Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Martes, 30 de xullo de 2019 Páx. 34968

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 10 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifican requirimentos de documentación a talleres de tacógrafos analóxicos autorizados para o cumprimento dos requisitos exixidos polo Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, devoltos polo servizo de Correos (expediente IN647B-2018-55 e dezanove máis).

Intentada a notificación ás persoas interesadas que se especifican no anexo, do requirimento da documentación para o cumprimento dos requisitos exixidos polo Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos, e ao non ser posible a súa práctica a través do servizo de Correos, notifícase por medio deste anuncio co fin de que poidan coñecer o seu contido íntegro e para constancia de tal coñecemento, en cumprimento do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

As persoas interesadas poderán coñecer o texto íntegro do requirimento nas dependencias do Servizo de Administración Industrial da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, rúa de Avelino Pousa Antelo, 5, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida.

Advírtese que, conforme o artigo 68.1 da dita Lei 39/2015, de non achegar os documentos que lle son requiridos no prazo sinalado no requirimento, revogarase a autorización como taller de tacógrafos analóxicos, previa a correspondente resolución, de acordo co establecido na disposición transitoria terceira do Real decreto 125/2017.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2019

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO

Expediente

Interesado/a

Acto notificado

IN647B-2018-55

Edelmiro Rodríguez, S.L.

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-71

Mecánica Mindoniense

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-90

Talleres Ramón Rodríguez e Hijos, S.L.

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-101

Pozo Electric, S.L.

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-102

Talleres Brigo

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-104

Coruñesa Motor, S.A.

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-105

AC Medín, S.A.

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-107

Antonio Cedán Naveira

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-108

Talleres Mecánicos Narón, S.L.

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-109

Talleres Castela

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-110

Antonio Ruiz Hermida

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-111

Garaje Americano, S.L.

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-113

Motor Nacional, S.A. (Lamela López)

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-114

Talleres Aryma

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-115

José Luis Rodríguez Regadío

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-116

Talleres Torres y Blanco

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-117

Electricidad Pinocho

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-118

José Fernández Trasancos

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-119

César Fernández Boán

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.

IN647B-2018-121

Talleres Félix, S.L.

Requirimento de documentación para o cumprimento do Real decreto 125/2017, do 24 de febreiro, polo que se establecen os requisitos técnicos e as normas de actuación que deben cumprir os centros técnicos de tacógrafos.