Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Luns, 3 de xuño de 2019 Páx. 26746

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2019 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2019.

En virtude do establecido no artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG núm. 30, do 15 de febreiro),

DISPOÑO:

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Escola Galega de Administración Pública referida aos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril do ano 2019, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2019

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO

Convenios de colaboración subscritos pola Escola Galega de Administración Pública nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2019

Convenio

Data de sinatura

Importe

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega

económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Comisión Galega da Competencia (CGC), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o ente público Portos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Enerxético de Galicia (Inega), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Valedor do Pobo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Asociación Galega de Peritos Xudiciais e Forenses, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería do Medio Rural, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Biólogos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Deputación Provincial de Ourense, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Federación de Asociacións para Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (Feafes Galicia), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados (Ingada), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Concello da Coruña, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Acordo de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Secretaría Xeral da Igualdade, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Cesga), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Consultivo de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Económico e Social (CES), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local da Coruña (Cosital Coruña), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Xeral dos Colexios Oficiais de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local (Cosital), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Galego de Colexios de Economistas, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Economistas da Coruña, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da Coruña e Pontevedra, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e Cualtis, S.L.U., para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

14.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

15.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

15.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

15.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Innovación, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

16.1.2019

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

8.2.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), para a convocatoria e o desenvolvemento de actividades de formación e divulgación en materia de administración electrónica e protección de datos

15.2.2019

36.182 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

25.2.2019

Sen achega

económica

Addenda ao convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

1.3.2019

47.644 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Rede Europea de Loita Contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN-Galicia), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

20.3.2019

Sen achega económica