Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Mércores, 14 de agosto de 2019 Páx. 36749

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a Resolución provisional da listaxe de solicitudes desestimadas e inadmitidas, e da listaxe de entidades admitidas e baremadas, presentadas ao abeiro da Resolución do 22 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

Antecedentes de feito.

Primeiro. Con data do 24 de maio de 2019 publicouse no DOG a Resolución do 22 de maio de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento PR949A).

Segundo. Na data do 8 de xullo publícase a Resolución do 2 de xullo de 2019 (DOG número 128), da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes en motivo de inadmisión e as admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 22 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento PR949A). Unha vez rematado o período para formular reclamacións, emendar erros e a falta de documentación, o órgano instrutor deu traslado á Comisión de Valoración para os efectos de proceder á valoración das solicitudes conforme os criterios establecidos nas bases da convocatoria.

Terceiro. Na data do 1 de agosto tivo lugar a Comisión de Valoración, que emite o seu informe cunha relación das solicitudes presentadas ordenadas por orde de prelación de maior a menor puntuación en aplicación dos criterios de baremación establecidos na base 13ª.

Fundamentos de dereito.

Primeiro. De conformidade co disposto na base 10ª, a Subdirección Xeral de Plans e Programas será o órgano competente para a instrución do procedemento e elevará proposta de resolución, conforme todo o actuado, á persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte.

Segundo. De conformidade co disposto na base 14.3ª, o órgano instrutor, á vista do expediente e do informe do órgano avaliador, formulará proposta de resolución provisional. Esta resolución notificarase aos interesados, que disporán dun prazo de dez días para presentaren alegacións.

Terceiro. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido no artigo 45.1.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a publicación no DOG producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte.

Tendo en conta estes antecedentes,

RESOLVO:

Primeiro. Á vista do expediente e do informe do órgano avaliador, aprobar a proposta de resolución provisional, relacionando as entidades desestimadas e inadmitidas e as entidades admitidas obxecto de valoración.

Segundo. Publicar a relación das entidades desestimadas e inadmitidas. Tal relación recóllese no anexo I desta resolución, ordenada alfabeticamente.

Terceiro. Publicar a relación das entidades deportivas admitidas e baremadas. Tal relación recóllese no anexo II desta resolución, indicando o nome da entidade, NIF, puntuación, investimento e importe da subvención que correspondería, se é o caso. A concesión definitiva da subvención estará supeditada ao límite de crédito orzamentario dispoñible e á posterior resolución de concesión por parte da persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte. Na letra a) aparecen 363 entidades deportivas e na letra b) 36 federacións deportivas galegas.

Cuarto. Estas listaxes publicaranse no Diario Oficial de Galicia e exporanse tamén na páxina web http://deporte.xunta.gal/.

Quinto. Os interesados disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular alegacións.

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2019

O secretario xeral para o Deporte
P.S. (Artigo 5.2.2.l) do Decreto 76/2017, do 28 de xullo)
Jorge Rubén Sampedro Grande
Subdirector xeral de Plans e Programas

ANEXO I

Solicitudes desestimadas e inadmitidas

Motivo:

ANEXO IV

Non emenda/falta de presentación do anexo IV

AEAT (A)

Non está ao día das obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións

AEAT (B)

Non está ao día no pagamento de débedas tributarias en período executivo

Atriga

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social

MNS

Material non subvencionable

Presentación electrónica

Non emenda/falta presentación electrónica a través do procedemento PR949A

ANEXO V

Non emenda/falta anexo V

NON RED

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

ATCE

Non emenda/falta a acreditación da titularidade, concesión ou cesión da cancha

Entidade

NIF

Motivo

+ Enduro HTB

G27796556

ATRIGA

A.D. Rayo Sadense

G15164593

RED

A.D.R. Numancia

G15106412

ATCE

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

Anexo IV

Agrupación Deportiva Montecastelo

G36747574

MNS

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

MNS

Alondras C.F.

G36011187

MNS

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

Anexo IV

Armenteira e Punto

G36569416

Anexo IV e MNS

Asociación Cabaleiros Os de Sempre

G94138054

Anexo IV

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

MNS

Asociación Deportiva Club de Fútbol San Sadurniño

G15595903

Anexo IV e MNS

Asociación Deportiva Dom +

G36537819

Anexo III, anexo IV e anexo V

Asociacion Deportiva Sociedad Río Cabe

G27389907

MNS

Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo

G36347938

Anexo III, anexo IV e anexo V

Athletic Coruña Hockey Clube

G70124755

MNS

Atlético Club Perillo

G70042122

MNS

Atlético Coruña Montañeros C.F.

