Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Luns, 22 de xullo de 2019 Páx. 33868

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en xuño de 2019, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da comunidade autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes, e a Orde do 30 de maio de 2005, pola que se establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración, atribuíndo, así mesmo, á comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel a función de propoñer ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 11 de xullo de 2019, pola referida comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel, na súa reunión de valoración do procedemento de xuño de 2019, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel, que se relacionan no anexo I desta resolución e, que en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/das deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias) así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que se relacionan no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2019

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en xuño de 2019

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

1

Astray Gómez

Arón

***5917**

Squash

2

Bonilla González

Raquel

***0242**

Tenis de mesa

3

Castiñeira Figueroa

Alberto

***0043**

Tríatlon e péntatlon moderno

4

Del Amo García

Héctor

***1726**

Billar

5

Fernández López

Juan

***5337**

Surf

6

Flórez Marriaga

Josue David

***2963**

Halterofilia

7

García Abilleira

Antonio Augusto

***6381**

Actividades subacuáticas

8

García Blanco

Celia

***5992**

Taekwondo

9

García Garay

Marcos

***3777**

Natación

10

García Martínez

Iván

***6253**

Taekwondo

11

García Vidal

Miryam

***6063**

Taekwondo

12

González Álvarez

Jesús

***6748**

Remo

13

González Mariño

Jorge

***9971**

Tríatlon e péntatlon moderno

14

Hernández Núñez

Alvaro

***1576**

Halterofilia

15

Hernández Núñez

María de los Ángeles

***1576**

Halterofilia

16

Iglesias Vilela

Damián

***0547**

Loita e D.A.

17

Lahnin

Oussama

***3784**

Loita e D.A.

18

López Gallego

Ana

***8344**

Tiro olímpico

19

Martínez Moral

Uxía

***7971**

Tenis

20

Medín López

Paula

***0043**

Rugby

21

Núñez García

Enma

***5467**

Karate

22

Ochoa Fernández

Manuel

***7998**

Piragüismo

23

Pérez Estévez

Noelia

***5351**

Taekwondo

24

Rodríguez Menéndez

Judith María

***6326**

Esgrima

25

Serrat Seoane

Antonio

***8944**

Tríatlon e péntatlon moderno

26

Tojo Velasco

Cristy Shedimar

***7322**

Karate, persoa con discapacidade visual

27

Vázquez Fernández

Laura

***9892**

Judo

28

Vidal Álvarez

Alejandro

***3143**

Taekwondo, parataekwondo

ANEXO II

Deportistas non recoñecidos/as

A. Por non cumprir o criterio deportivo que figura no anexo I da Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

1

Abadía Madroñero

Jhoan Steven

***5581**

Kickboxing

2

Álvarez Santiago

Carlos

***1506**

Remo

3

Ayude Pallas

Cora

***0036**

Kickboxing

4

Batán Álvarez

Rubén

***5964**

Kickboxing

5

Buján Calvo

Marta

***1758**

Surf

6

Carrera Amandi

Óscar

***7365**

Piragüismo

7

Curro Costa

Ismael

***2034**

Remo

8

Díaz Lozano

Uxía

***8385**

Fútbol

9

Espiñeira Sánchez

Sarai

***9812**

Balonmán

10

Franco Ojea

Manuel

***8409**

Tenis

11

Gundín Pérez

Isabel

***2689**

Surf

12

Novoa Ramos

Hugo

***0679**

Fútbol

13

Pérez-Moneo Santos

Miguel Ángel

***2018**

Surf

14

Rivas Silva

Alejandro

***8414**

Remo

15

Santomé Moreira

Joel

***1404**

Remo

16

Seijas Fernández

Tamara

***0582**

Balonmán

ANEXO III

Deportistas galegos/as de alto nivel, recoñecidos/as en anteriores convocatorias

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Perda da condición de DGAN

1

Abelleira Dueñas

Teresa

***8054**

Fútbol

5.4.2022

2

Abilleira Martínez

Sara

***6234**

Piragüismo

5.4.2022

3

Abuín Ares

Uxío

***3519**

Tríatlon e péntatlon moderno

15.3.2020

4

Abuín Pena

Antonio

***5871**

Kickboxing

15.3.2020

5

Acuña Abreu

Sara

***9178**

Loita e D.A.

