Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 84 Venres, 3 de maio de 2019 Páx. 21503

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 4 de abril de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se lles notifica ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Pola presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES51 0081 5363 23 0001082610 do Banco Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se produza o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, quedando supeditada a eficacia desta notificación a súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

A Coruña, 4 de abril de 2019

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada da Coruña

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

032839247P

Fra. 201900166

8.1.2019

256,87

047387828P

Fra. 201900425

16.1.2019

361,59

Y06193353L

Fra. 201900472

16.1.2019

361,59

Y06193353L

Fra. 201900474

16.1.2019

69,24

00CS559619

Fra. 201900514

18.1.2019

69,24

047369969C

Fra. 201900565

21.1.2019

256,87

Fernández --- Rosalva

Fra. 201901115

8.2.2019

256,87

Florea --- Alina Mihaela

Fra. 201901131

11.2.2019

256,87

032795240T

Fra. 201901180

12.2.2019

361,59

Rodrigues de Sousa Jocilene

Fra. 201901209

12.2.2019

256,87

033836368X

Fra. 201901650

27.2.2019

256,87

FR675021

Fra. 201901652

27.2.2019

401,94

Y3632704Y

Fra. 201901666

27.2.2019

361,59

286052610017

Fra. 201901837

4.3.2019

256,87