Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 15 de abril de 2019 Páx. 18830

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 22 de marzo de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican as resolucións ditadas no procedemento BS210A competencia desta xefatura territorial (expediente CO-67493 e sesenta e nove máis).

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de intentada a notificación das resolucións ditadas pola xefatura territorial no último domicilio das persoas interesadas, sen que esta se puidese realizar por causas non imputables á Administración, notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo ou aos seus representantes, debidamente acreditados, para que no prazo de dez (10) días, contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), acudan ás dependencias do Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social, na rúa Concepción Arenal, números 7 e 9 da Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para teren coñecemento do contido íntegro das ditas resolucións.

Transcorrido o prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida no momento do vencemento do prazo indicado para comparecer.

Advírteselles que contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, se poderá interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes, computable desde o día seguinte ao da súa notificación, dirixido á persoa titular da Consellería de Política Social, de conformidade cos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

A Coruña, 22 de marzo de 2019

O/a xefe/a territorial da Coruña
P.A. (Artigo 31.2 do Decreto 176/2015, do 3 de decembro)
Francisco Javier Abad Pardo
Xefe do Servizo de Coordinación Administrativa da Coruña

ANEXO

Procedemento BS210A

Número de

expediente

DNI

Contido do acto

Data do

documento

CO-67493

76320881G

Aprobación do programa

24.9.2018

CO-68228

32405749Z

Aprobación do programa

25.9.2018

CO-60446

11016438J

Aprobación do programa

2.10.2018

CO-79470

32193885A

Aprobación do programa

1.10.2018

CO-61803

35966075D

Aprobación do programa

28.8.2018

SC-67045

33220664Q

Aprobación do programa

25.9.2018

FE-66291

32614772J

Aprobación do programa

30.5.2018

SC-67040

33112238N

Aprobación do programa

5.6.2018

SC-78522

33106217V

Aprobación do programa

5.11.2018

CO-70331

33035293W

Aprobación do programa

23.10.2018

CO-70615

76283276G

Aprobación do programa

31.5.2018

CO-76347

32389085W

Aprobación do programa

30.10.2018

CO-72487

76274804L

Aprobación do programa

11.6.2018

CO-73213

32272277B

Aprobación do programa

4.6.2018

CO-73299

33187926F

Aprobación do programa

22.8.2018

SC-68565

76506174D

Aprobación do programa

10.10.2018

CO-79634

76538914C

Aprobación do programa

18.7.2018

CO-79635

33727380L

Aprobación do programa

18.7.2018

CO-70621

35151240H

Aprobación do programa

18.6.2018

FE-71916

40194101Z

Aprobación do programa

27.6.2018

SC-68699

33142405A

Aprobación do programa

18.7.2018

SC-79845

33202364R

Aprobación do programa

23.10.2018

CO-73016

76285285N

Resolución de recoñecemento

11.6.2018

FE-80546

76285776C

Resolución de recoñecemento

16.10.2018

CO-50799

32368782P

Resolución de recoñecemento

2.5.2018

FE-74322

K1531037L

Resolución de recoñecemento

18.10.2018

SC-73973

41788404A

Resolución de recoñecemento

19.11.2018

CO-81187

35545679F

Resolución de recoñecemento

19.11.2018

SC-69258

76457222R

Declaración da caducidade e acordo de arquivamento

16.7.2018

CO-28803

32352571N

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento

7.6.2018

FE-79826

33020297W

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento

31.8.2018

FE-75421

Y5239170Z

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento

10.10.2018

CO-67302

32388563D

Aceptación da renuncia e acordo de arquivamento

20.7.2018

CO-75616

X8728525W

Aceptación da renuncia e acordo de arquivamento

18.10.2018

SC-70569

76486046Y

Aceptación da renuncia e acordo de arquivamento

1.10.2018

CO-73238

32134193L

Resolución por falecemento e arquivamento

25.10.2018

SC-80652

33113971C

Resolución por falecemento e arquivamento

14.9.2018

FE-78218

32604239Z

Resolución por falecemento e arquivamento

25.10.2018

CO-80844

32245260L

Resolución por falecemento e arquivamento

23.10.2018

CO-80740

32362419Q

Resolución por falecemento e arquivamento

23.10.2018

CO-77103

32183507K

Resolución por falecemento e arquivamento

23.10.2018

CO-77948

32303341W

Resolución por falecemento e arquivamento

23.10.2018

SC-81063

33160740F

Resolución por falecemento e arquivamento

23.10.2018

CO-73836

76350604B

Resolución por falecemento e arquivamento

25.10.2018

SC-75796

10789735K

Resolución por falecemento e arquivamento

25.10.2018

SC-74681

35170971S

Resolución por falecemento e arquivamento

25.10.2018

SC-68853

33218201Z

Resolución por falecemento e arquivamento

8.11.2018

SC-73794

18904320E

Resolución por falecemento e arquivamento

25.10.2018

FE-81249

24845599X

Resolución por falecemento e arquivamento

15.11.2018

CO-78704

32157692N

Resolución por falecemento e arquivamento

9.11.2018

CO-80179

32124819R

Resolución por falecemento e arquivamento

25.10.2018

CO-76523

32204413C

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2018

CO-81445

32281307W

Resolución por falecemento e arquivamento

23.10.2018

FE-75703

32580699A

Resolución por falecemento e arquivamento

23.10.2018

FE-73206

32464460Y

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2018

CO-79552

33194256N

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2018

FE-78060

32573047X

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2018

CO-78221

76319682R

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2018

SC-79379

33072527E

Resolución por falecemento e arquivamento

23.10.2018

CO-80775

76336684Y

Resolución por falecemento e arquivamento

23.10.2018

CO-78114

32250651M

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2018

SC-76462

33075327Q

Resolución por falecemento e arquivamento

8.11.2018

SC-81503

33089278Y

Resolución por falecemento e arquivamento

9.11.2018

FE-74982

32105353K

Resolución por falecemento e arquivamento

20.11.2018

CO-74012

K1530830L

Resolución extinción

4.9.2018

SC-68569

32331044J

Resolución extinción

15.10.2018

FE-79206

32193938X

Aceptación da desistencia

31.8.2018

SC-78883

76492846K

Aceptación da desistencia

10.10.2018

CO-75267

32353072F

Aceptación da desistencia

14.8.201

CO-75267

32353072F

Aceptación da desistencia

28.8.2018