Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Luns, 25 de febreiro de 2019 Páx. 11184

VI. Anuncios

b) Administración local

Deputación Provincial de Lugo

ANUNCIO da convocatoria e das bases do proceso selectivo de técnico de Administración xeral-axente de emprego e desenvolvemento local, correspondente á oferta de emprego do ano 2017.

Nos boletíns oficiais da provincia de Lugo, nº 39, do 15 de febreiro de 2019 e nº 40, do 16 de febreiro de 2019, publicáronse a convocatoria e as bases específicas do proceso selectivo para a provisión da praza que a continuación se relaciona, incluída na oferta de emprego do ano 2017 dentro do Plan de consolidación de emprego temporal da Deputación Provincial de Lugo. As bases xerais que rexen este proceso selectivo publicáronse no Boletín Oficial da provincia de Lugo, nº 241, do 20 de outubro de 2017.

Número de vacantes: 1.

Denominación: técnico/a de Administración xeral-axente de emprego e desenvolvemento local, escala Administración xeral, subescala técnica, con funcións de axente de emprego e desenvolvemento local.

Sistema de provisión: concurso-oposición. Acceso libre. Grupo A-subgrupo A1.

Presentación de solicitudes: presentaranse no modelo oficial publicado no Boletín Oficial da provincia de Lugo nº 40, do 16 de febreiro de 2019 (páxinas 16 a 18) e na páxina web www.deputacionlugo.org, epígrafe emprego público, RR.HH (formato word).

Lugar de presentación: Rexistro Xeral desta entidade ou a través das formas establecidas no artigo 16 da vixente Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracions públicas.

Prazo de presentación: vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE).

Documentación que deberá xuntar necesariamente á solicitude:

– Méritos acreditados (base xeral 7.6.4 e base específica 6.1).

– Documento acreditativo do pagamento da taxa (base xeral 7.6.3) .

– Titulación académica exixida (base específica 4).

Faise constar expresamente que os sucesivos anuncios que deriven da convocatoria publicaranse no Boletín Oficial da provincia de Lugo, no taboleiro de edictos desta corporación e na súa páxina web.

Lugo, 19 de febreiro de 2019

O presidente da Deputación Provincial de Lugo
P.D. (Decreto 0402/2017, do 24 de febreiro)
Pablo Rivera Capón
Deputado Provincial de Lugo