G70420534

MNS

Baíña Fútbol Sala

G36981140

Aeat (A) e MNS

Betanzos C.F.

G15384183

ATCE

C.D. Rúa

G32133886

Anexo IV

C.F. Vistaalegre

G70206925

AEAT (A) e MNS

C.P.A. Coruxo

G27865831

MNS

Caldas C.F.

G36199495

MNS

C.D. Establos Vigo

G36982296

Anexo IV, anexo V e MNS

C.D. Santaballés

G27142686

Presentación electrónica PR949A

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo

G15027410

ATCE

Club Acuatic Oleiros

G70214846

Anexo IV

Club Adeco-Dea

G15257645

MNS

Club As Rodas Patinaxe Artística C.A.R.P.A.

G36645091

MNS

Club Atlético San Pedro

G15262058

Anexo IV

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

MNS

Club Atletismo Santiago

G70389721

AEAT (A)

Club Baloncesto Condado

G36122844

Anexo IV e MNS

Club Baloncesto Noia

G15129588

MNS

Club Balonmán Lucus

G27381789

Anexo IV

Club Balonmán Tui

G36272961

ATCE e MNS

Club Box 001 Ourense

G32467748

AEAT (A), anexo IV, anexo V e MNS

Club Cervecería o Cotón Negreira

G70537832

Anexo IV

Club Ciclismo Triatlón Poio

G36517712

Anexo IV e MNS

Club Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

Presentación electrónica PR949A

Club Ciclista Negreira

G70190210

AEAT (A) e MNS

Club Ciclista Sada

G70448048

MNS

Club Ciclista Vivero

G27035492

Anexo IV e anexo V

Club Compañía de María (A Coruña)

G15228315

ATCE

Club de Bolos Portameán

V36970291

MNS

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

ATCE

Club de Loita Pontevedra

G36591626

Anexo IV

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

Anexo IV e anexo V

Club de Tiro Cernadiñas Novas

G36100550

Anexo IV e presentación electrónica PR949A

Club Deportivo Castro

G27148980

ATCE

Club Deportivo Choco

G36041994

MNS

Club Deportivo Flechas por un Tubo

G70583158

Anexo IV

Club Deportivo Freestyle Slálom Vigo

G27722305

MNS

Club Deportivo La Peña L.P.

G94085925

MNS

Club Deportivo Mergulloviveiro

G27504984

MNS

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

Anexo III, anexo IV e anexo V

Club Deportivo Sagrado Corazón

G27459999

MNS

Club Deportivo Sar Extramundi

G70416524

ATCE

Club Deportivo Stadium de Arteixo

G15592850

MNS

Club DHGalicia

G27421064

MNS

Club do Mar Noia

G15120744

Anexo IV

Club Escola Rosalía

G27827856

Anexo IV e MNS

Club Fútbol Sala Os Meigallos Sarria

G27326628

Anexo IV e anexo V

Club Halterofilia Vigo

G36757623

MNS

Club Hípico San Cosme

G36331163

MNS

Club Inmare

G94073160

AEAT (B), anexo III, anexo IV e anexo V

Club Kempo Barbanza

G70292727

MNS

Club Loita Lugo

G27378520

Anexo IV e anexo V

Club Minauta

G36834240

MNS

Club Moo Duk Kwan

G27235035

ANEXO IV

Club Natación Coruña

G15115900

MNS

Club Ourense Volei Praia

G32364978

AEAT (A), anexo IV e MNS

Club Patín Axel Arteixo

G15800618

Anexo IV e MNS

Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

MNS

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

G36630192

MNS

Club Petanca Bembrive

G36816114

Anexo III, anexo IV e MNS

Club Petanca Foro

G27753284

Anexo III, anexo IV e MNS

Club Petanca Madroa

G27722354

Anexo IV e anexo V

Club Piragüismo Taxamar

G15603988

RED e anexo V

Club Polideportivo Saudade

G36662344

Anexo IV

Club Recreo Cultural La Estrada

G36435758

Anexo IV e representación

Club Sincro Ferrol

G15924475

Anexo IV

Club Spórting Pontenova

G27138288

ATCE

Club Spórting Zas

G15349152

Anexo III e anexo IV

Club Tenis Gondomar

G36992352

Anexo III e anexo IV

Club Tiro Olímpico Eiroas

G32019077

Anexo IV

Club Vilas-Alborada Judo

G70431325

AEAT (A)