26.7.2020

6

Adarraga Gómez

José Luis

***7069**

Golf

11.10.2020

7

Alamancos Lamas

Nerea

***5158**

Taekwondo

23.7.2021

8

Alejos Alonso

Agustín

***4091**

Deporte adaptado

5.4.2022

9

Alonso Alonso

Óscar

***7898**

Remo

29.8.2019

10

Alonso Alonso

Damián

***0144**

Remo

29.8.2019

11

Alonso Aradas

Camila

***2387**

Tríatlon e péntatlon moderno

29.8.2019

12

Alonso Aradas

Melina

***2387**

Tríatlon e péntatlon moderno

5.4.2022

13

Alonso Carballo

Susana

***9955**

Ciclismo

5.4.2022

14

Alonso de Castro

Carmen

***9825**

Vela

26.7.2020

15

Alonso Lage

Iván

***7398**

Piragüismo

5.4.2022

16

Alonso López

Daniel

***2293**

Bolos

14.3.2021

17

Álvarez Falque

Verónica

***7895**

Kickboxing

15.3.2020

18

Álvarez Paz

Francisco Javier

***7986**

Remo

29.8.2019

19

Álvarez Rodríguez

Rafael

***8200**

Loita e D.A.

26.7.2020

20

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

***7822**

Piragüismo

15.3.2020

21

Alvariño García

Miguel

***4122**

Tiro con arco

27.9.2021

22

Alves Domínguez

Samuel

***8966**

Taekwondo

15.3.2020

23

Ameneiro Amezaga

Pedro Ramón

***5071**

Vela

14.3.2021

24

Ameneiro Teijeiro

Fátima

***8122**

Automobilismo

14.3.2021

25

Andrade Budiño

Gaspar

***9767**

Natación

14.3.2021

26

Andreu Smart

Elena

***5203**

Bádminton

23.7.2021

27

Antón Costas

Joel

***6581**

Motociclismo

14.3.2021

28

Araújo Francisco

José Manuel

***1278**

Orientación

14.3.2021

29

Araújo Lazare

Gonzalo

***8620**

Vela

11.10.2020

30

Araujo Pérez

Lía

***9902**

Taekwondo

26.7.2020

31

Arcay Fernández

David

***0438**

Pesca e cásting

26.7.2020

32

Ares Roel

Rubén Iván

***2115**

Automobilismo

27.9.2021

33

Arévalo López

Carlos

***3825**

Piragüismo

14.3.2021

34

Ayude Pallás

Cora

***0036**

Kickboxing

15.3.2020

35

Aznar González

Marta

***3719**

Halterofilia

28.7.2019

36

Bajo Borlán

Laura

***9713**

Judo e D.A.

26.7.2020

37

Barbado Fernández

Miguel

***4716**

Bádminton

23.7.2021

38

Barreira Salgado

María Teresa

***7590**

Ciclismo

5.4.2022

39

Barreiro Hermeldo

David

***1329**

Piragüismo

5.4.2022

40

Barreiro Zas

Mauro

***1394**

Automobilismo

5.4.2022

41

Basadre López

Alberto

***6236**

Vela

5.4.2022

42

Baulde Sumay

Ángela

***8822**

Piragüismo

14.3.2021

43

Becerril Álvarez

Olaia Gisela

***7336**

Atletismo

14.3.2021

44

Ben Montenegro

Adrián

***9230**

Atletismo

15.3.2020

45

Bermúdez de Castro Rey

Roberto

***3354**

Vela

11.10.2020

46

Bernabeu Avomo

María

***2166**

Judo e D.A.

23.7.2021

47

Bernárdez González

Alex

***8493**

Piragüismo

14.3.2021

48

Bernárdez Lamas

Alejandro

***0864**

Ximnasia

11.10.2020

49

Blanco Filgueira

Antía

***0861**

Kickboxing

14.3.2021

50

Blanco López

Jessica

***6619**

Taekwondo

15.3.2020

51

Blanco Lorenzo

Walter

***0834**

Kickboxing

15.3.2020

52

Blanco Prol

Paula

***1011**

Kickboxing

15.3.2020

53

Blanco Tarela

Irene

***1405**

Halterofilia

23.7.2021

54

Bouzas Maneiro

Jéssica

***9105**

Tenis

5.4.2022

55

Bouzas Rey

Martín

***2924**

Ciclismo

5.4.2022

56

Bugallo Arriola

Luis

***5797**

Vela

5.4.2022

57

Buján Puentes

Breixo

***0827**

Piragüismo

5.4.2022

58

Busto Ramos

Javier

***3340**

Ciclismo

5.4.2022

59

Cadilla Acevedo

Tecla María

***9087**

Judo e D.A.

