Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Xoves, 21 de febreiro de 2019 Páx. 10825

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 30 de xaneiro de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES34 0081 5363 21 0001083014 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos/ás interesados/as, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, e a eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Ourense, 30 de xaneiro de 2019

Julio García Comesaña
Xerente de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valedeorras

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

B86654308

Fra. 201801611

23.2.2018

401,94

B86654308

Fra. 201801613

23.2.2018

256,87

44469702F

Fra. 201801640

23.2.2018

361,59

44469702F

Fra. 201801642

23.2.2018

268,34

Y5180075Y

Fra. 201802752

10.4.2018

401,94

Y5180075Y

Fra. 201802753

10.4.2018

256,87

Y3716050T

Fra. 201804470

5.6.2018

268,34

Y3736429R

Fra. 201804496

8.6.2018

401,94

44658534D

Fra. 201804497

8.6.2018

401,94

44440830T

Fra. 201804498

8.6.2018

1.205,82

44445127L

Fra. 201804499

8.6.2018

401,94

45188794G

Fra. 201804842

18.6.2018

256,87

45145934Q

Fra. 201804847

18.6.2018

256,87

34244067B

Fra. 201804851

18.6.2018

12.939,66

48624611N

Fra. 201804867

18.6.2018

361,59

44494306R

Fra. 201804874

18.6.2018

361,59

44495772H

Fra. 201804878

18.6.2018

401,94

Y942262N

Fra. 201804879

18.6.2018

401,94

34583557K

Fra. 201804881

18.6.2018

482,64

X4119811M

Fra. 201804882

18.6.2018

738,95

77464129Z

Fra. 201804883

18.6.2018

256,87

Y4765344B

Fra. 201804884

18.6.2018

361,59

44494993K

Fra. 201804886

18.6.2018

401,94

34536922F

Fra. 201804887

18.6.2018

256,87

34959121H

Fra. 201804888

18.6.2018

256,87

44663456D

Fra. 201804889

18.6.2018

361,59

34244067B

Fra. 201805448

10.7.2018

361,59

44657240A

Fra. 201805456

10.7.2018

256,87

45149758E

Fra. 201805459

10.7.2018

268,34

9026174P

Fra. 201805464

10.7.2018

256,87

34957953T

Fra. 201806393

29.8.2018

513,74

44495673B

Fra. 201807257

27.9.2018

401,94

Y5432259H

Fra. 201807910

23.10.2018

256,87

34938967N

Fra. 201807911

23.10.2018

256,87

34939429Z

Fra. 201807912

23.10.2018

361,59

44489884H

Fra. 201807913

23.10.2018

268,34

34705714W

Fra. 201807914

23.10.2018

6.349,05

34962197N

Fra. 201807915

23.10.2018

361,59

X9256882A

Fra. 201807916

23.10.2018

1.429,19

34925842C

Fra. 201807917

23.10.2018

361,59

Y3477125E

Fra. 201807918

23.10.2018

268,34

49710463B

Fra. 201807920

23.10.2018

361,59

44448316B

Fra. 201807922

23.10.2018

268,34

X6530931N

Fra. 201807923

23.10.2018

361,59

49714464X

Fra. 201807924

23.10.2018

57.274,56

47417229S

Fra. 201807928

23.10.2018

256,87

Y5285726H

Fra. 201807930

23.10.2018

256,87

50756722T

Fra. 201807982

25.10.2018

401,94

44495199C

Fra. 201807983

25.10.2018

256,87

71511073W

Fra. 201808057

14.11.2018

297,22

34650494M

Fra. 201808178

20.11.2018

361,59