Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 58 Luns, 25 de marzo de 2019 Páx. 15704

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola que se dá publicidade a unha encomenda de xestión ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec).

– Actividade. O obxecto da encomenda é a execución do servizo técnico cualificado para a análise e informe das intervencións que se pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados, así como, de ser o caso, no seu contorno de protección ou na súa zona de amortecemento.

– Natureza e alcance da xestión encomendada. Esta encomenda ten natureza intersubxetiva ao ter a empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec) a consideración de medio instrumental da Administración, segundo o disposto na disposición adicional vixésimo cuarta da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

– Prazo de vixencia. O prazo de execución é de catro meses e comeza o 1 de marzo de 2019.

– Financiamento. Esta encomenda por importe de 148.264,87 € tramítase con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, aplicación orzamentaria 11.30.433A.640.1.

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2019

Mª Carmen Martínez Ínsua
Directora xeral do Patrimonio Cultural