14.3.2021

60

Calvar Martínez

Katia

***1932**

Taekwondo

14.3.2021

61

Campo Pavón

Gabriel

***7195**

Piragüismo

26.7.2020

62

Campos García

Manuel Antonio

***2925**

Piragüismo

5.4.2022

63

Campos Varela

Sergio

***2742**

Natación

23.7.2021

64

Canal Blanco

Carlos

***4231**

Ciclismo

5.4.2022

65

Cao Pardal

David

***2865**

Tenis

5.4.2022

66

Carbón Castro

Ana

***9484**

Bádminton

23.7.2021

67

Cardeiro Regueiro

Cristina

***1262**

Kickboxing

11.10.2020

68

Caride García

David

***1389**

Piragüismo

14.3.2021

69

Carracedo Robelo

Guillermo

***0696**

Surf

5.4.2022

70

Carrasco Solla

Ana

***9977**

Vela

28.7.2019

71

Carrera Estévez

Cándido

***1477**

Automobilismo

23.7.2021

72

Carrera Quintana

Raquel

***6417**

Baloncesto

5.4.2022

73

Casal Rodas

Óscar

***2633**

Tiro con arco

14.3.2021

74

Casal Vidal

Jenifer

***6303**

Piragüismo

14.3.2021

75

Casales Carrasco

Jorge

***1833**

Motociclismo

5.4.2022

76

Casañas Hernández

Frank

***0988**

Atletismo

23.7.2021

77

Casás Fernández

Brais

***3945**

Piragüismo

5.4.2022

78

Castaño García

Inés

***1309**

Tríatlon e Péntatlon Moderno

26.7.2020

79

Castelo Mejuto

Mónica

***6458**

Rugby

14.3.2021

80

Castiñeira Etchevarría

Tania

***5796**

Taekwondo

26.7.2020

81

Castro Barcala

María Cristina

***4310**

Tiro con arco

28.7.2019

82

Castro Barcala

Daniel

***4310**

Tiro con arco

23.7.2021

83

Castro Mariño

Carlos

***1557**

Halterofilia

14.3.2021

84

Castro Mariño

Víctor

***7584**

Halterofilia

23.7.2021

85

Castro Rodríguez

Alexandre

***9560**

Piragüismo

15.3.2020

86

Cernadas González

Laura

***2175**

Patinaxe

15.3.2020

87

Cerqueira Mella

Carla

***9358**

Piragüismo

15.3.2020

88

Chamosa da Casa

Antía

***6518**

Atletismo

11.10.2020

89

Chamosa Dacasa

Daniel

***6518**

Atletismo

15.3.2020

90

Cid Masid

Alejandro

***4778**

Ximnasia

29.8.2019

91

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

***3877**

Tiro olímpico

11.10.2020

92

Comesaña Blanco

Raquel

***7386**

Remo

29.8.2019

93

Conde Romero

Rodrigo

***1016**

Remo

27.9.2021

94

Conde Santos

Javier

***8639**

Piragüismo

5.4.2022

95

Cons Gestido

Águeda Beatriz

***2113**

Natación

15.3.2020

96

Corrales Ferreiroa

Daniel

***6720**

Taekwondo

5.4.2022

97

Cortegoso Lima

Sara

***5895**

Taekwondo

23.7.2021

98

Couceiro Rega

Ángel

***0040**

Salvamento e socorrismo

15.3.2020

99

Cuba Vázquez

José

***4686**

Loita e D.A.

14.3.2021

100

Da Costa Piñeiro

Raquel

***9683**

Piragüismo

14.3.2021

101

Dacosta Santomé

Diego

***1738**

Piragüismo

23.7.2021

102

Dapena García

Aintzane

***5902**

Ximnasia

5.4.2022

103

Dapena González

Pablo

***1195**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.7.2021

104

Davite Aguiar

David

***5111**

Tiro olímpico

5.4.2022

105

De Haz Uraurgui

Jaime

***8968**

Remo

29.8.2019

106

De la Fuente Fiaño

Ane

***6139**

Natación

14.3.2021

107

De la Muela Ploegstra

Ana María

***3954**

Karate e D.A.

11.10.2020

108

De la Puente Riobó

Martín

***8661**

Tenis cadeira rodas

23.7.2021

109

De Valdés Álvarez

María

***3120**

Natación

5.4.2022

110

Delgado Curbelo

Sebastián

***3910**

Piragüismo

14.3.2021

111

Díaz Orosa

Roberto

***8367**

Loita e D.A.