Club Volei Praia Milenio Ourense

G32482572

MNS

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

MNS

Clube de Bolos Estivada

G27749407

MNS

Clube de Remo Vilaxoán

G36205698

Anexo IV e anexo V

Clube Gallaecia Raid

G15976558

MNS

Corujo Club de Fútbol

G36708212

ATCE

E.D. Poio (Escolas Deportivas de Poio)

G36444446

MNS

Eirís Sociedade Deportiva

G15644347

MNS

Escola Basket Xiria

G70045844

MNS

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

Anexo IV, anexo V e ATCE

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

MNS

Escola Futsal Morrazo

G94097664

ATCE e MNS

Escuela Deportiva Lar

G36523629

ATCE e RED

Escuela Deportiva Marín

G94107869

Anexo III, anexo IV e anexo V

Escuelas Deportivas Artai

G32352593

AEAT(A) e MNS

F.B. Gondomar

G36905107

Anexo IV

Federación Galega de Aeronáutica

G36648368

MNS

Fortuna Clube de Patinaxe

G94154333

Anexo III, anexo IV e anexo V

Fundación Club Náutico de Vigo

G27856962

ATCE e RED

Judo Club Oleiros

G15686074

Presentación electrónica PR949A

Keltoi Cruces

G36373132

Anexo IV

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

AEAT(A)

Limens Wind Sup Club

G94100955

AEAT(B) e MNS

Mondariz F.C.

G36150951

MNS

Obradoiro Club de Amigos Baloncesto, S.A.D.

A70334875

MNS

Outes F.C.

G70248232

MNS

Patos Surf Club

G36796209

Anexo IV e anexo V

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

ATRIGA, AEAT e SS

Peña Cultural e Deportiva Blanco e Negro

G36143808

Anexo IV e MNS

Pontevedra C.F., S.A.D.

A36029577

MNS

Portonovo Sociedade Deportiva

G36010163

AEAT(B) e ATCE

Real Club Náutico Rodeira de Cangas

G36040756

ATRIGA, AEAT(B), anexo IV e anexo V

S. Cultural y D. Rabadeira

G15503618

MNS e anexo IV

Santiago Rugby Club

G70303698

AEAT(A)

Sárdoma C.F.

G36615607

MNS

Sociedad Deportiva Barallobre

G15264427

Anexo IV e anexo V

Sociedad Viguesa de Tiro Olímpico (Sovito)

G36631992

Anexo IV, anexo V e RED

Sociedade Cultural y Deportiva Liceo Casino de Tui

G36035442

MNS e RED

Sociedade de Montaña Artabros

G15068349

AEAT(B) e anexo IV

Sociedade Deportiva Esclavitud

G15409147

Anexo IV e ATCE

Sociedade Deportiva O Val de Narón

G15383433

AEAT(B)

Sociedade Deportiva Pontearnelas

G36404424

AEAT(A) e MNS

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Anexo IV

Sociedade Deportiva Xove Fútbol Sala

G27396241

MNS

Team Cycling Galicia

G94183399

Anexo IV

Team Thunder

G94094554

Anexo IV e anexo V

Unión Deportiva Barbadás

G32264814

MNS

Ximnasia Rítmica de Vilagarcía

G94159290

MNS

ANEXO II

Listaxe de entidades admitidas e baremadas

a) Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Axuda (€)

