Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Luns, 8 de xullo de 2019 Páx. 32223

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Culleredo

ANUNCIO de requirimento para a xestión da biomasa.

Ao non ser posible a práctica de comunicación aos titulares das referencias catastrais que se relacionan a continuación por causas non imputables a esta administración, de conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, faise pública a comunicación de xestión de biomasa co fin de que no prazo de quince (15) días, que comezarán a contar desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial del Estado, os interesados no procedemento procedan á xestión da biomasa, segundo o establecido nos artigos 135 e 136 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 21 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, así como á retirada de especies arbóreas prohibidas a que se refire o artigo 22 da citada lei.

A eficacia do acto notificado quedará demorada ata a publicación do pertinente anuncio no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así mesmo, ponse en coñecemento da persoa responsable que o contido íntegro da citada notificación, así como da totalidade do expediente administrativo, está á súa disposición nas oficinas municipais do Concello de Culleredo (Área de Medio Ambiente, Servizos e Obras), situadas na rúa do Concello, número 12, das 9.00 ás 14.00 horas, os días laborables, de luns a venres.

Nº expediente

Referencia catastral

Propietario

UME/2019/33

15031A01600106

Descoñecido

UME/2019/100

15031A03600034

6623210NH4962S

Josefa Rumbo Carro

UME/2019/161

7392601NH4879S

Josefa Rumbo García

UME/2019/271

15031A04100284

María Nieves Romero Precedo

UME/2019/271

15031A04100285

Manuel Domínguez Barbeito

UME/2019/318

0151602NH5905S

Descoñecido

UME/2019/350

15031A03100082

José Lago Ponte

UME/2019/443

8405903NH4980N

Esperanza Nogueira Sánchez

UME/2018/216

15031A00900250

Manuela Hermita Naya Añón

Culleredo, 18 de xuño de 2019

José Ramón Rioboo Castro
Alcalde presidente