Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Martes, 28 de maio de 2019 Páx. 26056

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2018, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria, destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 4, do 5 de xaneiro).

Conforme o establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, as entidades beneficiarias, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención. Igualmente, o artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, indica que se publicará a concesión das subvencións.

En cumprimento dos ditos preceptos legais

Resolvo:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas en virtude da Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2018, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria, destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (DOG núm. 4, do 5 de xaneiro), por un importe total de 998.511,56 €, con cargo á aplicación orzamentaria 05.23.141A.781.0, nas contías e entidades beneficiarias que se relacionan no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2019

Marta Fernández-Tapias Núñez
Directora xeral de Administración Local

ANEXO

Relación de axudas concedidas a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia, dentro do Plan específico de acción comunitaria. Ano 2018

Entidade beneficiaria

NIF

Importe subvención obras

Importe subvención equipamento

Importe subvención total

Asociación de mulleres rurais O Rial da Peroxa

G32377509

11.998,97

0,00

11.998,97

Asociación de veciños de San Cibrao de Pitón

G32400459

11.934,96

4.989,21

16.924,17

Comunidade de usuarios de auga do Barrio de Picouto

G94065158

11.966,90

0,00

11.966,90

Asociación de veciños O Castro

G32033144

0,00

4.985,20

4.985,20

Asociación de veciños de Vale

G27488329

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Santa Baia

G36142685

12.000,00

4.999,99

16.999,99

Asociación veciñal cultural Virxe do Rosario de Torroña

G94009545

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños de Puxedo

G32388738

11.999,87

4.999,72

16.999,59

Asociación Parroquia de Galegos

G27493709

11.999,23

0,00

11.999,23

Asociación de veciños Xaravigo de San Pedro de Miraz

G27298421

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios Os Castros

G36141497

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal cultural e deportiva Alameda

G94145844

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños Santa Eulalia

G27377852

11.951,62

0,00

11.951,62

Asociación de veciños Amigos do Río Mao

G32468126

11.999,98

4.999,96

16.999,94

Asociación veciñal cultural e deportiva O Cancelón

G94060845

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños de Burgás Santa Eulalia

G27366954

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños de Chacín

G27416320

12.000,00

4.995,74

16.995,74

Asociación de veciños Virxe do Amparo

G32116261

11.950,01

3.267,00

15.217,01

Asociación veciñal cultural das parroquias da Guarda

G94151784

12.000,00

4.973,10

16.973,10

Asociación de veciños Montes de Puxedo, Guende e A Cela

G32474066

11.998,12

4.999,82

16.997,94

Asociación Medioambiental e Sociocultural de Veciños de Aldurfe

G27479765

11.930,00

0,00

11.930,00

Asociación de veciños de Gulfariz

G32381808

11.949,96

1.192,26

13.142,22

Asociación de veciños San Xosé de Vilaseca

G27339118

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de Vilaluz

G27491489

11.995,34

0,00

11.995,34

Asociación de mulleres rurais Amuga A Fanega

G27487206

11.956,01

0,00

11.956,01

Asociación de veciños Xuntanza de Mirallos

G32192114

11.995,00

5.000,00

16.995,00

Asociación de veciños Vilar de Santiago

G27495829

11.993,54

3.873,43

15.866,97

Asociación de veciños San Marcos de Beacán

G32184061

11.900,00

2.739,44

14.639,44

Asociación veciñal San Felipe de Balgos-Cervantes

G27487099

11.988,08

0,00

11.988,08

Asociación de veciños A Fonte de Fornelos

G70044649

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de Santa Ana de Veigadaña

G36061398

4.873,88

4.150,00

9.023,88

Asociación de veciños de Paraños

G94035011

9.745,34

0,00

9.745,34

Comunidade de augas de Paraños e San Martiño

G94051760

11.265,10

0,00

11.265,10

Asociación de veciños Nosa Terra de Pereiras

G36107332

5.628,92

5.000,00

10.628,92

Comunidade de usuarios de Dornelas (traída de augas de Cotiño-Dornelas)

V36238889

6.730,60

0,00

6.730,60

Comunidade de usuarios Auga de Sorrego e Portopereiro

G94080280

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal, cultural e deportiva Celado