Club Kayak Tudense

G36029908

24. Chalecos, ergómetros, motor lancha pneumática, embarcación

1. Remolque

120

14.935,36

Club de Remo Robaleira

G36111300

24. Ergómetro

3. Furgoneta

120

15.448,00

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

3. Furgoneta

115

18.000,67

Clube Escola Piragüismo Poio

G36250991

24. Embarcacións

1. Remolque

110

5.943,20

Club Fluvial de Lugo

G27008549

3. Furgoneta

110

20.000,00

Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo

G27451582

12. Bici/s, rolo/s e 3. Valos

2. Material de ximnasio (colchonetas)

1. Caixa de primeiros auxilios

110

3.043,06

Club Remo Tui

G94012671

3. Furgoneta

1. Caixa de primeiros auxilios

105

16.000,00

Clube de Piragüismo C.P. Portonovo

G36397669

24. Embarcacións, pas, remoergómetros

105

19.512,40

Club Tríatlon Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

3. Furgoneta

100

15.200,00

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

17. Tapiz, petos e cascos electrónicos e receptores

3. Furgoneta. 2. Material de ximnasio (discos)

2. Desfibrilador

100

20.000,00

Club Bádminton As Neves

G36367662

5. Bádminton: redes e postes

2. Material de ximnasio (barras, discos, pesas e colchonetas)

1. Caixa de primeiros auxilios

100

1.600,00

Clube de Taekwondo Hebe

G94022167

17. Petos electrónicos e cascos electrónicos

100

9.196,00

Club Marítimo, Deportivo e Cultural Breogán de O Grove

G36015634

24. Embarcacións e pas

100

12.602,05

Club de Remo Náutico de Riveira

G70378047

24. Traiñeira

1. Remolque

95

20.000,00

Club Náutico O Muíño Ribadumia

G36252831

24. Embarcacións, ergómetros

95

15.333,34

Club Halterofilia Coruña

G15226160

18. Halterofilia: barras e discos

95

2.317,01

Club Remo do Miño

G36034999

24. Embarcación e pas

95

5.760,00

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

24. Lancha pneumática

3. Furgoneta

90

17.739,33

Monte Real Club de Yates de Baiona

G36623346

24. Barco adaptado e embarcación

1. Carro

90

20.000,00

Club Boxeo Kickboxing Coruña

G15643943

10. Boxeo e 17. Kickboxing: tatami e cascos

1. Remolque. Material de ximnasio

1. Caixa de primeiros auxilios

90

11.351,28

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

24. Embarcacións

90

11.200,00

Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

32. Cama elástica

90

9.413,80

Club Taekwondo Mat's

G36346518

17. Tatami, petos, cascos, transmisores e receptores electrónicos

90

5.510,41

A.D. Gimnasio Escuela Tao

G36724607

17. Petos electrónicos

90

2.484,00

Club Ximnasia Pavillón Ourense

G32312589

21. Trampolín

90

3.100,00

Club Náutico Pontecesures

G36401727

24. Ergómetro

3. Furgoneta

1. Caixa de primeiros auxilios

85

18.912,00

Club Galego de Surf

G27761147

24. Embarcacións e pas e táboa

1. Baca. 2. Halteres, pesas. 4. Cronometraxe

1. Caixa de primeiros auxilios

85

12.738,85

Xsm Clube Ciclista

G94189602

12. Ciclismo: rolo/s

1. Remolque

85

3.080,00

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

24. Piraguas e canoa

3. Furgoneta

85

20.000,00

Club Piragüismo Verducido Pontillón

G36583946

3. Furgoneta

85

18.000,00

Club Náutico Deportivo Riveira

G15033152

