Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Xoves, 8 de agosto de 2019 Páx. 36150

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2019 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura que promovan a igualdade entre homes e mulleres e/ou a loita contra a violencia de xénero nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CT236B).

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade de publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención. Así mesmo, segundo o artigo 15 da orde de convocatoria, esta resolución publicarase no DOG, no portal da Rede de bibliotecas de Galicia (https://rbgalicia.xunta.gal) e na páxina web oficial do Portal de Cultura (https://www.cultura.gal). Esta publicación substituirá a notificación persoal e producirá os mesmos efectos.

RESOLVO:

Facer pública a relación dos concellos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura que promovan a igualdade entre homes e mulleres e/ou a loita contra a violencia de xénero nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se convoca para o ano 2019 (código de procedemento CT236B), que figuran como anexo I desta resolución. As ditas axudas foron aprobadas con cargo á aplicación orzamentaria 2019 11 20 432A 760.3, proxecto 2018-00112, cun crédito orzamentario para o ano 2019 de cento cincuenta mil euros (150.000 €).

As entidades excluídas son as que se relacionan no anexo II desta resolución.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben impugnarse directamente a través do recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde a mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2019

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura e Turismo

ANEXO I

Relación de concellos beneficiarios e cantidade concedida

Concello

CIF

Cantidade (€)