26.7.2020

112

Díaz Pérez

Adrián

***4577**

Automobilismo

15.3.2020

113

Diéguez Buceta

Aarón

***6323**

Piragüismo

5.4.2022

114

Diz Cao

Isabel

***6611**

Orientación

14.3.2021

115

Domínguez Fernández

Marta

***8827**

Squash

23.7.2021

116

Domínguez Martín

Noel

***0271**

Piragüismo

15.3.2020

117

Domuro Arias

Lucas

***6451**

Ximnasia

14.3.2021

118

Dono Arias

Nicolás

***2930**

Piragüismo

14.3.2021

119

Dosil Gago

Ana

***2562**

Taekwondo

23.7.2021

120

Durán Escaneo

Daniel

***1481**

Piragüismo

14.3.2021

121

Echegoyen Domínguez

Támara

***8364**

Vela

5.4.2022

122

Escariz Mella

Carmen

***9330**

Atletismo

15.3.2020

123

Feijoo Alberte

Iván

***9904**

Ciclismo

15.3.2020

124

Feijoó Pérez

Lara

***0976**

Piragüismo

5.4.2022

125

Felpeto Rodríguez

Beatriz

***2537**

Taekwondo

23.7.2021

126

Fernández Araico

Amanda

***4561**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

127

Fernández Bouza

David

***2106**

Vela

11.10.2020

128

Fernández de la Iglesia

Anxo

***0154**

Taekwondo

28.7.2019

129

Fernández Freire

Iván

***4659**

Piragüismo

14.3.2021

130

Fernández García

Rubén

***9880**

Motociclismo

5.4.2022

131

Fernández García

Tania

***5605**

Piragüismo

5.4.2022

132

Fernández López

Saleta

***7692**

Atletismo

14.3.2021

133

Fernández Pereira

Luis

***8276**

Piragüismo

14.3.2021

134

Fernández Ramos

Raúl

***3118**

Patinaxe

11.10.2020

135

Fernández Rey

José

***4117**

Taekwondo

14.3.2021

136

Fernández Rivera

Alejandro

***8359**

Atletismo

28.7.2019

137

Fernández Rodríguez

Eva

***2556**

Halterofilia

23.7.2021

138

Fernández Sánchez

Diego

***7796**

Orientación

14.3.2021

139

Ferreira Colmanero

José Manuel

***2774**

Judo e D.A.

29.8.2019

140

Ferrer Fernández

David

***2200**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

141

Ferro Dios

Ramón

***7268**

Piragüismo

15.3.2020

142

Fontán Señoráns

Manuel

***0224**

Piragüismo

5.4.2022

143

Fraga Regueiro

Ángel

***3518**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

144

Freije Torneiro

Martín

***8494**

Tiro olímpico

14.3.2021

145

Frieiro Carril

Carla

***2882**

Piragüismo

14.3.2021

146

Gago Codesal

Juan

***3238**

Halterofilia

14.3.2021

147

Gago Troitiño

Ezequiel

***7969**

Judo e D.A.

29.8.2019

148

Galán Cambón

Denis

***8993**

Atletismo

15.3.2020

149

Galarza Oloya

Geraldine

***7484**

Halterofilia

15.3.2020

150

García Álvarez

Gabriel

***6812**

Taekwondo

15.3.2020

151

García Escudero

Juan

***1984**

Tiro olímpico

14.3.2021

152

García Fernández

Jacobo

***1507**

Actividades subacuáticas

23.7.2021

153

García García

Pablo

***2748**

Karate

5.4.2022

154

García García

Pablo

***8196**

Loita e D.A.

26.7.2020

155

García García

Ángel

***6945**

Orientación

5.4.2022

156

García García

Jacobo

***9848**

Vela

5.4.2022

157

García Janeiro

Guillermo

***8021**

Ciclismo

14.3.2021

158

García Llorca

Marta

***7506**

Golf

23.7.2021

159

García Naveiro

Laura

***6087**

Piragüismo

15.3.2020

160

García Naveiro

Natalia

***6086**

Piragüismo

5.4.2022

161

García Neira

Xoel

***9250**

Piragüismo

5.4.2022

162

García Otero

Carolina

***7884**

Piragüismo

15.3.2020

163

García Sarita

Carlos Yobani

***1616**

Loita e D.A.

15.3.2020

164

García Suárez

Noelia

***0429**

Halterofilia

26.7.2020

165

García Suárez

Sara

***0093**

Taekwondo

26.7.2020

166

García Suárez

María Isabel

***8011**

Piragüismo

5.4.2022

167

Garrido Barbosa

Manuel

***7593**

Piragüismo

5.4.2022

168

Garrido Brun

Jacobo

***8839**

Deporte adaptado

5.4.2022

169

Germade Barreiro

Rodrigo

***1282**

Piragüismo

5.4.2022

170

Golán Santín

Borja

***2923**

Squash

5.4.2022

171

Gómez Anido

Valeria

***5758**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

172

Gómez Costas

Irene

***9033**

Atletismo

5.4.2022

173

Gómez Eiras

Diego

***8903**

Tiro olímpico

14.3.2021

174

Gómez Mesías

Alba

***1701**

Natación

26.7.2020

175

Gonçalves

Jesús Antonio

***7032**

Loita e D.A.

