Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Martes, 2 de xullo de 2019 Páx. 31161

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 de Pontevedra

EDICTO (DSP 169/2018).

Eu, Blanca Susana Janeiro Amela, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 de Pontevedra, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de Hind Jaouad contra Ivanilde Pereira da Silva e o Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por despedimento, rexistrado co número de despedimento/cesamentos en xeral 169/2018, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Ivanilde Pereira da Silva, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 15.10.2019 ás 12.40 e 12.45 horas, na planta 1, sala 6, Edificio da Audiencia, para a celebración dos actos de conciliación e, se é o caso, xuízo. Pode comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírtese á destinataria que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

En caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistida de avogado ou representada tecnicamente por graduado social colexiado, ou representada por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida estar este representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que sirva de citación a Ivanilde Pereira da Silva, expídese o presente edicto para a súa publicación no DOG e colocación no taboleiro de anuncios.

Pontevedra, 11 de xuño de 2019

A letrada da Administración de xustiza