Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Xoves, 8 de agosto de 2019 Páx. 36121

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para o financiamento de accións formativas dirixidas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (código de procedemento TR301P).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, DOG núm. 121, do 25 de xuño, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

A Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 31 de decembro de 2017, DOG núm. 25, do 5 de febreiro de 2018, estableceu as bases reguladoras e procedeu á primeira convocatoria pública de subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación dirixidas en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación (códigos de procedemento TR301P e TR349X).

A dita orde tiña por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública das subvencións para o financiamento das accións formativas para o emprego en unidades formativas nas empresas con compromiso de contratación e da actividade laboral asociada, dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas, a través dos seguintes programas:

a) Programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR301P).

b) Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR349X).

Poderían ser entidades beneficiarias as empresas, calquera que fose a forma xurídica que adoptasen, e as agrupacións temporais de empresas que presentasen solicitude conxunta, mediante un convenio que acreditase a correspondente agrupación.

Posteriormente, mediante as ordes do 26 de xuño de 2018, DOG núm. 127 do 4 de xullo, e do 7 de decembro de 2018, DOG núm. 246, do 27 de decembro, efectuáronse respectivamente a segunda e a terceira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (código de procedemento TR301P).

O financiamento das axudas previstas no capítulo II da orde de bases reguladoras, procedemento TR301P, efectuouse con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.323A.471.0, código de proxecto 2013 00545.

Mediante a publicación das ordes do 7 de xuño de 2018, DOG núm. 114, do 15 de xuño, e do 4 de abril de 2019, DOG núm. 74, do 16 de abril, ampliouse o crédito orzamentario dispoñible para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación correspondentes á primeira e terceira convocatoria respectivamente.

Os créditos que figuraban nas distintas ordes de convocatoria, desagregados por convocatoria, aplicación e anualidade, recóllense na seguinte táboa:

Convocatoria

Aplicación

Proxecto

Importe 2018 (€)

Importe 2019 (€)

Observacións

Primeira

09.41.323A.471.0

2013 00545

600.000,00

150.000,00

Primeira

09.41.323A.471.0

2013 00545

1.299.089,20

324.772,30

Ampliación de crédito

Total primeira convocatoria

1.899.089,20

474.772,30

Segunda

09.41.323A.471.0

2013 00545

200.000,00

1.600.000,00

Total segunda convocatoria

200.000,00

1.600.000,00

Terceira

09.41.323A.471.0

2013 00545

1.500.000,00

Terceira

09.41.323A.471.0

2013 00545

2.508.331,40

Ampliación de crédito

Total terceira convocatoria

4.008.331,40

A relación de subvencións concedidas e entidades beneficiarias, desagregadas por número de convocatoria e ordenadas por código de expediente, publícase como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2019

Pablo Casal Espido
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

Anexo

Primeira convocatoria.

Código de expediente

Entidade beneficiaria

CIF/NIF

Aplicación orzamentaria

Importe (€)

TR301P-2018/000001-0

Windar Offshore, S.L.

B74376344

09.41.323A.4710

36.180,00

TR301P-2018/000002-0

Centro de Formación Foris, S.L.

B32224511

09.41.323A.4710

32.646,00

TR301P-2018/000003-0

Exlabesa Extrusión Padrón

B70056957

09.41.323A.4710

55.803,00

TR301P-2018/000004-0

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

09.41.323A.4710

48.644,00

TR301P-2018/000005-0

Ambulancias As Burgas Servicios Sanitarios, S.L.

B32349219

09.41.323A.4710

76.018,50

TR301P-2018/000006-0

Hijos de Carlos Albo, S.L.U.

B27737022

09.41.323A.4710

37.260,00

TR301P-2018/000007-0

Egalsa

A15333958

09.41.323A.4710

10.126,00

TR301P-2018/000008-0

Rotogal

B15926801

09.41.323A.4710

11.659,00

TR301P-2018/000010-0

Centro de Formación Vial GTI, S.L.

B36864379

09.41.323A.4710

76.581,00

TR301P-2018/000011-0

Componentes Aeronáuticos Coasa, S.A.

A32257123

09.41.323A.4710

147.120,00

TR301P-2018/000012-0

F. Clúster de Empresas de Automoc. de Galicia, Ceaga

G36983575

09.41.323A.4710

70.200,00

TR301P-2018/000013-0

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

A36602837

09.41.323A.4710

423.968,00

TR301P-2018/000014-0

Formavigo, S.L.

B36838878

09.41.323A.4710

14.400,00

TR301P-2018/000015-0

Newton Consultoría I-Formación

J32451338

09.41.323A.4710

67.200,00

TR301P-2018/000016-0

Rodavigo, S.A.