26.7.2020

176

González Brey

Roberto

***6061**

Tiro olímpico

14.3.2021

177

González Carrera

Samuel

***1896**

Ciclismo

11.10.2020

178

González Dios

Jaime Alejandro

***6461**

Kickboxing

29.8.2019

179

González Diz

Aarón

***1026**

Boxeo

14.3.2021

180

González Esteban

María Paloma

***7229**

Vela

5.4.2022

181

González Estebán

Paula Cristina

***4324**

Vela

11.10.2020

182

González García

Javier

***1749**

Taekwondo

14.3.2021

183

González García

Andrea

***0325**

Atletismo

5.4.2022

184

González García

David

***4772**

Natación

5.4.2022

185

González Novoa

María

***9565**

Taekwondo

27.9.2021

186

González Surribas

Cintia

***5901**

Kickboxing

29.8.2019

187

González Vázquez

Manuel

***5967**

Halterofilia

23.7.2021

188

Goyanes García

Paula

***6958**

Natación

28.7.2019

189

Goyanes García

Carla

***6958**

Natación

5.4.2022

190

Graña Alonso

Pablo

***0954**

Piragüismo

15.3.2020

191

Graña Blanco

Óscar

***4163**

Piragüismo

15.3.2020

192

Guerrero Manso

Sara

***2629**

Tríatlon e péntatlon moderno

5.4.2022

193

Guisasola González

Ignacio

***7829**

Surf

14.3.2021

194

Gundín Pérez

Isabel

***2689**

Surf

29.8.2019

195

Hernández García

Carlota

***6816**

Vela

28.7.2019

196

Iglesias de la Torre

Felipe

***9008**

Judo e D. A.

5.4.2022

197

Iglesias de Salvador

Nadia

***9353**

Patinaxe

11.10.2020

198

Iglesias Fernández

Marta

***6713**

Piragüismo

15.3.2020

199

Iglesias Garnelo

Paula

***0652**

Atletismo

14.3.2021

200

Iglesias Mosquera

David Isaac

***6903**

Tiro olímpico

5.4.2022

201

Iglesias Rial

Martín

***1041**

Kickboxing

15.3.2020

202

Izquierdo Ferreiro

Iago

***9008**

Remo

29.8.2019

203

Jacome Couto

Antía

***8184**

Piragüismo

14.3.2021

204

Jiménez dos Santos

Adrián

***9566**

Taekwondo

29.8.2019

205

Lafuente Peláez

María

***1517**

Surf

5.4.2022

206

Lages Brión

Alexandre

***9582**

Natación

5.4.2022

207

Lalín Canda

Noelia

***6058**

Loita e D.A.

14.3.2021

208

Lameiro Rodríguez

Ainhoa

***8563**

Piragüismo

27.9.2021

209

Lariño Nieto

David

***7344**

Xadrez

23.7.2021

210

Lasarte Fernández

Irene

***2282**

Salvamento e socorrismo

23.7.2021

211

Laurijssen Busto

Rebecca

***9155**

Piragüismo

14.3.2021

212

Leirós Alonso de Velasco

Alfonso

***4934**

Vela

11.10.2020

213

Leirós Alonso de Velasco

Jaime

***7374**

Vela

26.7.2020

214

Lema Soto

José Antonio

***2594**

Tiro olímpico

23.7.2021

215

Liste Viaño

Martín

***0784**

Halterofilia

23.7.2021

216

Llamedo Álvarez

Emilio

***6479**

Piragüismo

14.3.2021

217

Llovo Frade

Andrea

***6701**

Patinaxe

14.3.2021

218

López Fernández

Yago

***3923**

Loita e D.A.

