Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Venres, 7 de xuño de 2019 Páx. 27575

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2019 (IN519B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, no artigo 26 do anexo I da Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2019 (IN519B), procédese por medio desta resolución á publicación do extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2019 (IN519B).

b) Aplicación orzamentaria: 09.20.732-A 760.0.

c) Crédito orzamentario: 4.050.541,00 euros.

d) Destinatarios: concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Beneficiarios, importe e finalidade das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios, o importe e a finalidade das axudas.

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2019

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO

Subvencións concedidas

Solicitante

NIF

Expediente

Finalidade

Contía da
axuda (€)

Concello de Allariz

P3200200H

IN519B 2019/33-0

Mellora de infraestrutura viaria (vial principal) no parque empresarial de Chorente (SUI 1-Roiriz).

96.000,00 €

Concello de Ames

P1500200I

IN519B 2019/41-0

Mellora do vial de acceso ao polígono do Milladoiro.

68.593,43 €

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

IN519B 2019/18-0

Tratamento de augas pluviais e emisario residuais no parque empresarial da Raña.

120.000,00 €

Concello de Becerreá

P2700600F

IN519B 2019/05-0

Mellora de infraestruturas viarias no parque empresarial de Becerreá.

81.798,21 €

Concello de Begonte

P2700700D

IN519B 2019/36-0

Mellora das infraestruturas viarias de acceso ao parque empresarial de Begonte.

114.170,90 €

Concello de Bergondo

P1500800F

IN519B 2019/16-0

Pavimentación do acceso ao polígono de Bergondo desde a estrada N-VI e reparación das zonas de servizos.

36.760,78 €

Concello de Betanzos

P1500900D

IN519B 2019/32-0

Reforma do bombeo de augas residuais no polígono de Piadela.

27.278,94 €

Concello de Boiro

P1501100J

IN519B 2019/46-0

Ampliación do sistema de vídeo vixilancia para controlar os accesos e puntos sensibles dentro do parque empresarial.

49.426,74 €

Concello de Boiro

P1501100J

IN519B 2019/45-0

Mellora de vial na fase II do polígono industrial de Espiñeira.

93.045,17 €

Concello de Boqueixón

P1501200H

IN519B 2019/27-0

Renovación de beirarrúas interiores no polígono de Sergude.

94.029,00 €

Concello de Bueu

P3600400J

IN519B 2019/75-0

Mellora de beirarrúas do polígono industrial de Castiñeiras.

74.296,86 €

Concello de Cambados

P3600600E

IN519B 2019/62-0

Dotación de infraestruturas no polígono industrial do Salnés.

70.095,98 €

Concello da Cañiza

P3600900I

IN519B 2019/34-0

Instalación de hidrantes no polígono industrial de Ribadil.

21.827,61 €

Concello da Cañiza

P3600900I

IN519B 2019/17-0

Mellora de infraestruturas viarias no polígono industrial da Uceira.

26.705,58 €

Concello do Carballiño

P3202000J

IN519B 2019/82-0

Mellora e ampliación da instalación de CCTV da área empresarial do Carballiño.

38.718,34 €

Concello do Carballiño

P3202000J

IN519B 2019/81-0

Instalación de sistema contra o roubo de cable na área empresarial do Carballiño.

3.462,54 €

Concello de Carballo

P1501900C

IN519B 2019/57-0

Mellora de infraestruturas viarias no enlace AC-552 – polígono industrial de Bértoa.

91.588,64 €

Concello de Catoira

P3601000G

IN519B 2019/21-0

Mellora da seguridade viaria no acceso norte do polígono industrial.

85.510,39 €

Concello de Cee

P1502300E

IN519B 2019/84-0

Sistema contra o roubo de cable no parque empresarial de Cee.

16.172,67 €

Concello de Celanova

P3202500I

IN519B 2019/68-0

Mellora da sinalización vertical e horizontal do parque empresarial de Celanova.

9.539,50 €

Concello de Cerceda

P1502400C

IN519B 2019/58-0

Mellora da sinalización do polígono industrial do Acevedo.

95.200,02 €

Concello de Cerceda

P1502400C

IN519B 2019/60-0

Mellora da xestión de residuos no polígono empresarial o Acevedo.

38.659,61 €

Concello de Cervo

P2701300B

IN519B 2019/42-0

Beirarrúas e zona de aparcamento na área de acceso ao polígono industrial de Cuíña.

103.788,81 €

Concello de Coirós

P1502700F

IN519B 2019/22-0

Infraestrutura viaria de acceso ao parque empresarial de Coirós

60.874,12 €

Concello de Cortegada

P3202800C

IN519B 2019/50-0

Infraestrutura viaria no parque empresarial de Cortegada - polígono 1.

117.834,19 €

Concello de Cospeito

P2701500G

IN519B 2019/83-0

Ampliación acceso Sureste ao polígono de Muimenta.

