Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Venres, 5 de abril de 2019 Páx. 17521

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (PO 654/2017).

PO. Procedemento ordinario 654/2017

Sobre ordinario

Demandante: José Ignacio Ciguenza Gestoso

Avogado: Manuel Quintáns López

Procurador: Benjamín Victorino Regueiro Muñoz

Demandadas: Mtsolutions Company, S.L., Sirtelco, S.L., Inforhouse, S.L., Xunta de Galicia

Avogado/a: letrado/a da comunidade

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que mediante resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de José Ignacio Ciguenza Gestoso contra Mtsolutions Company, S.L., Sirtelco, S.L., Inforhouse, S.L. e Xunta de Galicia, en reclamación por ordinario, rexistrado co número de procedemento ordinario 654/2017, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da Lei reguladora da xurisdición social, citar a Sirtelco, S.L., en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 23 de abril de 2019 ás 11.15 horas, na planta baixa, sala 1, edificio na rúa Berlín, para a celebración dos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo. Poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberá acudir con todos os medios de proba de que tente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírtese as destinatarias que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que sexan auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

No caso de que pretendan comparecer ao acto do xuízo asistidas de avogado ou representadas tecnicamente por graduado social colexiado, ou representadas por procurador, poñerán esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por graduado social colexiado ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

Para que sirva de citación a Sirtelco, S.L., expídese esta cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da provincia e colocación no taboleiro de anuncios.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2019

A letrada da Administración de xustiza