14.3.2021

219

López Iglesias

Elian Numa

***1028**

Atletismo

23.7.2021

220

López Iglesias

Roberto

***1486**

Montañismo

5.4.2022

221

López López

Sara

***0611**

Atletismo

23.7.2021

222

López Marra

Iago

***7055**

Vela

5.4.2022

223

López Riobó

Sabela

***1184**

Taekwondo

15.3.2020

224

Lorenzo de Amorín

Yeray Daniel

***9825**

Motonáutica

5.4.2022

225

Lorenzo Román

Jorge

***1899**

Vela

5.4.2022

226

Losada García

Alejandro

***9575**

Taekwondo

26.7.2020

227

Losada Rodríguez

Alejandro

***9904**

Taekwondo

23.7.2021

228

Loureiro López

Alberto

***9758**

Boxeo

15.3.2020

229

Lumbreras de Lara

Laura

***1716**

Esgrima

5.4.2022

230

Magdalena Filgueiras

Lucía

***2123**

Halterofilia

15.3.2020

231

Manso Fraga

Tomás

***1704**

Natación

15.3.2020

232

Maquieira Piñeiro

David

***7794**

Piragüismo

5.4.2022

233

Marín Durán

Covadonga

*** 386**

Billar

26.7.2020

234

Mariño Blanco

María Jesús

***1944**

Esgrima

11.10.2020

235

Martín Campos

Bruno

***3584**

Surf

27.9.2021

236

Martínez Pachón

Gabriel

***5849**

Piragüismo

5.4.2022

237

Martínez Quiroga

Miguel

***5358**

Piragüismo

15.3.2020

238

Martínez Santiago

Irene

***5022**

Halterofilia

23.7.2021

239

Maseda Dorado

Ivo

***6166**

Atletismo

15.3.2020

240

Meaños Asensi

Raquel

***3464**

Atletismo

14.3.2021

241

Meilán Fernández

Samuel

***8104**

Taekwondo

23.7.2021

242

Mendes Andrade

Estefanía

***6415**

Boxeo

15.3.2020

243

Mieres García

Malena

***4142**

Fútbol

5.4.2022

244

Miguéns González

José Luis

***8631**

Deportes de inverno

11.10.2020

245

Míguez González

Marcos

***3442**

Vela

14.3.2021

246

Míguez Neiro

María

***2612**

Ximnasia

14.3.2021

247

Millán Rodríguez

Rubén

***7413**

Piragüismo

27.9.2021

248

Miras Lago

José Ramón

***4713**

Boxeo

15.3.2020

249

Monasterio Portela

Ramón

***8169**

Loita e D.A.

23.7.2021

250

Monteagudo Leal

Jonathan

***1097**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.7.2021

251

Montero Gómez

Joaquín

***1779**

Remo

23.7.2021

252

Moreira Alonso

Adrián

***9424**

Orientación

5.4.2022

253

Moreno Casares

Santiago

***9122**

Vela

15.3.2020

254

Morisón Rey

Camila Aldana

***6426**

Piragüismo

14.3.2021

255

Mosquera Jove

Carla

***0331**

Judo e D.A.

15.3.2020

256

Mucientes Sisto

Tomás

***1807**

Judo e D.A.

29.8.2019

257

Muíños Mirás

Antón

***3964**

Automobilismo

15.3.2020

258

Muñoz Fole

Pedro

***8840**

Karate e D.A.

26.7.2020

259

Navarrete Santana

Ester

***9376**

Atletismo

5.4.2022

260

Naveiro Parada

Elena del Mar

***6160**

Piragüismo (discapacitados) paracanoe

29.8.2019

261

Nieves Campello

Gustavo

***5249**

Atletismo (discapacitados)

15.3.2020

262

Nobre Oliveira

Pedro Henrique

***5965**

Kickboxing

14.3.2021

263

Novas Bonet

David

***1365**

Piragüismo

15.3.2020

264

Okutu Kouletio

Jean Marie

***6026**

Atletismo

14.3.2021

265

Oliveras Argibay

Marina

***1641**

Patinaxe

5.4.2022

266

Ordoñez Muñiz

Fátima

***9760**

Piragüismo

14.3.2021

267

Ortiz Benito

Arlet

***9457**

Taekwondo

26.7.2020

268

Osorio López

Pedro

***2184**

Atletismo

14.3.2021

269

Otero Míguez

Diego

***9396**

Loita e D.A.

26.7.2020

270

Outón Méndez

Lara

***9421**

Piragüismo

15.3.2020

271

Pacheco Rodríguez

Pablo

***7759**

Orientación

14.3.2021

272

Pais Rodríguez

Andrea

***1596**

Atletismo

26.7.2020

273

Pajón Piñeiro

José Manuel

***0522**

Tiro olímpico

14.3.2021

274

Palmás Reguera

Antonio

***0736**

Piragüismo

26.7.2020

275

Palomanes Martínez

José Alfonso

***9451**

Atletismo

14.3.2021

276

Pampín Blanco

Nerea

***0095**

Loita e D.A.

28.7.2019

277

Parada Martínez

Manuel

***8812**

Taekwondo

11.10.2020

278

Parada Novo

Iván

***3655**

Karate e D.A.

11.10.2020

279

Parada Santos

Lidia

***8483**

Atletismo

5.4.2022

280

Pardo Galdo

José Ramón

***6695**

Vela

5.4.2022

281

Pasabant Quintián

Mikel

***4667**

Vela

5.4.2022

282

Patiño Pombal

Pablo

***1261**

Taekwondo

5.4.2022

283

Paz Gago

Fátima

***3720**

Orientación

14.3.2021

284

Paz Romero

Manuel

***3399**

Taekwondo

27.9.2021

285

Paz Sobreira

Diego

***8512**

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

286

Peleteiro Brión

Ana

***8817**

Atletismo

15.3.2020

287

Pena Manso

Iñaki

***5837**

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

288

Pereira Daponte

Solange Andreia

***9426**

Atletismo

5.4.2022

289

Pérez Alcalde

Elena

***2473**

Taekwondo

23.7.2021

290

Pérez Aragunde

María

***0265**

Piragüismo

14.3.2021

291

Pérez Araujo

María

***1261**

Baloncesto

27.9.2021

292

Pérez Bugarín

Uxía

***0938**

Atletismo

15.3.2020

293

Pérez Carrera

Francisco

***4654**

Deporte adaptado

23.7.2021

294

Pérez Coya

Carla

***8355**

Piragüismo

5.4.2022

295

Pérez Morales

Daniel

***8387**

Ximnasia

11.10.2020

296

Pérez Moreno

Sergio

***9528**

Remo

28.7.2019

297

Pérez Parada

Juan Manuel

***8272**

Karate e D.A.