34.398,10 €

Concello de Dodro

P1503300D

IN519B 2019/79-0

Mellora da rede de saneamento do polígono empresarial de Dodro.

31.592,19 €

Concello de Dozón

P3601600D

IN519B 2019/74-0

Habilitación e mellora de infraestruturas básicas no polígono industrial de Dozón.

118.257,99 €

Concello de Friol

P2702000G

IN519B 2019/10-0

Sistema de vídeo vixilancia no polígono industrial de Friol.

34.494,68 €

Concello da Gudiña

P3203500H

IN519B 2019/01-0

Mellora do saneamento.

81.664,81 €

Concello da Lama

P3602500E

IN519B 2019/23-0

Mellora das infraestruturas viarias no parque empresarial de Racelo.

38.655,06 €

Concello da Laracha

P1504200E

IN519B 2019/38-0

Instalación de sistema de vídeo vixilancia e sistema de seguridade.

95.983,74 €

Concello de Narón

P1505500G

IN519B 2019/65-0

Reposición de rodadura nas avenidas Gonzalo Navarro e Bernardo Romero.

93.823,58 €

Concello de Noia

P1505800A

IN519B 2019/78-0

Mellora das infraestruturas viarias no polígono industrial Augalevada.

68.247,88 €

Concello de Oleiros

P1505900I

IN519B 2019/48-0

Mellora nas infraestruturas viarias do polígono industrial de Iñás.

120.000,00 €

Concello de Ordes

P1506000G

IN519B 2019/29-0

Mellora de infraestruturas viarias no polígono industrial de Merelle.

93.399,87 €

Concello de Oroso

P1506100E

IN519B 2019/19-0

Mellora do pavimento nas rúas Otero Pedraio e Curros Enríquez.

120.000,00 €

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

IN519B 2019/44-0

Mellora da circulación viaria no parque empresarial de Outeiro de Rei.

113.845,89 €

Concello da Pastoriza

P2704400G

IN519B 2019/53-0

Renovación de firme no viario do parque empresarial da Pastoriza.

74.026,54 €

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

IN519B 2019/12-0

Mellora do sistema de vídeo vixilancia do parque empresarial do Pereiro de Aguiar.

36.621,57 €

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

IN519B 2019/11-0

Instalación de sistemas contra o roubo de cable dentro do parque empresarial do Pereiro de Aguiar.

212,87 €

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

IN519B 2019/14-0

Mellora das infraestruturas.

4.848,43 €

Concello de Pontedeva

P3206500E

IN519B 2019/63-0

Vial de acceso ao polígono.

93.814,74 €

Concello de Portomarín

P2704900F

IN519B 2019/07-0

Mellora na infraestrutura viaria de acceso ao polígono industrial de Portomarín.

86.504,08 €

Concello de Rábade

P2705600A

IN519B 2019/35-0

Pavimentación do viario de acceso ao polígono industrial desde a avenida Bos Aires.

68.626,12 €

Concello de Ribadumia

P3604600A

IN519B 2019/62-0

Dotación de infraestruturas no polígono industrial do Salnés.

40.304,02 €

Concello de Ribeira

P1507400H

IN519B 2019/37-0

Renovación do pavimento de beirarrúas e calzada nun tramo da avenida Ramiro Carregal Rey.

95.680,06 €

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B 2019/03-0

Reparación de viais no polígono industrial Barreiros.

83.787,86 €

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B 2019/04-0

Reparación de viais no polígono industrial San Cibrao das Viñas - David Ferrer.

83.701,09 €

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

IN519B 2019/28-0

Planta de depuración de augas no polígono industrial de San Cristovo de Cea.

120.000,00 €

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

IN519B 2019/30-0

Infraestrutura viaria no polígono industrial de San Cristovo de Cea.

112.269,76 €

Concello de Santa Comba

P1507800I

IN519B 2019/08-0

Mellora de infraestrutura de saneamento do parque empresarial de Santa Comba.

119.799,68 €

Concello do Saviñao

P2705800G

IN519B 2019/15-0

Acondicionamento dos accesos e melloras no parque empresarial do Peago.

40.893,16 €

Concello de Taboada

P2706000C

IN519B 2019/64-0

Pavimentación e servizos do vial 50 entre os p.q. 0,048 e 0,103.

58.036,47 €

Concello de Valga

P3605600J

IN519B 2019/13-0

Acondicionamento e mellora das infraestruturas viarias do parque empresarial de Campaña.

92.831,21 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

IN519B 2019/51-0

Instalación de sistema de seguridade e vixilancia.

39.566,08 €

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

IN519B 2019/24-0

Asfaltado de viais no parque empresarial.

101.893,66 €

Concello de Zas

P1509400F

IN519B 2019/20-0

Melloras na rede de saneamento e instalacións do polígono industrial do Allo.

17.381,78 €