A30034434

09.41.323A.4710

11.700,00

TR301P-2018/000017-0

Mecanizados y Oxicortes, S.L.

B36808434

09.41.323A.4710

30.600,00

TR301P-2018/000019-0

Formavigo, S.L.

B36838878

09.41.323A.4710

37.968,00

TR301P-2018/000020-1

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.4710

130.584,00

TR301P-2018/000020-2

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.4710

65.292,00

TR301P-2018/000020-3

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.4710

65.292,00

TR301P-2018/000020-5

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.4710

65.292,00

TR301P-2018/000021-0

Aceuve, S.L.U.

B36683902

09.41.323A.4710

44.550,00

TR301P-2018/000022-0

Industrial de Acabados, S.A.

A33606534

09.41.323A.4710

20.928,00

TR301P-2018/000023-0

Sein Europa, S.L.U.

B36443042

09.41.323A.4710

20.025,00

TR301P-2018/000024-0

Aceuve Mantenimiento, S.L.U.

B36754471

09.41.323A.4710

20.025,00

TR301P-2018/000025-0

Formavigo, S.L.

B36838878

09.41.323A.4710

20.800,00

TR301P-2018/000026-0

Cupa Pizarras, S.A.

A32225427

09.41.323A.4710

40.162,50

TR301P-2018/000027-0

Textil Lonia, S.A.

A32226003

09.41.323A.4710

83.430,00

TR301P-2018/000028-0

Lidera Knowledge, S.L.

B27821305

09.41.323A.4710

67.734,00

TR301P-2018/000029-0

Rawson BPO, S.L.

B87199725

09.41.323A.4710

40.762,80

TR301P-2018/000030-0

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

09.41.323A.4710

46.585,50

TR301P-2018/000031-0

Viguesa de Granallados, S.L.

B36739886

09.41.323A.4710

26.160,00

TR301P-2018/000032-0

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

09.41.323A.4710

69.390,00

Segunda convocatoria.

Código de expediente

Entidade beneficiaria

CIF/NIF

Aplicación orzamentaria

Importe (€)

TR301P-2018/000033-0

F. Clúster de Empresas de Automoc. de Galicia, Ceaga

G36983575

09.41.323A.4710

42.510,00

TR301P-2018/000034-0

Windar Offshore, S.L.

B74376344

09.41.323A.4710

36.180,00

TR301P-2018/000035-0

Climatex Iberia, S.L.

B70292313

09.41.323A.4710

39.825,00

TR301P-2018/000036-0

Regenasa, S.A.

A36631067

09.41.323A.4710

27.900,00

TR301P-2018/000037-0

Valkia Consultores, S.L.

B27859552

09.41.323A.4710

67.734,00

TR301P-2018/000038-0

Fundivisa, S.A.

A36965895

09.41.323A.4710

28.350,00

TR301P-2018/000039-0

Formavigo, S.L.

B36838878

09.41.323A.4710

21.600,00

TR301P-2018/000040-0

Carpintería Metálica Aluman, S.L.

B15042286

09.41.323A.4710

34.650,00

TR301P-2018/000041-0

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

A36602837

09.41.323A.4710

468.336,00

TR301P-2018/000042-0

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

09.41.323A.4710

102.240,00

TR301P-2018/000043-0

Navaliber, S.L.

B36703601

09.41.323A.4710

33.480,00

TR301P-2018/000044-0

Oesia Networks, S.L.

B95087482

09.41.323A.4710

26.775,00

TR301P-2018/000045-0

Textil Lonia, S.A.

A32226003

09.41.323A.4710

83.430,00

TR301P-2018/000046-0

Serviocio Beone Monterreal, S.L.

B70457916

09.41.323A.4710

53.440,00

TR301P-2018/000047-0

Serviocio Ourense, S.L.

B32404238

09.41.323A.4710

53.440,00

TR301P-2018/000048-0

Centro de Formación Vial GTI, S.L.

B36864379

09.41.323A.4710

179.982,00

TR301P-2018/000049-0

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

09.41.323A.4710

51.120,00

TR301P-2018/000050-0

Eiga, S.L.

B36610327

09.41.323A.4710

56.760,00

TR301P-2018/000051-0

Profesionais da Innovación, Xestión e Formación, S.L.

B94051513

09.41.323A.4710

6.480,00

TR301P-2018/000052-0

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.4710

32.646,00

TR301P-2018/000053-0

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.4710

32.646,00

TR301P-2018/000054-0

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.4710

32.646,00

TR301P-2018/000055-0

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.4710

97.938,00

Terceira convocatoria.

