Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Páx. 21116

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANUNCIO do 8 de abril de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, polo que se notifican dous acordos de inicio do procedemento declarativo de reintegro de axudas do programa Emega 2016 (expediente SI429A 2016/681-0 e un máis).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), logo de intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícanse ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio os acordos de inicio do procedemento declarativo da procedencia do reintegro das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 15 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo FSE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (DOG núm. 124, do 1 de xullo).

A eficacia deste acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU do BOE).

De conformidade co previsto no artigo 77.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, para alegar ou presentar os documentos que consideren pertinentes.

Á vista das alegacións e da documentación presentada, ou transcorrido o prazo concedido para estes efectos, ditaranse as resolucións que correspondan respecto do reintegro da subvención concedida.

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2019

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Expediente: SI429A 2016/681-0.

NIF da persoa interesada: 44083333S.

Último enderezo coñecido: rúa San Roque 3, baixo, 36001 Pontevedra.

Data do acordo: 22 de febreiro de 2019.

Contido do acordo: inicio do procedemento declarativo de reintegro da axuda percibida (18.000 euros).

Feito que motiva o reintegro: incumprimento da obriga de acreditar a permanencia mínima da actividade empresarial e do mantemento do emprego de dous anos establecida no artigo 25.5 das bases reguladoras.

Expediente: SI429A 2016/858-0.

NIF da persoa interesada: 34986275D.

Último enderezo coñecido: rúa Francisco Rodríguez Otero 6, 3º esq., 15001 A Coruña.

Data do acordo: 22 de febreiro de 2019.

Contido do acordo: inicio do procedemento declarativo de reintegro da axuda percibida (18.000 euros).

Feito que motiva o reintegro: incumprimento da obriga de acreditar a permanencia mínima da actividade empresarial e do mantemento do emprego de dous anos establecida no artigo 25.5 das bases reguladoras.