Biblioteca

Abegondo

P1500100A

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Abegondo

Allariz

P3200200H

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Allariz

Ames

P1500200I

1.923,06

Biblioteca Pública Municipal de Bertamiráns

Biblioteca Pública Municipal de Milladoiro

Antas de Ulla

P2700300C

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Antas de Ulla

Arteixo

P1500500B

4.807,65

Biblioteca Pública Municipal Henrique Rabuñal de Arteixo

Biblioteca Pública Municipal Antón Castro de Meicende

Biblioteca Pública Municipal Dora Vázquez de Oseiro

Biblioteca Pública Municipal Pastoriza Miguel Sande

Biblioteca Pública Municipal Francisco A. Vidal do Froxel

Arzúa

P1500600J

961,53

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro

Avión

P3200500A

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Avión

Baiona

P3600300B

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Baiona

Bande

P3200700G

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Bande

Barco de Valdeorras, O

P3201000A

961,53

Biblioteca Pública Municipal Florencio Delgado Gurriarán

Bergondo

P1500800F

961,53

Axencia de Lectura Municipal de Bergondo

Boiro

P1501100J

1.923,06

Biblioteca Pública Municipal de Boiro

Axencia de Lectura Municipal de Escarabote

Bola, A

P3201500J

961,53

Biblioteca Pública Municipal da Bola

Boqueixón

P1501200H

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Boqueixón

Bóveda

P2700800B

961,53

Axencia de Lectura Municipal de Bóveda

Brión

P1501300F

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Brión

Burela

P2706800F

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Burela

Caldas de Reis

P3600500G

961,53

Biblioteca Pública Municipal P. M. Martínez Ferro

Camariñas

P1501600I

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Camariñas

Cambados

P3600600E

4.807,65

Axencia de Lectura Municipal de Vilariño

Axencia de Lectura Municipal Gumersindo Márquez

Biblioteca Pública Municipal Luís Rei

Axencia de Lectura Municipal de Corvillón Xacobe Castro

Axencia de Lectura Municipal de Castrelo

Cambre

P1501700G

2.884,59

Biblioteca Pública Municipal Central de Cambre

Biblioteca Pública Municipal Os Templarios

Biblioteca Pública Municipal Xabier P. Docampo da Barcala

Cangas

P3600800A

4.807,65

Biblioteca Pública Municipal Central de Cangas

Biblioteca Pública Municipal de Aldán

Biblioteca Pública Municipal de Darbo

Biblioteca Pública Municipal do Hío

Axencia de Lectura Municipal de Coiro

Cañiza, A

P3600900I

961,53

Biblioteca Pública Municipal da Cañiza

Carballiño, O

P3202000J

961,53

Biblioteca Pública Municipal do Carballiño

Carballo

P1501900C

1.923,06

Biblioteca Pública Municipal de Carballo

Biblioteca Pública Municipal Rego da Balsa

Carnota

P1502000A

961,53

Axencia de Lectura Municipal de Carnota

Carral

P1502100I

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Carral

Castro de Rei

P2701000H

961,53

Biblioteca Pública Municipal Poeta Crecente Vega

Catoira

P3601000G

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Catoira

Celanova

P3202500I

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Celanova

Chantada

P2701600E

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Chantada

Coirós

P1502700F

961,53

Axencia de Lectura Municipal de Coirós

Corcubión

P1502800D

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Corcubión

Covelo

P3601300A

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Covelo

Culleredo

P1503100H

1.923,06

Biblioteca Pública Municipal M.G. Garcés

Axencia de Lectura Municipal Xosé Cardeso Liñares

Cuntis

P3601500F

961,53

Biblioteca Pública Municipal Roberto Blanco Torres

Fonsagrada, A

P2701800A

961,53

Biblioteca Municipal da Fonsagrada

Gondomar

P3602100D

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Gondomar

Grove, O

P3602200B

1.923,06

Biblioteca Pública Municipal do Grove

Axencia de Lectura Municipal de San Vicente

Guarda, A

P3602300J

961,53

Biblioteca Pública Municipal da Guarda

Illa de Arousa, A

P8600004I

961,53

Biblioteca Pública Municipal da Illa de Arousa

Irixoa

P1504000I

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Irixoa

Láncara

P2702600D

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Láncara

Laracha, A

P1504200E

2.884,59

Biblioteca Pública Municipal da Laracha

Axencia de Lectura Municipal de Paiosaco

Axencia de Lectura Municipal de Caión

Laxe

P1504100G

961,53

Biblioteca Pública Municipal Antón Zapata García

Leiro

P3204100F

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Leiro

Lourenzá

P2702700B

961,53

Biblioteca Pública Municipal Juana de Ibarbourou

Lugo

P2702800J

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Lugo

Maceda

P3204400J

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Maceda

Mezquita, A

P3204900I

961,53

Axencia de Lectura Municipal da Mezquita

Meaño

P3602700A

961,53

Axencia de Lectura Municipal de Meaño

Meis

P3602800I

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Meis

Melide

P1504700D

961,53

Biblioteca Pública Municipal Xosé Vázquez Pintor

Mesía

P1504800B

961,53

Axencia de Lectura Municipal Victoria Armesto

Miño

P1504900J

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Miño

Moeche

P1505000H

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Moeche

Mondariz

P3603000E

961,53

Biblioteca Pública Municipal Xoán Xosé Pérez Labaca

Mondariz-Balneario

P3603100C

961,53

Biblioteca Pública Muncipal de Mondariz-Balneario

Monforte de Lemos

P2703100D

961,53

Biblioteca Pública Municipal Lois Pereiro

Monterroso

P2703200B

961,53

Biblioteca Pública Municipal Lorenzo Varela

Mugardos

P1505200D

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Mugardos

Muxía

P1505300B

961,53

Biblioteca Pública Municipal Santiago Rey Fernández-Latorre

Nigrán

P3603500D

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Nigrán

Noia

P1505800A

