Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Luns, 29 de abril de 2019 Páx. 20936

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 10 abril de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-FE-0038/2019-PPM e catorce máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), despois de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícase ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio, o inicio do expediente PSC-FE-0038/2019-PPM e catorce máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado, polo que o prazo para presentar alegacións computarase desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da sede da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na avenida Gerardo Harguindey Banet, 2, Viveiro, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento, as persoas interesadas teñen dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, de acordo co artigo 53.1.a da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de 15 días para presentar cantas alegacións, documentos ou informacións consideren pertinentes e, se é o caso, propoñer proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 64.2.f da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

De non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo anteriormente citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta no artigo 89.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de conformidade co disposto no artigo 64.2.f) citado.

A Coruña, 10 de abril de 2019

Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Nº de expediente

DNI/NIF/NIE

Acto que se notifica

Enderezo

PSC-FE-0038/2019-PPM

32717587H

Inicio

R/ Contramaestre Casado, 3, 2º A, Mugardos

PSC-FE-0051/2019-PPM

32660554W

Inicio

R/ Manzana, 23-7, 6º I, Ferrol

PSC-FE-0052/2019-PPM

32321669E

Inicio

R/ Neda, 2, 1º D, Ferrol

PSC-FE-0053/2019-PPM

32667765Z

Inicio

Rúa Choupo, 4, 2º D, Ferrol

PSC-FE-0054/2019-PPM

32714722M

Inicio

R/ Playa Miño, 5-7, 3º esqda., Ferrol

PSC-FE-0059/2019-PPM

15485917V

Inicio

R/ Colombia, 7, 1º esqda., A Coruña

PSC-FE-0060/2019-PPM

47358956R

Inicio

R/ Colombia, 7, 1º esqda., A Coruña

PSC-FE-0062/2019-PPM

58035327W

Inicio

R/ O Portiño, 1, 1º dta., A Coruña

PSC-FE-0063/2019-PPM

32752742Y

Inicio

R/ O Portiño, 2, A Coruña

PSC-FE-0064/2019-PPM

47367516M

Inicio

R/ O Portiño, 10, 1º esqda., A Coruña

PSC-FE-0066/2019-PPM

47350223P

Inicio

R/ O Portiño, 21, A Coruña

PSC-FE-0067/2019-PPM

58022478X

Inicio

R/ O Portiño, bl. 2, 1º dta., A Coruña

PSC-FE-0075/2019-PPM

47375860T

Inicio

R/ O Portiño, 2, baixo, A Coruña

PSC-FE-0076/2019-PPM

46910889C

Inicio

R/ O Portiño, 48, baixo, A Coruña

PSC-FE-0079/2019-PPM

47375666J

Inicio

R/ O Portiño, 36, baixo, A Coruña