Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Venres, 12 de xullo de 2019 Páx. 32838

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 2 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 15 de marzo de 2019.

A Orde do 15 de marzo de 2019 regula a convocatoria e a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega (DOG núm. 62, do 29 de marzo).

Logo de ver os informes proposta formulados pola comisión constituída ao abeiro do artigo 15 da dita convocatoria e polo órgano instrutor que recolle o artigo 13, e en virtude das facultades que me confire a Orde do 21 de marzo de 2019, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección da Consellería de Cultura e Turismo, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. A concesión de axudas, na contía que se indica, aos proxectos relacionados no anexo. Nesta relación inclúense as propostas que non se subvencionan polos motivos que aparecen baixo a epígrafe correspondente, de acordo cos criterios establecidos na Orde do 15 de marzo de 2019.

Segundo. De conformidade co artigo 4.2.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Secretaría Xeral fará públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións concedidas, así como ás sancións impostas aos beneficiarios.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá por delegación do conselleiro de Cultura e Turismo, de acordo co establecido na Orde do 21 de marzo de 2019, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2019

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO

Número de expediente

Entidade

Modalidade

Importe

Motivo da

denegación

2019/0001

Concello do Carballiño

Mantemento dun servizo lingüístico

5.195,00 €

2019/0002

Concello de Padrón

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.967,00 €

2019/0003

Concello de Cambados

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.781,00 €

2019/0004

Concello de Outeiro de Rei

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.930,00 €

2019/0005

Concello de Muros

Mantemento dun servizo lingüístico

3.721,00 €

2019/0006

Concello de Ribadavia

Desenvolvemento de dinamización lingüística

2.412,00 €

2019/0007

Concello de Ribeira

Mantemento dun servizo lingüístico

5.789,00 €

2019/0008

Concello de Culleredo

Mantemento dun servizo lingüístico

3.265,00 €

2019/0009

Concello de Arzúa

Mantemento dun servizo lingüístico

4.747,00 €

2019/0010

Concello de Boqueixón

Mantemento dun servizo lingüístico

5.009,00 €

2019/0011

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

Mantemento dun servizo lingüístico

6.514,00 €

2019/0012

Agrupamento dos concellos de Carnota e Mazaricos

Mantemento dun servizo lingüístico

3.903,00 €

2019/0013

Concello de Vilaboa

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.621,00 €

2019/0014

Concello de Moaña

Mantemento dun servizo lingüístico

4.230,00 €

2019/0015

Concello de Ponte Caldelas

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.410,00 €

2019/0016

Concello de Santa Comba

Mantemento dun servizo lingüístico

4.453,00 €

2019/0017

Concello de Vilagarcía de Arousa

Mantemento dun servizo lingüístico

5.121,00 €

2019/0018

Concello do Pino

Desenvolvemento de dinamización lingüística

371,00 €

2019/0019

Concello de Bergondo

Desenvolvemento de dinamización lingüística

2.449,00 €

2019/0020

Concello de Cangas

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.818,00 €

2019/0021

Concello de Dumbría

Mantemento dun servizo lingüístico

3.859,00 €

2019/0022

Concello de Ames

Mantemento dun servizo lingüístico

7.421,00 €

2019/0023

Concello do Barco de Valdeorras

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.967,00 €

2019/0024

Concello do Grove

Mantemento dun servizo lingüístico

5.450,00 €

2019/0025

Concello de Narón

Mantemento dun servizo lingüístico

5.046,00 €

2019/0026

Concello de Oia

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.447,00 €

2019/0027

Concello da Cañiza

Mantemento dun servizo lingüístico

4.515,00 €

2019/0028

Agrupamento dos concellos de Castrelo de Miño e Baños de Molgas

Desenvolvemento de dinamización lingüística

0,00 €

Artigo 1

2019/0029

