Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Venres, 15 de febreiro de 2019 Páx. 9755

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 10 de xaneiro de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Por esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES23 0081 5363 21 0001083212 do Banco Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboeiro de edictos único (TEU) do BOE.

Vigo, 10 de xaneiro de 2019

Félix Rubial Bernárdez
Xerente de Xestión Integrada de Vigo

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

17457425B

Fra. 201600237

22.1.2016

256,87

15304965Y

Fra. 201600252

22.1.2016

69,24

35561172K

Fra. 201600253

22.1.2016

69,24

X7877790Z

Fra. 201600255

22.1.2016

268,34

10803851S

Fra. 201600269

22.1.2016

268,34

39460858B

Fra. 201600288

25.1.2016

69,24

50695121Q

Fra. 201600290

25.1.2016

256,87

36141049E

Fra. 201600305

25.1.2016

82,66

46224926D

Fra. 201600465

27.1.2016

69,24

35588085R

Fra. 201601542

4.4.2016

268,34

45730960Z

Fra. 201601565

4.4.2016

256,87

33753178B

Fra. 201601986

3.5.2016

268,34

28765959C

Fra. 201602322

30.5.2016

361,59

71040866F

Fra. 201602328

30.5.2016

401,94

36102341T

Fra. 201602334

30.5.2016

401,94

14258814X

Fra. 201602680

21.6.2016

401,94

36166627R

Fra. 201602857

30.6.2016

439,86

45554351E

Fra. 201603263

22.8.2016

361,59

44175462Y

Fra. 201603871

30.9.2016

256,87

76898427C

Fra. 201604097

14.10.2016

256,87

44471636D

Fra. 201604275

21.10.2016

82,66

36129700N

Fra. 201604327

24.10.2016

268,34

11872028A

Fra. 201604953

17.11.2016

256,87

394462907J

Fra. 201605064

24.11.2016

256,87

35166604H

Fra. 201700768

24.1.2017

268,34

35272639T

Fra. 201700772

24.1.2017

268,34

35586771K

Fra. 201700773

24.1.2017

256,87

36138941F

Fra. 201701490

1.3.2017

439,86

44435523Y

Fra. 201701614

6.3.2017

442,29

X00544980H

Fra. 201702474

10.5.2017

268,34

36095539Y

Fra. 201702591

24.5.2017

518,13

38509153T

Fra. 201702728

30.5.2017

69,24

X09710270S

Fra. 201702729

30.5.2017

268,34

77461375C

Fra. 201702976

7.6.2017

268,34

77010568J

Fra. 201703663

21.7.2017

268,34

7928253S

Fra. 201703736

14.8.2017

585,59

36143164K

Fra. 201704046

8.9.2017

268,34

76817860E

Fra. 201704149

15.9.2017

256,87

39492000B

Fra. 201704449

2.10.2017

439,86

36061912M

Fra. 201704695

13.10.2017

439,86

70065499R

Fra. 201705017

24.10.2017

69,24

34877731W

Fra. 201705063

26.10.2017

268,34

34273980R

Fra. 201705164

30.10.2017

439,86

36170978M

Fra. 201705165

30.10.2017

518,13

76913862E

Fra. 201705213

6.11.2017

268,34

39497571Q

Fra. 201705419

15.11.2017

439,86

53171383Y

Fra. 201705791

14.12.2017

439,86

36064676D

Fra. 201705879

20.12.2017

268,34

9338873E

Fra. 201800303

17.1.2018

401,94

53184887D

Fra. 201800388

22.1.2018

442,29

53186112S

Fra. 201800740

7.2.2018

895,54

36122561A

Fra. 201800783

8.2.2018

268,34

39485877Y

Fra. 201800973

15.2.2018

401,94

76812477K

Fra. 201801756

9.4.2018

430,83

Y04454559W

Fra. 201801930

18.4.2018

1.747,85

39496823G

Fra. 201801946

18.4.2018

2.060,56

36107185Z

Fra. 201801947

18.4.2018

700,44

36111115B

Fra. 201802473

3.5.2018

256,87

36177945A

Fra. 201802531

9.5.2018

482,64

53180658N

Fra. 201802533

9.5.2018

361,59

34977023A

Fra. 201802917

24.5.2018

542,59

32721445N

Fra. 201802978

28.5.2018

29,04

36157176A

Fra. 201803780

26.6.2018

401,94

39451957B

Fra. 201804063

13.7.2018

268,34

31674141J

Fra. 201804581

28.8.2018

401,94

36044004Z

Fra. 201804864

29.8.2018

442,29

35610341Q

Fra. 201804867

29.8.2018

401,94

44658210F

Fra. 201804973

7.9.2018

401,94

44658210F

Fra. 201804974

7.9.2018

401,94

X05007078R

Fra. 201804987

7.9.2018

401,94

53863022N

Fra. 201805020

10.9.2018

268,34

36152982H

Fra. 201805117

14.9.2018

268,34

77004967R

Fra. 201805201

19.9.2018

460,31

76998336V

Fra. 201805221

19.9.2018

401,90