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Noia

Oleiros

P1505900I

6.730,71

Biblioteca Pública Municipal Central Rialeda de Perillo

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz

Biblioteca Pública Municipal María José Ruso de Dorneda

Biblioteca Pública Municipal María José Trincado de Mera

Biblioteca Pública Municipal Manuel María de Oleiros

Biblioteca Pública Municipal Ánxel Fole de Nós

Biblioteca Pública Municipal Xograr Mendiño de Lorbé

Ordes

P1506000G

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Ordes

Ortigueira

P1506200C

961,53

Biblioteca Pública Municipal Juan Fernández Latorre

Ourol

P2703800I

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Ourol

Outes

P1506300A

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Outes

Paderne

P1506500F

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Paderne

Padrón

P1506600D

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Padrón

Pantón

P2704100C

961,53

Axencia de Lectura Municipal de Pantón

Parada de Sil

P3205800J

961,53

Axencia de Lectura Municipal de Parada de Sil

Pazos de Borbén

P3603700J

961,53

Biblioteca Pública Municipal Bibliopazos

Pino, O

P1506700B

961,53

Biblioteca Pública Municipal do Pino

Pobra do Brollón, A

P2704700J

961,53

Biblioteca Pública Municipal da Pobra do Brollón

Pobra do Caramiñal, A

P1506800J

961,53

Biblioteca Pública Municipal Victoriano García Martí

Ponte Caldelas

P3604300H

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Ponte Caldelas

Ponteareas

P3604200J

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Ponteareas

Ponteceso

P1506900H

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Ponteceso

Pontecesures

P3604400F

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Pontecesures

Pontedeume

P1507000F

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Ramiro Fonte

Pontes de Garcíá Rodríguez, As

P1507100D

961,53

Biblioteca Pública Municipal das Pontes de García Rodríguez

Porriño, O

P3603900F

961,53

Biblioteca Püblica Municipal do Porriño

Porto do Son

P1507200B

1.923,06

Biblioteca Pública Municipal Xerardo Díaz

Axencia de Lectura Municipal de Portosín

Quiroga

P2705000D

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Quiroga

Redondela

P3604500C

1.923,06

Biblioteca Pública Municipal Valle-Inclán

Axencia de Lectura Municipal de Chapela

Rianxo

P1507300J

961,53

Biblioteca Pública Municipal Castelao de Rianxo

Ribadavia

P3207000E

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Ribadavia

Ribadeo

P2705100B

961,53

Biblioteca Pública Municipal El Viejo Pancho

Ribadumia

P3604600A

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Ribadumia

Ribeira

P1507400H

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Ribeira

Riotorto

P2705400F

961,53

Axencia de Lectura Municipal de Riotorto

Rodeiro

P3604700I

961,53

Biblioteca Pública Municipal Manuel Lamazares

Rosal, O

P3604800G

961,53

Biblioteca Pública Municipal do Rosal

Sada

P1507600C

961,53

Biblioteca Pública Municipal Ramón Suárez Picallo

Salceda de Caselas

P3604900E

961,53

Biblioteca Pública Municipal Alfonso D. Rodríguez Castelao

San Sadurniño

P1507700A

961,53

Axencia de Lectura Municipal de San Sadurniño

Santa Comba

P1507800I

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Santa Comba

Santiso

P1508000E

961,53

Axencia de Lectura Municipal de Santiso

Sanxenxo

P3600021D

2.884,59

Biblioteca Pública Municipal Central Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo

Biblioteca Pública Municipal de Portonovo

Axencia de Lectura Municipal de Vilalonga

Saviñao, O

P2705800G

961,53

Biblioteca Pública Municipal do Saviñao

Sober

P2705900E

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Sober

Soutomaior

P3605300G

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Soutomaior

Teo

P1508300I

1.923,06

Biblioteca Pública Municipal O Grilo de Cacheiras

Axencia de Lectura Municipal dos Tilos

Tordoia

P1508500D

961,53

Axencia de Lectura Municipal de Tordoia

Tui

P3605500B

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Tui

Valadouro, O

P2706300G

961,53

Biblioteca Pública Municipal do Valadouro

Valga

P3605600J

1.923,06

Biblioteca Pública Municipal Valga

Biblioteca Pública Municipal Cordeiro

Viana do Bolo

P3208700I

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Viana do Bolo

Vicedo, O

P2706400E

961,53

Biblioteca Pública Municipal do Vicedo

Vilaboa

P3605800F

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Vilaboa

Vilagarcía de Arousa

P3606000B

961,53

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro

Vilalba

P2706500B

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Vilalba

Vilar de Barrio

P3209000C

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Vilar de Barrio

Vilar de Santos

P3209100A

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Vilar de Santos

Vilasantar

P1509100B

961,53

Axencia de Lectura Municipal de Vilasantar

Vimianzo

P1509300H

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Vimianzo

Viveiro

P2706700H

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Viveiro

Xermade

P2702100E

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Xermade

Xunqueira de Ambía

P3203700D

961,53

Biblioteca Pública Municipal de Xunqueira de Ambía

Zas

P1509400F

1.923,06

Biblioteca Pública Municipal de Zas

Axencia de Lectura Municipal de Baio

ANEXO II

Bibliotecas excluídas

Concello

Biblioteca

Causa de exclusión

Castrelo de Miño

Axencia de Lectura Municipal de Castrelo de Miño

1

Ribas de Sil

Axencia de Lectura Municipal de Ribas de Sil

2

Código

Causa de exclusión

1

Non estar integrada na Rede de bibliotecas de Galicia

2

Non ter un horario de apertura ao público mínimo de 15 horas semanais

3

Non enviar xustificante de ter remitido ao Consello de Contas de Galicia a conta xeral do exercicio 2017

4

Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social