Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Venres, 12 de xullo de 2019 Páx. 32804

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería do Mar

DECRETO 80/2019, do 11 de xullo, polo que se nomea presidenta da entidade pública empresarial Portos de Galicia a Susana Lenguas Gil.

En virtude do establecido no artigo 12 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, e 65 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta da conselleira do Mar, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día once de xullo de dous mil dezanove,

Nomeo presidenta da entidade pública empresarial Portos de Galicia a Susana Lenguas Gil.

Santiago de Compostela, once de xullo de dous mil dezanove

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Mar