Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Xoves, 14 de marzo de 2019 Páx. 14056

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2019, da Dirección de Recursos Económicos, pola que se fai pública a formalización da subministración sucesiva de lenzaría para as estruturas organizativas de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde (expediente MI-EIS1-18-003).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: MI-EIS1-18-003.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: subministración sucesiva de lenzaría para as estruturas organizativas de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde.

c) Lotes (de ser o caso): sete (7) lotes.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 18411000-3 (lote1); 18318500-6 (lote 2); 18318300-4 (lote 3); 39512100-5 (lote 4); 39511100-8 (lote 5); 39514100-9 (lote 6) e 39516120-9 (lote 7).

e) Acordo marco (se procede): si.

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): non.

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOG, BOE e DOUE.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia do 31.1.2018; Boletín Oficial do Estado do 30.1.2018 e Diario Oficial de la Unión Europea do 19.1.2018.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 4.328.357,35 euros.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 1.881.894,50 euros. Importe total: 2.277.092,42 euros.

6. Formalización do contrato:

Lotes

Data adxudicación

Data formalización

Contratistas

Importe
sen IVE

Importe
con IVE

1

22.1.2019

16.2.2019

Albazul Servicios Integrales, S.A.

18.615,00 €

22.524,16 €

2

22.1.2019

16.2.2019

Curtana Professional, S.L.

208.207,08 €

251.930,58 €

3

22.1.2019

16.2.2019

Curtana Professional, S.L.

150.128,64 €

181.655,67 €

4

22.1.2019

16.2.2019

Curtana Professional, S.L.

667.349,00 €

807.492,30 €

5

22.1.2019

16.2.2019

Albazul Servicios Integrales, S.A.

104.707,60 €

126.696,21 €

6

22.1.2019

16.2.2019

Albazul Servicios Integrales, S.A.

166.294,00 €

201.215,74 €

7

Deserto

Vantaxes da oferta adxudicataria: véxase resolución no perfil do contratante.

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2019

O presidente do Servizo Galego de Saúde
(Decreto 43/2013; Orde do 5.7.2012)
María Jesús Piñeiro Bello
Directora xeral de Recursos Económicos