1. Remolque

85

4.936,80

Club Piragüismo Penedo

G36020758

24. Embarcacións e pas, chalecos

85

19.176,56

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

24. Embarcacións, remos e contapadas

85

16.948,00

Agrupación Deportiva Minusválidos

G15124449

14. Bicicleta/s adaptada/s

85

12.000,00

Club de Taekwondo Mace Sport

G36301794

17. Cascos, petos, baterías e receptor wifi

85

7.900,82

Club Taekwondo Patiño-Moaña

G36517878

17. Tatami/tapiz

85

1.999,30

Club de Montaña y Piragüismo Quixós

G27255827

24. Pas, embarcacións e chalecos

1. Remolque

80

6.000,80

Sociedad Deportiva Tirán

G36187367

24. Remos

3. Furgoneta

80

16.000,00

Club de tenis El Rial

G36043354

14. Cadeira de rodas

2. Material de ximnasio (barra)

2. Desfibrilador

80

9.918,13

Club Balonmán Atlético Guardés

G36176337

7. Balonmán: portarías e redes

3. Furgoneta. 2. Colchonetas

1. Caixa de primeiros auxilios

80

20.000,00

Club Ciclista Maceda

G32028813

12. Ciclismo: rolo/s

1. Remolque

80

6.120,00

Atletismo Vila de Cangas

G36236594

3. Atletismo: xavelinas, pértegas, discos, martelos, pesos

80

1.794,21

Club Kayak Vigo

G36978559

24. Embarcacións e ergómetro/s

1. Remolque

1. Caixa de primeiros auxilios

75

20.000,00

Club Extol La Cramolateam

G94130168

12. Ciclismo: bici/s

3. Furgoneta

1. Caixa de primeiros auxilios

75

20.000,00

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

12. Ciclismo: bici/s

3. Furgoneta

75

20.000,00

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

24. Batel e remoergómetros

3. Vehículo para transporte de material

75

17.108,91

Club de Remo Cabo de Cruz

G15093610

24. Contapadas

3. Furgoneta. 1. Remolque

75

20.000,00

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

24. Embarcacións

3. Furgoneta

75

20.000,00

Club Remo Rianxo

G15087208

24. Traiñeira

1. Carro

75

11.835,20

Club Escudería Scratch Fene

G15984321

3. Furgoneta

75

20.000,00

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

3. Furgoneta

75

20.000,00

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

1. Remolque

75

4.433,44

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

3. Furgoneta

75

20.000,00

Club de Remo Mecos

G36048684

3. Furgoneta

75

19.520,00

Club Marítimo de Canido

G36630127

24. Embarcacións

2. Desfibrilador

75

11.112,49

Judo Club Bergantiños

G70457411

17. Tatami/tapiz

2. Colchonetas. 4. Cronometraxe

1. Caixa de primeiros auxilios

75

6.080,00

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

29. Parapetos

75

10.174,40

Escuela Ayude

G70159959

17. Pranchas tatami e pista esgrima

75

5.280,00

Club Polideportivo Athlos

G32028292

14. Cadeira de rodas

75

5.395,20

Club Ría de Betanzos

G15128853

3. Furgoneta

75

16.000,00

Club Ciclista Vigués

G36650885

12. Ciclismo: rolo/s

1. Baca

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

70

4.566,18

Club Bádminton Tui

G94130242

5. Bádminton: redes e postes

3. Furgoneta

2. Desfibrilador

70

14.672,00

Club Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

20. Natación: equipo de son

1. Carros

1. Caixa de primeiros auxilios

70

1.473,30

Club Arquitectura Técnica (Crat)

