Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 134 Martes, 16 de xullo de 2019 Páx. 33387

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CÉDULA do 1 de xullo de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se fai pública unha relación de notificacións de acordos de procedencia de reintegro de varias subvencións xestionadas nesta xefatura territorial.

Intentadas as notificacións das resolucións ditadas polo xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Ourense, polas que se acorda a procedencia de reintegro da subvención, e non sendo posible a súa práctica, por medio da presente cédula e de conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puideron efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), e a súa eficacia quedará condicionada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así mesmo, fáiselles saber que a dita resolución pon fin á vía administrativa e contra ela cabe intepoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación no BOE, ante esta xefatura territorial. Todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

Os interesados, durante este prazo, poderán presentarse ante o Servizo de Emprego e Economía Social da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria en Ourense, situado na avenida de La Habana, nº 79, 7ª planta, Ourense, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para os efectos de coñecer integramente o contido da resolución ditada polo xefe territorial.

Advírtese aos interesados que, se non interpoñen o recurso en tempo e forma, a resolución adquirirá firmeza.

Ourense, 1 de xullo de 2019

Santiago Álvarez González
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Apelidos e nome

Nº de expediente

Notificación

Data ac.

Teresa del Carmen López

TR341D 2016/2-3

Ac. procedencia

10.10.2018

Jorge L. Puerto Bernardo

TR341D 2016/98-3

Ac. procedencia

17.10.2018

Sami Tijani

TR341D 2016/106-3

Ac. procedencia

17.10.2018

Luis A. Neila Manzanares

TR341D 2016/132-3

Ac. procedencia

17.10.2018

Producciones Litoria, S.L.L.

TR349A 2012/55-3

Ac. procedencia

2.12.2018

Veraluz Estética, S.C.

TR349A 2012/32-3

Ac. procedencia

17.12.2018

Iván Álvarez Caride

TR349A 2012/50-3

Ac. procedencia

17.12.2018

Orensafrica, S.L.

TR349A 2012/61-3

Ac. procedencia

17.12.2018

Lucía Armoa de Aquino

TR349A 2012/68-3

Ac. procedencia

17.12.2018

Eólica Gestión y Operación, S.L.

TR349A 2012/10-3

Ac. procedencia

24.11.2018

Mercedes Blanco Álvarez

TR349C 2012/36-3

Ac. procedencia

20.11.2018

Rocholl & Brais, S.L.

TR349C 2012/73-3

Ac. procedencia

24.11.2018

Cubiertas y Servicios Montero, S.L.

TR349C 2012/78-3

Ac. procedencia

24.11.2018

Night Ourense, S.L.

TR349C 2012/80-3

Ac. procedencia

24.11.2018

Frigasa Gayoso, S.L.

TR349C 2012/83-3

Ac. procedencia

24.11.2018