Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Luns, 11 de marzo de 2019 Páx. 13482

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se lles dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 2 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se convoca para o ano 2018.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 21 da Orde do 2 de maio de 2018 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se convoca para o ano 2018, resólvese publicar as subvencións concedidas que se indican no anexo desta resolución.

Obxecto: establecer as bases reguladoras que rexerán os procedementos de concesión de axudas para proxectos de mobilidade transnacional dirixido á mocidade para a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de países europeos, e proceder á súa convocatoria para o ano 2018, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil.

Finalidade: reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais dos/as mozos/as inscritos/as no Sistema nacional de garantía xuvenil non ocupados/as e non integrados/as nos sistemas de educación ou formación, contribuíndo á mellora da súa formación e á adquisición de experiencia profesional necesaria para a súa incorporación ao mercado de traballo dunha maneira duradeira no tempo, ao tempo que se apoia a adquisición de competencias en idiomas estranxeiros que aumentan a empregabilidade da mocidade.

Estas axudas outorgaranse en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de publicidade, transparencia, igualdade e non discriminación.

Beneficiarios/as: as persoas e entidades beneficiarias desta axuda varían en función do procedemento de que se trate:

BS324A. Mozos e mozas individualmente.

BS324B. Entidades sen ánimo de lucro, con sede permanente ou domicilio social en Galicia, que desenvolvan actividades no eido da xuventude.

BS324C. Concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia validamente constituídas, así como as entidades resultantes da fusión de municipios a que se refire a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

Destinatarios da mobilidade transnacional xuvenil: mozos e mozas inscritos e que figuren como beneficiarios no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia o día en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.

Norma reguladora: Orde do 2 de maio de 2018 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se convoca para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 94, do 18 de maio).

Financiamento e aplicación orzamentaria: estas axudas están cofinanciadas pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe do 91,89 %.

A distribución inicial de créditos fíxase do seguinte xeito:

BS324A: 844.571,00 € con cargo á aplicación 12.05.313A.480.0.

BS324B: 1.168.056,00 € con cargo á aplicación 12.05.313A.481.0.

BS324C: 500.000,00 €con cargo á aplicación 12.05.313A.460.0.

Como se recolle no artigo 40.3 da orde de convocatoria, de producirse remanente de crédito nalgún dos procedementos anteriores, reasignaranse as contías sobrantes entre os restantes.

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Subvencións concedidas Programa Galeuropa 2018

A) Procedemento BS324A: 844.571,00 €.

Aplicación 12.05.313A.480.0.

(1)Renunciaron ou perderon o dereito á axuda.

Mozos e mozas individualmente:

NIF

Apelidos e nome

Contía

****5474V

González Arias, Lorena

2.390,00 €

****2164P

Domínguez Cuña, José Carlos

3.421,20 €

****3432B

Alonso Rodríguez, Sara

3.306,00 €

****4254M

Faro Alfaro, Rita María

5.166,00 €

****4086H

Amarelo Montero, Daniel

3.306,00 €

32705****

Martínez Ramos, Uxía

3.414,00 €

32711****

Tenreiro Espiñeira, Rubén

4.542,00 €

****2983Z

Couto García, Fernando

5.166,00 €

****5657C

Hernando Perteguer, Alejandro

5.016,00 €

32716****

Yáñez Torrente, Sandra

4.542,00 €

****9545K

Corral Rodríguez, Adrián

3.414,00 €

32928****

Rodrigues Borrallo, Clarice

3.414,00 €

****7114D

Freijo López, Lucía

5.166,00 €

****3099D

González Fernández, Andrés

2.674,99 €

33555****

Pérez Orosa, Laura

3.276,00 €

33557****

Sanjurjo Sampedro, Miguel

3.966,00 €

33559****

Parajes Varela, Mirian

4.538,43 €

33559****

Silvosa Peteira, Iria

5.166,00 €

33560****

Pérez González, María

5.166,00 €

****8462A

Hernández González, Ángela

3.456,00 €

****3017G

Hernández Rodríguez, Andrea

3.456,00 €

****3501M

López Filomena, Nely

5.166,00 €

34281****

Suárez Paz, Iago

4.318,55 €

34286****

Pena Ferro, Estefanía

3.344,00 €

****5434X

Chao Rivera, Aitana

5.166,00 €

****9141D

González López, Elías

3.306,00 €

35474****

Oubiña Paz, Erica

3.456,00 €

35481****

Lorenzo Fontenla, Ana

3.456,00 €

****7916C

Babé Gómez, Óscar

3.456,00 €

35489****

Valcárcel Maceira, María

5.166,00 €

35491****

Mollinedo Cardalda, Mariña

5.166,00 €

35574****

Saavedra González, Paloma

2.836,00 €

35576****

Vázquez Riveiro, Iria Gema

5.166,00 €

****7093A

Giráldez Rodríguez, Noemí

3.456,00 €

****7168D

Gómez Martínez, Iria

3.494,00 €

35577****

Lorenzo Farrapeira, Alejandro

3.456,00 €

****8369Z

Campos Alonso, Victoria

2.862,00 €

****9503K

González Lorenzo, Yolanda

3.456,00 €

35580****

López Ramírez, Manuel

3.678,00 €

****2516K

Fandiño Páramos, Laura

5.160,00 €

35582****

Manso Martínez, Alicia

3.421,20 €

****6614W

Boente Antela, Brais

5.166,00 €

35586****

Míguez Amil, Carla Celia

5.166,00 €

35587****

Losada Lorenzo, Sabela

3.306,00 €

****7717R

Fandiño Piñeiro, Sara

3.494,00 €

****7924R

Castro Guerra, Alba

3.456,00 €

35598****

Rodríguez López, Pablo

3.456,00 €

****9063P

Barreiro García, Ana María

5.166,00 €

****2456K

Fernández García, Naigel

5.016,00 €

36155****

Queiruga Balado, Marta

5.016,00 €

****2966A

Domínguez Fontán, Clara

2.390,00 €

****3367J

Albán Gilino, Blanca

3.456,00 €

****4961C

Caballero Fernández, Damián

4.313,50 €

39466****

Pereira Pinto, Estefanía

3.306,00 €

****7055K

Barros Reguera, Marta

2.354,00 €

39485****

Orallo Vigo, Raquel

5.166,00 €

****0988B

Fernández Graña, Cristian

3.828,00 €

44086****

Vigo Martínez, Esteban

5.112,00 €

44091****

Lorenzo Froiz, María

3.456,00 €

44092****

Santomé Regueira, Javier

2.868,00 €

****4138X

Blanco Fernández, Lara

2.861,22 €

44456****

Vicente Feijoo, Bibiana

5.016,00 €

****5694R

González Mayo, Nerea

2.850,00 €

****7304R

Garzón Vidueira, Pablo

5.166,00 €

44477****

Vázquez Martínez, Sara

3.276,00 €

****5865R

Gavela González, Gabriel

5.166,00 €

44488****

Villarino Quintana, Lorena

3.799,95 €

****6391Q

Álvarez González, Cristian Moisés

3.494,00 €

44496****

Nespereira Pereira, Andrés

4.110,00 €

****7133E

Feijoo Gálvez, Pablo

5.166,00 €

44497****

Pazos Cuadrado, Nuria

4.404,00 €

****6177K

Arias Mas, Borja

2.354,00 €

****6408E

Alzola Piñeiro, Ainhoa

3.678,00 €

****6698J

De Sas, Trujillo Claudia

4.116,00 €

44657****

Valdés Vasallo, Laura

5.166,00 €

44657****

Lorenzo Pérez, Daniel

5.166,00 €

44839****

Vicente Díaz, Luis

4.404,00 €

****9628R

Alberte Woodward, Daniel

4.254,00 €

44843****

Mouriño Tinajero, Sergio

3.438,00 €

****5315F

Duarte Maceira, Alejandro

