Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Luns, 1 de xullo de 2019 Páx. 30956

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Carballo

ANUNCIO de información pública do Plan parcial S-T3 A Revolta (expediente 2018/X999/000979).

A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria que tivo lugar o 3 de xuño de 2019, acordou aprobar inicialmente o Plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUR-D/S-T3/AR S-T3 do PXOM (A Revolta), con reaxuste da súa delimitación, segundo a documentación técnica redactada polos arquitectos Iria Pérez Miranda (col. 3194 COAG) e Ignacio Lázaro Quintela (col. 3877 COAG) e cuxa promotora é Parque Comercial A Revolta, S.L.

O que se somete a información pública por un prazo de dous meses en cumprimento dos artigos 75 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 186 do Regulamento da Lei do solo, co fin de que as persoas que se consideren afectadas por ela poidan examinar o expediente e deducir, de ser o caso, as alegacións ou observacións que xulguen oportunas.

Así mesmo, este anuncio serve de notificación para as parcelas con titulares catastrais descoñecidos ou para aqueles titulares dos cales se descoñece o enderezo.

O documento técnico e os trámites contidos no expediente poderán consultarse na oficina técnica municipal das 10.00 ás 13.00 horas e na páxina web do concello na seguinte ligazón:

http://www.carballo.org/urbanismo/planeamentodesenvolvemento.php?idioma=gl#ancla 

Carballo, 18 de xuño de 2019

Evencio Ferrero Rodríguez
Alcalde