Código de expediente

Entidade beneficiaria

CIF/NIF

Aplicación orzamentaria

Importe
concedido (€)

TR301P-2018/000056-0

Newton Consultoría I-Formación

J32451338

09.41.323A.4710

137.280,00

TR301P-2018/000057-0

Academia Ruanova, S.L.

B32367302

09.41.323A.4710

31.158,00

TR301P-2018/000058-0

Ambulancias As Burgas, S.L.

B32276545

09.41.323A.4710

76.018,50

TR301P-2018/000059-0

Aquafit Gestión, S.L.

B94017225

09.41.323A.4710

80.160,00

TR301P-2018/000060-0

Serviocio Cultura y Recreación, S.L.

B15416845

09.41.323A.4710

80.160,00

TR301P-2018/000061-0

Exlabesa Extrusión Padrón

B70056957

09.41.323A.4710

55.803,00

TR301P-2018/000062-0

Serviocio Cultura y Recreación, S.L.

B15416845

09.41.323A.4710

80.160,00

TR301P-2018/000063-0

Talleres Ganomagoga, S.L.U.

B36012714

09.41.323A.4710

36.320,00

TR301P-2018/000064-0

Serviocio Ourense, S.L.

B32404238

09.41.323A.4710

80.160,00

TR301P-2018/000065-0

Aquafit Gestión, S.L.

B94017225

09.41.323A.4710

80.160,00

TR301P-2018/000066-0

Aplicaciones Metálicas Galicia, S.L.U.

B94085073

09.41.323A.4710

40.960,00

TR301P-2018/000067-0

Lidera Knowledge, S.L.

B27821305

09.41.323A.4710

67.734,00

TR301P-2018/000068-0

Cooperativas Orensanas, S. Coop. Ltda.-Coren

F32001976

09.41.323A.4710

446.040,00

TR301P-2018/000069-0

Carpintería Metálica Aluman, S.L.

B15042286

09.41.323A.4710

34.650,00

TR301P-2018/000070-0

Carpintería Candame, S.L.

B15415912

09.41.323A.4710

27.795,00

TR301P-2018/000071-0

Aluman Retail, S.L.

B70542501

09.41.323A.4710

31.590,00

TR301P-2018/000072-0

Benteler Automotive Vigo, S.L.

B50846807

09.41.323A.4710

170.040,00

TR301P-2018/000073-0

Formavigo, S.L.

B36838878

09.41.323A.4710

14.400,00

TR301P-2018/000074-0

Prime Events, S.L.

B27825470

09.41.323A.4710

40.662,00

TR301P-2018/000075-0

Climatex Iberia, S.L.

B70292313

09.41.323A.4710

47.790,00

TR301P-2018/000076-0

Casais y Cía, S.L.

B15031446

09.41.323A.4710

31.550,40

TR301P-2018/000077-0

Maier Ferroplast, Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323A.4710

10.858,00

TR301P-2018/000078-0

Maier Ferroplast, Sociedade Cooperativa Galega

F36606598

09.41.323A.4710

13.580,00

TR301P-2018/000079-0

Talleres Dizmar, S.L.

B36255990

09.41.323A.4710

21.360,00

TR301P-2018/000081-0

Alcor Seguridad, S.L.

B27382175

09.41.323A.4710

62.316,00

TR301P-2018/000082-0

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

09.41.323A.4710

76.680,00

TR301P-2018/000083-0

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

09.41.323A.4710

76.680,00

TR301P-2018/000084-0

Gri Towers Galicia, S.L.

B36939049

09.41.323A.4710

56.689,50

TR301P-2018/000085-0

Previsonor, S.L.

B36336535

09.41.323A.4710

49.476,00

TR301P-2018/000086-0

Rotogal

B15926801

09.41.323A.4710

11.659,00

TR301P-2018/000087-0

Exacta Servicios Navales e Industriales, S.L.

B36990240

09.41.323A.4710

42.510,00

TR301P-2018/000088-0

Previsonor, S.L.

B36336535

09.41.323A.4710

47.736,00

TR301P-2018/000089-0

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.4710

76.680,00

TR301P-2018/000090-0

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.4710

153.360,00

TR301P-2018/000091-0

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.4710

76.680,00

TR301P-2018/000092-0

Profesionais da Innovación, Xestión e Formación, S.L.

B94051513

09.41.323A.4710

52.560,00

TR301P-2018/000095-0

Greenalia Logistics, S.L.

B33667601

09.41.323A.4710

171.720,00

TR301P-2018/000096-0

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

A36602837

09.41.323A.4710

1.079.136,00