestación de servizos de asesoramento
a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras
no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia
(beneficiarios por número de expediente)

Expediente

DNI/NIF

Denominación entidade

152018000002

1**4**38

Coba de Vales, S.C.G.

152018000005

**2**904

Federación Rural Galega

272018000005

**20**23

O Xeixo, S. Coop. Galega

272018000060

2****294

Arvitot, S.L.

322018000002

*20*22**

Viña Costeira, S.C.G.