G15116759

25. Maquina melé, escudo/anel/saco placaxe protectores

4. Marcador

70

7.591,66

Club Náutico Cobres

G36048601

24. Embarcacións e pas

2. Material de ximnasio (pesas, barras, pesas de man)

70

7.680,00

Club Turbo Box

G32497141

10. Boxeo: tatami

70

2.789,87

Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

17. Tapiz, visualizadores electrónicos puntuación

70

3.654,40

Club Treboada-Pontevedra

G36052637

32. Tapiz

70

3.738,49

Akai Ryu

G70294863

17. Tatami/tapiz

70

2.240,00

Club de Montañismo Lucus Augusti

G27269406

17. Mosquetóns, descensores, bloqueadores, cordas, arnés

70

1.066,09

Club Ciclista Farto

G94052693

12. Ciclismo: bici/s

3. Furgoneta

65

18.271,71

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

3. Furgoneta

65

20.000,00

Team Cycling Galicia

G94183399

3. Furgoneta

65

6.080,00

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

3. Atletismo: disco, xavelina, pesos e martelo, pértegas e valos

2. Material de ximnasio (colchonetas)

2. Desfibrilador

65

2.783,36

Club Náutico Firrete

G15080831

24. Embarcacións e pas

2. Material de ximnasio (discos e barras)

65

10.540,00

Club Voleibol San Martiño

G32133969

5. Máquina lanzabalóns de voleibol, postes, rede

3. Furgoneta. 1. Remolque

1. Caixa de primeiros auxilios

65

17.760,72

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

28. Mesas de competición

4. Marcador

65

1.504,00

Judo Club Arteixo

G70217757

17. Colchonetas de judo

2. Desfibrilador

65

2.580,00

Club Deportivo Renbu-Kan

G15773112

17. Tatami/tapiz

2. Material de ximnasio (ergómetros)

65

4.290,40

PC Salvamento Sanxenxo

G36400679

26. Táboas, ski, pas

3. Furgoneta

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

65

20.000,00

CTM Espedregada Oroso

G36207298

28. Mesas

5. Cadeira para xuíces/árbitros

65

1.636,00

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

12. Ciclismo: bici/s

65

16.640,00

Club Naval de Pontevedra

G36043032

24. Embarcacións

65

16.012,00

Escuela Atlética Lucense

G27236025

3. Atletismo: xavelinas, pesos, martelos, pértegas

65

2.428,07

Club Ourense Atletismo

G32314379

3. Atletismo: pértegas, xavelinas, discos, pesos, martelos, valos

65

1.133,43

Club Natación Portamiña

G27268531

20. Natación: equipo de son

65

2.736,00

Cornelios

G36457901

21. Balizas, estacións

1. Remolque

65

3.004,80

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

3. Furgoneta

65

20.000,00

Club Star Dance

G27388867

2. Desfibrilador

65

1.600,00

Arcadecyclesteam

G94107653

12. Ciclismo: bici/s

3. Furgoneta

60

6.638,40

Agrupación Polideportiva San Ramón

G27444082

12. Rolos e bicicletas

1. Remolque

60

3.534,32

Club Ciclista O Rosal

G36044741

3. Furgoneta

60

20.000,00

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

3. Furgoneta

60

8.000,00

Vigo Rugby Club

G36680924

25. Escudos, bolsas tacleo, portarías, protectores portarías e máquina de melés

2. Material de ximnasio (colchonetas)

1. Caixa de primeiros auxilios

60

16.021,36

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

16. Cordas, descensores, mosquetóns, arneses

2. Material de ximnasio. 4. Cronometraxe

2. Desfibrilador

60

4.192,00

Club Natación Ponteareas

G36311363

20. Natación: liñas de separación

60

16.862,87

Asociación Deportiva Judo Muralla

G27493485

17. Tatami/tapiz

1. Remolque. 2. Colchoneta

60

6.496,02

Club Tríatlon Santiago

G15630288

12. Rolos e valos

2. Material de ximnasio (pesas)

60

1.580,00

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

24. Embarcacións

2. Desfibrilador

60

4.743,20

Club Ribadumia Tenis de Mesa

G36549608

28. Mesas de competición

2. Material de ximnasio: ergómetro

60

2.718,40

Club Montañeiros Celtas

G36637890

16. Cordas, arneses, mosquetóns

2. Material de ximnasio

60

1.340,00

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

24. Embarcacións

2. Material de ximnasio (pesas)

60

6.392,29

Club Voleibol Noia

G15318181

5. Postes, redes, protectores de postes

2. Material de ximnasio (colchonetas individuais, disco pesas ...)

60

2.668,78

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

24. Embarcación/s e ergómetro/s

60

14.725,60

Club de Regatas de Perillo

G15064181

24. Traiñeira, pas, pneumática, remoergómetros

60

10.730,40

Club Remo Puebla

G15203169

24. Embarcación

60

12.760,00

Club de Piragüismo As Torres Romaría Vikinga de Catoria

G36035202

24. Embarcacións, pas, ergómetros

60

14.969,88

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

5. Redes e postes

1. Caixa de primeiros auxilios

60

2.412,50

Club Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

2. Material de ximnasio colchonetas, airktrack, barras

1. Caixa de primeiros auxilios

60

900,00

Asociación Deportiva Kiap

G36788594

17. Tatami/tapiz

60

2.410,32

Gimnasio Club Simón

G36886901

17. Tatami/tapiz e casco/s

60

3.220,00

Club Fluvial O Barco

G32132318

24. Embarcacións

60

8.497,61

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

18. Halterofilia: barras e discos

60

2.202,99

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

17. Tatami/tapiz

60

3.801,60

Club Cabanas Kdm

G70345970

24. Embarcacións

60

7.360,00

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

32. Tapiz

60

2.828,50

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

17. Petos e taboleiros

60

1.527,02

Club Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

17. Tatami/tapiz

3. Furgoneta

60

19.976,00

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

12. Rolo

3. Furgoneta

60

20.000,00

Club Ciclista Estradense

G36235935

3. Furgoneta

55

20.000,00

Club Teabikes

G94094430

3. Furgoneta

55

20.000,00

Domaio F.C.