G36117315

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de Dornelas

G36122265

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de Casal, Casalmorto e Roublín-Mos

G36141281

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños da parroquia de San Vicente de Vilamor

G27457415

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de desenvolvemento rural de Alberguería

G36425841

11.845,90

4.957,37

16.803,27

Asociación de veciños San Benito

G94150844

11.998,26

0,00

11.998,26

Asociación cultural e veciñal do Xurés

G32458556

11.999,45

4.999,90

16.999,35

Asociación de vecinos O Xesteiro

G15113079

11.853,40

0,00

11.853,40

Asociación de veciños Chan do Bosque

G36101988

12.000,00

3.363,80

15.363,80

Comunidade de usuarios de San Lourenzo

G36490019

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de Lamas

G36580751

11.985,05

0,00

11.985,05

Comunidade de usuarios de auga Mina do Ferreiro

G36154938

10.764,78

0,00

10.764,78

Comunidade de usuarios de Campo

G36310381

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Campo do Seixo

G36372829

0,00

4.834,44

4.834,44

Asociación veciñal Terra de Acivros

G94001690

11.997,20

4.990,00

16.987,20

Comunidade de usuarios de augas de Coiro

G94007846

9.510,60

0,00

9.510,60

Asociación de veciños e cultural Terras de Armea de Abaixo

G27387802

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de Benade-Calbrava

G27296441

0,00

5.000,00

5.000,00

Asociación de veciños de Soutelo-traída Fonte das Leivas

G27484351

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de auga das Barreiras e Cernadas

V36137222

11.858,00

0,00

11.858,00

Asociación de veciños Ponte Canedo

G32024648

0,00

1.046,89

1.046,89

Asociación de veciños Cabeza de Vaca

G32026478

11.524,30

0,00

11.524,30

Asociación de veciños Vilar de Astres

G32110959

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños A Granxa

G32111809

1.625,00

0,00

1.625,00

Asociación de veciños de Caneda Fontealbar

G27479419

11.912,43

0,00

11.912,43

Asociación de veciños San Lázaro de Mondoñedo

G27482181

11.999,57

5.000,00

16.999,57

Asociación de mulleres rurais Clarexar

G32174062

0,00

4.622,42

4.622,42

Asociación de veciños San Andrés de Masma

G27240811

11.998,90

0,00

11.998,90

Asociación de veciños San Pedro de Cudeiro

G32034720

0,00

2.129,56

2.129,56

Asociación de veciños O Castelo de Oirán

G27246628

11.182,82

0,00

11.182,82

Asociación veciñal de Santa María Maior

G27129907

11.636,57

2.053,79

13.690,36

Asociación de mulleres rurais de Solveira

G32379794

0,00

1.515,00

1.515,00

Asociación de veciños Santiago de Pousada

H27484088

11.998,36

0,00

11.998,36

Asociación de veciños de Solveira

G32105397

0,00

2.390,00

2.390,00

Asociación de veciños da Parroquia do Carme

G27401884

11.679,52

0,00

11.679,52

Asociación de veciñas e veciños Ameixoa

G94151081

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal Parroquia dos Vaos

G27460286

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de mulleres rurais do Chao

G27189349

0,00

4.865,30

4.865,30

Asociación de veciños Santa María de Louredo

G32138422

3.310,00

1.860,00

5.170,00

Asociación de veciños San Miguel de Canedo

G32125668

11.968,33

483,00

12.451,33

Asociación de veciños Fonte do Ouro

G27244995

5.620,40

4.936,24

10.556,64

Comunidade de usuarios para o aproveitamento da auga potable na Vila de Zas

G70249909

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Santa Cruz de Vilán

G36377703

11.569,05

4.265,25

15.834,30

Comunidade de usuarios de Lira

G36191971

12.000,00

1.900,96

13.900,96

Comunidade de usuarios de augas dos Martores

G94151800

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños San Miguel de Viladesuso

G36472025

11.879,18

0,00

11.879,18

Comunidade de regantes de Esperanzo e Sampaio

G32394124

7.865,00

0,00

7.865,00

Asociación de veciños da Insua

G36342483

0,00

1.799,27

1.799,27

Comunidade de usuarios de Paraños

G36265908

12.000,00

0,00

12.000,00

Total

841.333,50

157.178,06

998.511,56