Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 43 Venres, 1 de marzo de 2019 Páx. 11656

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Advertidos erros na publicación da Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 247, do 28 de decembro, procede facer as oportunas correccións no sentido que se indica a seguir.

Na páxina 54342, na alínea Catro do artigo 4:

– Onde di: «4. A condición de familia numerosa...», debe dicir: «3. A condición de familia numerosa...».

– Onde di: «5. A adquisicion da vivenda...», debe dicir: «4. A adquisición da vivenda...».

Na páxina 54343, na alínea Catro do artigo 4:

– Onde di: «6. No caso de que o inmoble....», debe dicir: «5. No caso de que o inmoble...».

Na páxina 54343, na alínea Cinco do artigo 4:

– Onde di: «4. A adquisicion da vivenda...», debe dicir: «3. A adquisición da vivenda...».

– Onde di: «5. No caso de que o inmoble...», debe dicir: «4. No caso de que o inmoble...».

Na páxina 54347, na alínea dezasete do artigo 5:

– Onde di: «... a l+etra a) do apartado III», debe dicir: «... a letra a) do apartado III».