5.016,00 €

****7610W

Abelenda Picallo, Irene

4.648,37 €

44848****

Martiño Iglesias, David

5.166,00 €

****0991H

González Fernández, Álvaro Beltrán

4.110,00 €

****3429H

Doñoro Cacharrón, Marta

5.166,00 €

****6954R

Herrero Álvarez, Miguel

3.414,00 €

****9904W

González Fernández, Nuria

5.166,00 €

45848****

Núñez Gamallo, María

4.200,00 €

45848****

Tarrío Vázquez, Pablo

3.414,00 €

****9923K

Carneiro Lozano, Lorena

2.850,00 €

45860****

Vázquez Rodríguez, Iria

3.456,00 €

****1241T

Barreiro Mejuto, Marcos

5.016,00 €

****6196J

Carreira Pereiro, Fabiola

2.204,00 €

45908****

Serrano Fernández, María

3.828,00 €

45909****

Pernas Rodríguez, Marta

3.151,06 €

45909****

Souto Sexto, Eva

5.016,00 €

****2239X

Acuña González, Antía

3.344,00 €

45952****

Loureiro Brea, Iago

5.166,00 €

45954****

Mareque Sánchez, Andrea

3.456,00 €

45955****

Sixto Puente, Mario

3.456,00 €

45957****

Villar Pombo, Irene

4.110,00 €

45957****

Méndez Torres, Antón

5.166,00 €

****0923G

Fuentes Bautista, Katherine Annet

4.200,00 €

47361****

Sangeao Fontán, Aitor

5.166,00 €

47366****

Malvido González, Noelia

5.166,00 €

47368****

Rodríguez Hernández, Daniel

3.966,00 €

****2045A

Coira Iglesias, Adrián Claudio

5.166,00 €

****7176M

Fariña Mouzo, Juan

5.166,00 €

****0796Z

Aradas Santos, Marta

5.016,00 €

47381****

Rodríguez Vidal, Tania Delaira

3.456,00 €

47382****

Puebla Gamboa, Elisabeth

4.542,00 €

47383****

Núñez Sanz, Margarita

4.318,55 €

47384****

López Prego, Cecilia

4.404,00 €

47386****

Salvo Castro, Beatriz

2.428,75 €

****7673Z

De Moura Rodríguez, Lucía

5.166,00 €

****9763B

Coira Otero, Rita

2.326,00 €

****3522Q

Adarraga Martínez, Carolina

2.718,00 €

47434****

Veloy Domínguez, Carlos

5.016,00 €

47437****

Martínez Souto, Eva

4.200,00 €

****0158T

Cao Noya, Jorge Antonio

5.016,00 €

48112****

Rodríguez Gómez, David

5.166,00 €

****1948F

Fontenla González, Santiago

4.542,00 €

****4957E

García Justo, María

3.515,70 €

****3792H

Álvarez Domínguez, Lois

4.373,52 €

****5638R

Linares Palmas, Inés

3.456,00 €

53191****

Sánchez Testas, Antón

3.360,00 €

****4676T

Casal Lorenzo, Sabela

5.166,00 €

****6546F

Fernández Cea, Marcos

3.510,00 €

53199****

Ríos García, Carlota

3.360,00 €

53199****

Paradell Gil, Teresa

5.166,00 €

****2522E

León Añón, Oihane

4.392,00 €

53305****

Mantilla Méndez, Manuel Enrique

5.166,00 €

53305****

Méndez López, Antonio

4.868,25 €

53308****

Santiago Parada, Noemí

3.456,00 €

53309****

Úbeda Vigo, Lucía

5.166,00 €

53309****

Rodríguez Embodas, Irene

2.354,00 €

****9351C

Carballo González, María

3.490,00 €

****9923V

López Osorio, Gil

4.392,00 €

****4082C

Fernández Paz, Ana

3.264,00 €

53487****

Santamaría Alonso, Rubén

4.404,00 €

****8947D

Boo Hermida, Naira

5.016,00 €

53489****

Santos Ferrás, Sheila

3.264,00 €

****0458B

Gesteiro Lobeira, Pablo

5.166,00 €

53613****

Touriño González, Lorena

4.110,00 €

53613****

Rey Falcón, Alejandro

4.542,00 €

53796****

Vázquez Suárez, Clara

2.986,00 €

****0193D

Barreiro García, Sabela

5.112,00 €

****1177F

Hermida Arosa, Marta

3.799,95 €

53974****

Ojea López, Acacia

3.306,00 €

53975****

Valladares Otero, Daniel

3.494,00 €

****6074J

Bouza Fernández, David

2.602,00 €

54129****

Méndez Seoane, Pablo

5.016,00 €

54150****

Villamisar Naveira, Andrea

3.456,00 €

54155****

Villamisar Naveira, Adriana

4.200,00 €

****8348H

Chao Mouzo, Marta

5.016,00 €

54159****

Pose Carreira, Javier

4.542,00 €

71309****

Ruiz Fernández, Clara

4.200,00 €

****5862Z

García Fernández, Alberto

5.166,00 €

****6149C

Diéguez López, Amanda

5.166,00 €

****1247S

García Rodríguez, Pablo

3.344,00 €

72087****

Sainz Rodríguez, Adrián

5.166,00 € (1)