11.10.2020

298

Pérez Parrado

Alma María

***9713**

Taekwondo

23.7.2021

299

Pérez Rial

Carlos

***3726**

Piragüismo

11.10.2020

300

Pérez Touriño

Lidia

***8072**

Loita e D.A.

14.3.2021

301

Pintor Bouzas

José Antonio

***0117**

Automobilismo

27.9.2021

302

Pinzón Morales

Janiel Karyn

***0015**

Halterofilia

15.3.2020

303

Piña Esteves

Leticia

***7864**

Piragüismo

14.3.2021

304

Piña Esteves

Diego

***7704**

Piragüismo

15.3.2020

305

Piñeiro Devesa

Lúa María

***8563**

Taekwondo

15.3.2020

306

Piñeiro Pérez

Óscar

***6702**

Deportes de inverno

5.4.2022

307

Piroscia Penado

Darío

***2855**

Tiro olímpico

5.4.2022

308

Pombal Martínez

Marta

***9418**

Balonmán

26.7.2020

309

Portela Diéguez

Álvaro

***8621**

Taekwondo

27.9.2021

310

Portela Rivas

María Teresa

***1670**

Piragüismo

29.8.2019

311

Porto Lareo

José Enrique

***9802**

Ciclismo

15.3.2020

312

Prada Fernández

David

***7618**

Remo

29.8.2019

313

Prego Menor

Gerardo Alejandro

***8925**

Vela

5.4.2022

314

Priego Martos

Aitor

***9730**

Taekwondo

27.9.2021

315

Rábano Blanco

Nuria

***5970**

Fútbol

23.7.2021

316

Ramos Suárez

Ricardo

***9119**

Karate e D.A.

26.7.2020

317

Ramos Maneiro

Diego

***1123**

Hípica

5.4.2022

318

Rascado Ríos

Fernando

***5436**

Taekwondo

15.3.2020

319

Represa Pérez

Mireya

***6462**

Xadrez

5.4.2022

320

Requejo Santos

José Antonio

***7997**

Atletismo

14.3.2021

321

Río González

Martiño

***8263**

Boxeo

14.3.2021

322

Ripoll González

Antoni

***3753**

Vela

5.4.2022

323

Rivas Iglesias

Iria

***9459**

Atletismo

14.3.2021

324

Rochez Márquez

Óscar Efraim

***7374**

Boxeo

5.4.2022

325

Rodríguez González

Guillermo Javier

***2843**

Tiro con arco

5.4.2022

326

Rodríguez Carballo

Lucía

***2932**

Judo e D.A.

23.7.2021

327

Rodríguez de Jesús Torres

Miguel

***6479**

Vela

11.10.2020

328

Rodríguez Fernández

Manuel Jesús

***8838**

Taekwondo

26.7.2020

329

Rodríguez Fidalgo

Cristóbal

***8464**

Tríatlon e péntatlon moderno

14.3.2021

330

Rodríguez Gacio

Susana

***3716**

Tríatlon e péntatlon moderno

5.4.2022

331

Rodríguez Garaboa

Martín

***0182**

Patinaxe

23.7.2021

332

Rodríguez García

Cristina

***1221**

Loita e D.A.

23.7.2021

333

Rodríguez García Paz

Nicolás

***6579**

Vela

15.3.2020

334

Rodríguez Huertas

Roi

***8146**

Piragüismo

15.3.2020

335

Rodríguez Iglesias

Gustavo

*** 713**

Tríatlon e Péntatlon Moderno

14.3.2021

336

Rodríguez Lechuga

Roberto

***7739**

Piragüismo

5.4.2022

337

Rodríguez León

Jesús

***2823**

Piragüismo

26.7.2020

338

Rodríguez Maneiro

María del Pilar

***9878**

Taekwondo

15.3.2020

339

Rodríguez Muñoz

Melania

***8613**

Ximnasia

11.10.2020

340

Rodríguez Requejo

Pablo

***4618**

Piragüismo

14.3.2021

341

Rodríguez Rodríguez

Raquel

***8324**

Piragüismo

15.3.2020

342

Rodríguez Veloso

Sebastián

***0881**

Deporte adaptado

11.10.2020

343

Rodríguez Vicente

Luis

***5973**

Piragüismo

27.9.2021

344

Román Sánchez

Ivanna Carolina

***1795**

Atletismo

11.10.2020

345

Romero Fraga

Diego

***8311**

Piragüismo

5.4.2022

346

Ropero García

Mª Teresa

***7675**

Billar

26.7.2020

347

Rosa Moya

Alexis

***9210**

Judo e D.A.