Concello das Neves

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.558,00 €

2019/0030

Concello de Boiro

Mantemento dun servizo lingüístico

4.230,00 €

2019/0031

Concello de Vilalba

Mantemento dun servizo lingüístico

4.156,00 €

2019/0032

Concello de Outes

Mantemento dun servizo lingüístico

4.168,00 €

2019/0033

Concello de Ponteareas

Mantemento dun servizo lingüístico

4.708,00 €

2019/0034

Concello de Vigo

Mantemento dun servizo lingüístico

3.562,00 €

2019/0035

Concello de Cabanas

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.633,00 €

2019/0036

Concello de Silleda

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.855,00 €

2019/0037

Concello de Arteixo

Mantemento dun servizo lingüístico

4.675,00 €

2019/0038

Concello de Vila de Cruces

Desenvolvemento de dinamización lingüística

861,00 €

2019/0039

Concello de Cuntis

Desenvolvemento de dinamización lingüística

2.084,00 €

2019/0040

Concello de Muxía

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.852,00 €

2019/0041

Concello do Pereiro de Aguiar

Desenvolvemento de dinamización lingüística

2.004,00 €

2019/0042

Concello de Ourense

Mantemento dun servizo lingüístico

5.937,00 €

2019/0043

Concello de Melide

Mantemento dun servizo lingüístico

3.525,00 €

2019/0044

Concello de Miño

Mantemento dun servizo lingüístico

4.007,00 €

2019/0045

Concello de Viveiro

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.930,00 €

2019/0046

Concello de Xove

Desenvolvemento de dinamización lingüística

2.500,00 €

2019/0047

Agrupamento dos concellos de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños

Desenvolvemento de dinamización lingüística

969,00 €

2019/0048

Concello de Ferrol

Mantemento dun servizo lingüístico

5.492,00 €

2019/0049

Concello de Valga

Mantemento dun servizo lingüístico

4.082,00 €

2019/0050

Concello de Rianxo

Mantemento dun servizo lingüístico

3.550,00 €

2019/0051

Concello de Abegondo

Mantemento dun servizo lingüístico

4.453,00 €

2019/0052

Concello de Malpica de Bergantiños

Desenvolvemento de dinamización lingüística

2.547,00 €

2019/0053

Concello de Oleiros

Mantemento dun servizo lingüístico

5.121,00 €

2019/0054

Concello da Coruña

Mantemento dun servizo lingüístico

6.456,00 €

2019/0055

Concello das Pontes de García Rodríguez

Mantemento dun servizo lingüístico

2.189,00 €

2019/0056

Concello de Mos

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.558,00 €

2019/0057

Concello de Cariño

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.558,00 €

2019/0058

Concello de Cerdedo-Cotobade

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.670,00 €

2019/0059

Concello de Teo

Mantemento dun servizo lingüístico

5.017,00 €

2019/0060

Concello de Vedra

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.410,00 €

2019/0061

Concello de Betanzos

Mantemento dun servizo lingüístico

5.094,00 €

2019/0062

Concello de Sanxenxo

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.670,00 €

2019/0063

Concello de Carballo

Creación dun Servizo Lingüístico

3.319,00 €

2019/0064

Concello de Bueu

Creación dun Servizo Lingüístico

3.859,00 €

2019/0065

Concello de Carral

Mantemento dun servizo lingüístico

4.304,00 €

2019/0066

Concello de Soutomaior

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.410,00 €

2019/0067

Concello de Sarria

Desenvolvemento de dinamización lingüística

0,00 €

Artigo 10.1.a)

2019/0068

Concello de Celanova

Desenvolvemento de dinamización lingüística

2.078,00 €

2019/0069

Concello de Ribadumia

Desenvolvemento de dinamización lingüística

2.004,00 €

2019/0070

Concello de Cambre

Mantemento dun servizo lingüístico

2.208,00 €

2019/0071

Agrupamento dos concellos de Rois e Dodro

Mantemento dun servizo lingüístico

4.557,00 €

2019/0072

Concello de Mondariz

Desenvolvemento de dinamización lingüística

1.484,00 €

2019/0073

Agrupamento dos concellos da Baña e Negreira

Mantemento dun servizo lingüístico

6.554,00 €

2019/0074

Concello de Ponteceso

Mantemento dun servizo lingüístico

4.008,00 €

2019/0075

Concello da Pobra do Caramiñal

Mantemento dun servizo lingüístico

3.723,00 €