****0729S

De la Puente González-Aller, Pedro María

5.166,00 €

****8962L

Fernández Guerra, Josué

3.306,00 €

76732****

Pérez Álvarez, Iria

3.306,00 €

****4707Z

Álvarez Álvarez, Almudena

3.456,00 €

****6263Y

Bolaño Losada, Cristian

2.354,00 € (1)

****9495W

Cerqueira Rodríguez, Sergio

4.110,00 €

77009****

Ribeiro Francisco, Verónica

3.456,00 € (1)

****0877W

Figueiras Outeda, David

5.166,00 €

77421****

Serén Sampedro, Silvia

3.078,00 €

77463****

Torres Núñez, Boris Manuel

2.790,00 €

77464****

Vázquez Blanco, Rodrigo

4.110,00 €

****5982G

Acosta Figueiras, Carolina

5.166,00 €

****8446W

Curt Besada, Rocío

4.542,00 €

****0575E

López Amadeo, Fernanda

4.200,00 €

78801****

Pérez Canosa, Aitana

5.016,00 €

****4614J

García Sánchez, Xoán

3.306,00 €

78805****

Pereira Canosa, Andrea

3.494,00 €

78807****

Veiras Barreiro, Bárbara

3.456,00 €

78810****

Mayo Martínez, Alba María

4.284,00 €

****6164X

Freire Picón, Antón

3.306,00 €

****7311F

Boga Dans, Lidia

5.033,16 €

79338****

Merelas Meijide, Belén

3.490,00 € (1)

****2931S

Castro Lorenzo, Laura

3.456,00 €

79343****

Rodríguez Canosa, Paula

5.166,00 €

****5344J

Blanco Miraz, Carla María

2.933,68 €

****0811A

Alogo Abuy, Felisa Nchama

5.166,00 €

X7057****

Martínez Furtado, Micaela Nataly

2.850,00 €

****1451F

Kozlik, Izabela, Roksana

3.828,00 € (1)

47386****

Salvo Castro, Beatriz

1.086,95 €

Total axuda concedida

765.596,98

B) Procedemento BS324B: 1.168.056,00 €.

Aplicación 12.05.313A.481.0.

Entidades sen ánimo de lucro:

NIF

Razón social

Contía

G32242422

Amigos da Terra

69.262,00 €

G70547294

Alrocava

93.227,40 €

G70143342

Asociación Cultural Ingalicia

74.307,50 €

G15869266

Asociación cultural, recreativa, deportiva e xuvenil Muxema

58.171,00 €

G70306394

Asociación Erasmus Compostela

84.778,90 €

G70522917

Asociación Euroxuntude

86.046,00 €

G70479902

Asociación Extramundi

88.994,25 €

G70253075

Asociación FOGART

58.467,00 €

G15987126

Asociación Sociocultural Luenda

40.890,00 €

G15940414

ONG Mestura

35.503,00 €

G32422834

Asociación Sustinea

86.783,35 €

G70181557

Asociación Terras Compostela

46.250,55 €

G32433062

Asociación Universitaria de Ciencias da Educación

63.708,90 €

G15299357

Federación EFA Galicia

57.708,84 €

G15798655

Fundación Paideia Galiza

38.970,60 €

G15520307

Grupo Compostela Universidades

82.966,25 €

G70385091

Xeración Asociación Cultural

84.065,75 €

G70526694

Asociación Foro, LC

82.473,75 €

Total axuda concedida

1.232.575,04 €

C) Procedemento BS324C: 500.000,00 €.

Aplicación 12.05.313A.460.0.

Entidades locais:

NIF

Razón social

Contía

P1501200H

Concello de Boqueixón (agrupación Val do Ulla): C. Vila de Cruces, C. Vedra e C. Boqueixón)

104.093,00 €

P1505700C

Concello de Negreira (agrupación Negreira-Val do Dubra)

  61.074,00 €

P1500003G

Mancomunidade de concellos da comarca de Ordes

100.447,90 €

Total axuda concedida

265.614,90 €