Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Martes, 25 de xuño de 2019 Páx. 30055

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de xuño de 2019 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2019/20.

Advertidos erros na dita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 117, do venres 21 de xuño de 2019, cómpre efectuar as seguintes rectificacións:

– Na páxina 29727, onde di:

Concello

Código

de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZM19001 e ZMSSC01

Dobre titulación en coidados auxiliares de enfermaría e oferta parcial de atención a persoas en situación de dependencia

Debe dicir:

Concello

Código

de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZM19001 e ZMSSC01

Dobre titulación en coidados auxiliares de enfermaría e atención a persoas en situación de dependencia

– Así mesmo, na páxina 29727, onde di:

Concello

Código

de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Ferrol

15021469

IES Leixa

ZM19001 e ZMSSC01

Dobre titulación en coidados auxiliares de enfermaría e oferta parcial de atención a persoas en situación de dependencia

Debe dicir:

Concello

Código

de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Ferrol

15021469

IES Leixa

ZM19001 e ZMSSC01

Dobre titulación en coidados auxiliares de enfermaría e atención a persoas en situación de dependencia

– E na páxina 29728, onde di:

Concello

Código

de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZM19001 e ZMSSC01

Dobre titulación en coidados auxiliares de enfermaría e oferta parcial de atención a persoas en situación de dependencia

Debe dicir:

Concello

Código

de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZM19001 e ZMSSC01

Dobre titulación en coidados auxiliares de enfermaría e atención a persoas en situación de dependencia