Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Páx. 21156

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Turismo de Galicia

CÉDULA do 12 de abril de 2019, da Área Provincial de Turismo de Ourense, pola que se notifica a incoación do expediente sancionador OU-S-21/2019 e un máis, por infracción en materia de turismo.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), notifícaselle ao titular que no anexo se menciona a incoación do expediente sancionador OU-S-21/2019 e un máis, xa que, intentada polo medio habitual, non se puido practicar.

Neste mesmo acto designouse instrutor do expediente a Manuel Ledo Quintas. Os interesados poden promover a súa recusación en calquera momento da tramitación do procedemento, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

A resolución do presente expediente sancionador, en materia de turismo, correspóndelle á directora da Axencia Turismo de Galicia, segundo se dispón no artigo 26 dos estatutos da devandita axencia, respecto do artigo 4 do Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a citada axencia e se aproban os seus estatutos (DOG núm. 193, do 9 de outubro), en relación co artigo 119.1.a) da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

De conformidade co disposto no artigo 124.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, a resolución do presente procedemento sancionador deberá notificarse no prazo dun ano desde a data deste acordo.

Os interesados dispoñen dun prazo de quince días, conforme o establecido no artigo 82.2 da citada Lei 39/2015, do 1 de outubro, para presentar, ante o instrutor do procedemento, para a súa incorporación a el, alegacións, documentos e informacións que xulgue convenientes e, se é o caso, propoñer que se practiquen os medios de proba de que pretendan valerse, advertíndolle que de non formular alegacións no prazo indicado, este acordo se considerará proposta de resolución, de conformidade co previsto no artigo 64.1 da dita lei.

De conformidade co establecido no artigo 85.3 da indicada Lei 39/2015, infórmase a persoa imputada de que a sanción sinalada no acordo de incoación poderá ser obxecto das seguintes reducións: o 20 % (no caso de que recoñeza a súa responsabilidade ou pague voluntariamente en calquera momento anterior á resolución) ou o 40 % (no caso de que recoñeza a súa responsabilidade e ademais pague voluntariamente en calquera momento anterior á resolución).

Ourense, 12 de abril de 2019

Cecilio Santalices de la Escosura Mourille
Xefe da Área Provincial de Turismo de Ourense

ANEXO

Expediente: OU-S-21/2019.

Titular sancionado: Antonio González Domínguez.

Establecemento: Café bar Kimley.

Domicilio: Erbedelo, 9.

Localidade: Ourense.

Incoación: 26 de marzo de 2019.

Precepto infrinxido: artigo 109.2.a) da Lei 7/2011, do 27 de outubro, de turismo de Galicia.

Sanción proposta: multa de 300,00 euros.

Importe da multa coa redución do 20 % de desconto: 240 euros.

Importe da multa coa redución do 40 % de desconto: 180 euros.

Expediente: OU-S-22/2019.

Titular sancionado: Mª Dolores Pérez Mougan.

Establecemento: Relaxing Stay In Rural Home.

Domicilio: Barrio Vilaboa, 70.

Localidade: Ourense.

Incoación: 27 de marzo de 2019.

Precepto infrinxido: artigo 110.4) da Lei 7/2011, do 27 de outubro, de turismo de Galicia.

Sanción proposta: multa de 3.000,00 euros.

Importe da multa coa redución do 20 % de desconto: 2.400,00 euros.

Importe da multa coa redución do 40 % de desconto: 1.800,00 euros.