29.8.2019

348

Ruíz Paz

Sergio

***3248**

Piragüismo

5.4.2022

349

Saavedra Reinaldo

Juan Antonio

***8152**

Deporte adaptado

5.4.2022

350

Sabarís Vilas

Antolín

***6041**

Tiro olímpico

14.3.2021

351

Sainz-Maza Villar

Adolfo Antonio

***6097**

Atletismo

14.3.2021

352

Salgado López

Iván

***9430**

Xadrez

14.3.2021

353

Salvado Carrillo

Martín

***9433**

Judo e D.A.

23.7.2021

354

Sánchez Novelle

Brais

***0784**

Piragüismo

11.10.2020

355

Sánchez Sánchez

José Manuel

***7143**

Piragüismo

27.9.2021

356

Sánchez Torrecillas

Borja

***1219**

Motociclismo

14.3.2021

357

Sande Antón

Juan

***9325**

Surf

15.3.2020

358

Sanmartín Carrera

Alejandro

***0849**

Judo e D.A.

29.8.2019

359

Santiago Morón

Inés

***2126**

Tríatlon e péntatlon moderno

28.7.2019

360

Santomé Pontis

Gabriele

***9594**

Taekwondo

23.7.2021

361

Santos Ruiloba

Antonio Mª

***9352**

Ximnasia

14.3.2021

362

Santos Veiga

Xavier

***6059**

Karate e D.A.

14.3.2021

363

Sieiro Barreiro

Adrián

***2033**

Piragüismo

15.3.2020

364

Silva Pazos

Unai

***2154**

Taekwondo

23.7.2021

365

Silva Vieira

Francisco

***5012**

Piragüismo

14.3.2021

366

Soneira Muíño

Santiago

***0491**

Tiro con arco

5.4.2022

367

Soto García

Lucía

***5963**

Kickboxing

29.8.2019

368

Suárez Alonso

Ángel

***9660**

Ciclismo

15.3.2020

369

Suárez Gión

Rocío

***2004**

Boxeo

15.3.2020

370

Suárez González

Alejandra

***9941**

Vela

15.3.2020

371

Suárez González

Patricia

***9941**

Vela

15.3.2020

372

Temprás Corrales

Gabriel

***4167**

Taekwondo

23.7.2021

373

Tiebo Pérez

Rodrigo

***3628**

Piragüismo

14.3.2021

374

Toimil Fernández

María Belén

***1409**

Atletismo

5.4.2022

375

Tomé Sanlés

Manuel

***9827**

Natación

28.7.2019

376

Toro Carballo

Cristian Isaac

***7940**

Piragüismo

15.3.2020

377

Toro Prieto-Puga

Sofía

***0253**

Vela

15.3.2020

378

Torres Martínez

Raquel

***1226**

Piragüismo

5.4.2022

379

Torres Parada

José Manuel

***8753**

Caza

23.7.2021

380

Torres Taboada

José Ángel

***8640**

Caza

15.3.2020

381

Touriño Ferreirós

Mónica

***6278**

Deportes de inverno

15.3.2020

382

Triana López

Mauro

***0784**

Atletismo

11.10.2020

383

Trigo Piñeiro

Alba

***2737**

Vela

11.10.2020

384

Vaamonde García

Eirim

***8476**

Taekwondo

27.9.2021

385

Vallejo Esperón

Sergio

***6660**

Piragüismo

15.3.2020

386

Varela de Fátima

Elena

***6274**

Taekwondo

27.9.2021

387

Varela Iglesias

Ana

***2247**

Piragüismo

5.4.2022

388

Varela Penas

Judit

***5682**

Loita e D.A.

28.7.2019

389

Vázquez Llenín

Pedro

***2704**

Piragüismo

5.4.2022

390

Vázquez Segade

Andrea

***2464**

Piragüismo

26.7.2020

391

Vidal Aguin

Alba

***4929**

Taekwondo

27.9.2021

392

Vidal Lamas

Andrea

***8148**

Tiro olímpico

23.7.2021

393

Vieito Cobián

Juan

***6373**

Vela

5.4.2022

394

Vilas Miranda

Andrea

***9932**

Taekwondo

5.4.2022

395

Villaverde Campos

José María

***7932**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

396

Wizner Pérez-La Fuente

Martín

***6643**

Vela

14.3.2021

397

Yáñez Ferreiro

Aida

***2429**

Salvamento e socorrismo

15.3.2020

398

Zernov

Vladislav

***7742**

Loita e D.A.

26.7.2020

399

Zubizarreta Moya

Gonzalo

***6605**

Surf

5.4.2022