Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Martes, 21 de maio de 2019 Páx. 24583

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 8 de maio de 2019 pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia.

Mediante a Resolución do 8 de maio de 2019, do director xeral da Función Pública (DOG núm. 94, do 20 de maio) convocouse concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia.

No anexo I da Resolución do 8 de maio figuran dez postos que deben ser excluídos da relación de postos ofertados por non contar coas características adecuadas para a súa provisión definitiva.

Así mesmo, no cadro coas formacións específicas debe dicir:

Código

Descrición

105

Caderno de navegación. Título profesional de patrón de altura sen restricións para o mando ou calquera outra titulación náutica da mariña mercante que teña atribucións profesionais de despacho de buques igual ou superior á anterior. Título de operador restrinxido do sistema mundial de socorro e seguridade marítima (SMSSM). Certificado de suficiencia en formación básica en seguridade. Certificado de formación sanitaria específica avanzado. Os funcionarios manterán en vigor todos os títulos, certificados e requisitos exixidos pola normativa vixente (R.I.)

106

Caderno de navegación. Título profesional de mecánico maior naval habilitado para exercer a xefatura de máquinas en buques de potencia de ata 3.000 kW ou calquera outra titulación náutica da mariña mercante que teña atribucións profesionais de despacho de buques igual ou superior á anterior. Certificado de suficiencia en formación básica en seguridade. Os funcionarios manterán en vigor todos os títulos, certificados e requisitos exixidos pola normativa vixente (R.I.)

107

Caderno de navegación. Certificado de suficiencia de mariñeiro de ponte da mariña mercante ou calquera outra habilitación náutica da mariña mercante que teña atribucións profesionais de despacho de buques igual ou superior ao anterior. Certificado de suficiencia en formación básica en seguridade. Os funcionarios manterán en vigor todos os certificados e requisitos exixidos pola normativa vixente (R.I.)

954

Permiso de conducir B (R.I.)

Polo exposto, en uso das competencias que ten atribuídas no artigo 1 da Orde do 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública, modificada pola Orde do 26 de agosto de 2013, esta dirección xeral

RESOLVE:

Excluír do anexo I da Resolución do 8 de maio de 2019 os postos que figuran no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 20 de maio de 2019

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

POSTO

CÓDIGO DO POSTO

NV.

GRUPO

CUERPO/ESCALA

ADM. PÚB.

DENOMINACIÓN DO POSTO

CONS.

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO DESTINO

CONC.

TITULACIÓNS REQUIRIDAS

FORMACIÓN ESPECÍF.

OBSERV.

PUNTUACIÓN MÍNIMA

2

PE.C01.00.001.15770.035

20

A1A2C1

ESPECIAL (ESC. AXENTES SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. OPERATIVA SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. EXECUTIVA SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. TÉCNICA DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA)

AXG

POSTO SEGUNDA ACTIVIDADE

PE

GABINETE CONSELLEIRO/A

SUBDIRECCIÓN XERAL GARDACOSTAS DE GALICIA

15770

954

2,505

8

PE.C99.10.910.15001.003

20

A1A2C1

ESPECIAL (ESC. AXENTES SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. OPERATIVA SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. EXECUTIVA SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. TÉCNICA DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA)

AXG

POSTO SEGUNDA ACTIVIDADE

PE

SERVIZOS PERIFÉRICOS

UNIDADE OPERATIVA DE GARDACOSTAS (A CORUÑA)

15001

954

2,505

26

PE.C99.10.910.27650.003

20

A1A2C1

ESPECIAL (ESC. AXENTES SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. OPERATIVA SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. EXECUTIVA SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. TÉCNICA DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA)

AXG

POSTO SEGUNDA ACTIVIDADE

PE

SERVIZOS PERIFÉRICOS

UNIDADE OPERATIVA DE GARDACOSTAS (CELEIRO)

27650

954

2,505

27

PE.C99.10.910.27650.004

20

A1A2

ESPECIAL (ESC. EXECUTIVA SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. TÉCNICA DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA)

AXG

INSPECTOR/A

PE

SERVIZOS PERIFÉRICOS

UNIDADE OPERATIVA DE GARDACOSTAS (CELEIRO)

27650

954

HORARIO ESPECIAL

3,257

37

PE.C99.10.910.36560.008

16

A2C1

ESPECIAL (ESC. AXENTES SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. OPERATIVA SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. EXECUTIVA SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA)

AXG

SUBINSPECTOR/A

PE

SERVIZOS PERIFÉRICOS

UNIDADE OPERATIVA DE GARDACOSTAS (VIGO)

36560

954

HORARIO ESPECIAL

2.505

53

PE.C99.30.010.15720.040

14

C1

ESPECIAL (ESC. AXENTES SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA)

AXG

VIXILANTE´-MARIÑEIRO/A

PE

SERVIZOS PERIFÉRICOS

UNIDADES OPERATIVA DE GARDACOSTAS (RIBEIRA)

15720

107, 954

HORARIO ESPECIAL

2,505

54

PE.C99.30.010.15720.041

14

C1

ESPECIAL (ESC. AXENTES SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA)

AXG

VIXILANTE´-MARIÑEIRO/A

PE

SERVIZOS PERIFÉRICOS

UNIDADES OPERATIVA DE GARDACOSTAS (RIBEIRA)

15720

107, 954

HORARIO ESPECIAL

2,505

71

PE.C99.30.010.36590.003

20

A1A2C1

ESPECIAL (ESC. AXENTES SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. OPERATIVA SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. EXECUTIVA SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA) ESPECIAL (ESC. TÉCNICA DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA)

AXG

POSTO SEGUNDA ACTIVIDADE

PE

SERVIZOS PERIFÉRICOS

UNIDADE OPERATIVA DE GARDACOSTAS (VILAGARCÍA)

36590

954

2,505

78

PE.C99.30.010.36590.030

14

C1

ESPECIAL (ESC. AXENTES SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA)

AXG

VIXILANTE-MARIÑEIRO/A

PE

SERVIZOS PERIFÉRICOS

UNIDADE OPERATIVA DE GARDACOSTAS (VILAGARCÍA)

36590

107, 954

HORARIO ESPECIAL

2,505

81

PE.C99.30.010.36590.037

14

C1

ESPECIAL (ESC. AXENTES SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA)

AXG

VIXILANTE-MARIÑEIRO/A

PE

SERVIZOS PERIFÉRICOS

UNIDADE OPERATIVA DE GARDACOSTAS (VILAGARCÍA)

36590

107, 954

HORARIO ESPECIAL

2,505