Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 135 Mércores, 17 de xullo de 2019 Páx. 33547

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

CÉDULA do 14 de xuño de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se notifican os actos administrativos ditados no procedemento BS618D competencia desta xefatura (expediente 15005000319 e doce máis).

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no uso da competencia atribuída a esta xefatura territorial, intentada a notificación do requirimento de emenda de solicitudes no último domicilio dos/as interesados/as sen que esta se puidese efectuar por causas non imputables á Administración, notifícaselles ás persoas que se citan no anexo I os ditos actos administrativos para que, no prazo de dez (10) días contados desde o día seguinte ao da data de publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado, poidan comparecer persoal ou debidamente representadas na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social da Coruña, no Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración; avenida Salvador de Madariaga, 9, 1º, das 9.00 ás 14.00 horas, para examinaren o contido íntegro dos actos e dos seus expedientes, adventíndolles que, no caso de non compareceren se considerarán notificadas.

Advírteselles que, transcorrido o prazo que se indique no requirimento, contado desde o día seguinte ao da súa notificación sen teren realizado a emenda, se considerarán desistidas das súas solicitudes, logo de ditar a correspondente resolución atendendo ao establecido nos artigos 21 e 68 da dita Lei 39/2015, do 1 de outubro.

A Coruña, 14 de xuño de 2019

A xefa territorial da Coruña
P.S. (Decreto 176/2015, do 3 de decembro)
Francisco Javier Abad Pardo
Xefe do Servizo de Coordinación Administrativa da Coruña

ANEXO I

Interesado/a
(DNI/NIE/pasaporte)

Nº expediente

Data requirimento

Documento/s requirido/s

32816700R

BS618D15005000319

5.4.2019

1

79322325V

BS618D15016000219

29.5.2019

2, 3, 4

Y4611683J

BS618D15019001619

23.5.2019

2, 3

46895914H

BS618D15030000719

30.4.2019

1, 2, 4, 6

32418278P

BS618D15030000819

23.4.2019

2

XDC603290

BS618D15030001519

23.4.2019

1

53301915J

BS618D15030001619

3.5.2019

2, 6, 7, 8

116820684

BS618D15030014318

8.4.2019

1, 2

32718024H

BS618D15036001619

25.3.2019

1, 4, 9

32660747B

BS618D15061000119

21.5.2019

1, 8

Y5279502G

BS618D15075001119

14.5.2019

1, 2, 8

33280340F

BS618D15078003719

15.4.2019

1, 8, 10

33293339B

BS618D15078004519

17.4.2019

1, 3

ANEXO II

Documentación
requirida

Descrición do requirimento

D.1

Declaración responsable

D.2

Certificado/extractos bancarios

D.3

Xustificar ingresos/gastos

D.4

Réxime de uso da vivenda/contrato de alugamento

D.5

Nóminas

D.6

DNI

D.7

Libro de familia/certificado de convivencia

D.8

Novo orzamento de gastos

D.9

Autorización para a consulta de datos

D.10

Informe médico