G36039352

7. Redes

2. Material de ximnasio (colchonetas, pesas)

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

55

2.000,00

U.D. Carral

G15128671

7. Redes

4. Sistema de cronometraxe

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

55

3.356,95

Club Atletismo Narón

G15215759

3. Atletismo: pértega, discos, martelos, pesos

2. Material de ximnasio (colchonetas, barras, discos)

55

2.070,81

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

10. Boxeo: tatami e cascos

2. Material de ximnasio

55

2.643,30

Asociación Deportiva Limiactiva

G32341067

3. Atletismo: pértega

2. Material de ximnasio (colchoneta)

55

5.253,09

Club de Tenis Codesal

G36028843

5. Rede, postes

2. Material de ximnasio

55

6.595,73

Club Piragüismo Olívico

G27822006

24. Embarcacións e pas

55

15.984,00

Clube de Montaña Xistra

G36743540

16. Cordas, poleas, mosquetóns, aseguradores

1. Caixa de primeiros auxilios

55

952,62

Club de Tiro Olímpico Carral

G15617491

29. Dianas e/ou brancos

1. Caixa de primeiros auxilios

55

1.079,56

Club Deportivo Valladares

G36629657

7. Portarías

1. Caixa de primeiros auxilios

55

4.280,00

Club Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

26. Ski, taboas e pas

55

8.801,60

Club Remo Chapela

G36039915

24. Trainera

55

9.196,00

Clube Arco-Ferrol

G15929516

29. Parapetos

55

876,00

Arteal Tenis de Mesa

G15711369

28. Mesas de competición

55

3.676,00

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

17. Tatami/tapiz

55

8.421,60

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

24. Pas e remoergómetro

55

5.912,00

Club Adas

G32027195

3. Atletismo: pértegas, martelos, discos, valos, xavelinas, pesos

55

3.208,66

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

3. Atletismo: pértegas, xavelinas, discos e martelos

55

6.440,11

Club de Ximnasia Rítmica de Arousa

G36491660

32. Tapiz

55

4.800,00

Club Ximnasia Oroso

G70423868

32. Tapiz

55

5.275,60

Club Natación Sincronizada Ourense

G32341893

20. Natación: equipo de son

55

2.662,93

C.D. Xuvenil Teis

G36713493

5. Redes e máquinas lanzabolas

55

5.195,20

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

3. Furgoneta (vehículo adaptado)

55

20.000,00

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

17. Tatami/tapiz

55

2.288,00

Agrupación Deportiva Tamiar Apamp

G36657450

14. Cadeira/s slálom

55

5.600,00

Club Depornautic Arousa

G94138484

24. Embarcacións, pas, chalecos

3. Furgoneta

50

20.000,00

My Surf Coach

G70569744

24. Táboas

3. Furgoneta

50

9.361,81

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

12. Ciclismo: rolo/s

3. Furgoneta

50

14.255,97

Catoira S.D.

G36312445

7. Portarías e redes

4. Sistema de cronometraxe

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

50

2.370,42

Agrupación Montañeros Independientes

G15291370

16. Arneses, descensores, bloqueadores, cordas, mosquetóns

2. Material de ximnasio (colchonetas)

50

16.016,00

Spartan Team Tomiño

G94126638

17. Tatami/tapiz e casco/s

4. Sistema de cronometraxe

50

880,00

Club Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

7. Portarías e redes

4. Marcador

50

6.311,36

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

24. Embarcacións

50

10.160,00

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

24. Pas, embarcacións, kayak e minikayak, pneumáticas

50

10.628,05

Club do Mar Bueu

G36039501

24. Embarcación, traiñeiriña, conxunto de remos, batel, contapadas

50

16.371,44

Club Piragüismo Cambados

G36217701

24. Embarcacións e pas

50

14.926,56

Asociación Futevolei Vigo

G27848688

7. Redes

50

1.024,00

Club San Francisco Teo

G15861701

17. Tatami/tapiz

50

2.200,00

Club Fluvial Avión

G32385304

24. Embarcacións e pas

50

4.820,00

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

17. Tatami/tapiz

50

1.471,36

Club Bunkai

G15576614

17. Tatami/tapiz

50

3.775,20

Asociación Vilagarcía Esgrima

G94048733

17. Taboleiros electrónicos de visualización

50

3.139,20

Club de Remo Coruxo

G36726750

24. Embarcación

50

6.400,00

Tenis de Mesa Monteporreiro

G36376630

28. Mesas de competición

50

5.656,00

Club Aguamarina Sincro

G70132170

20. Natación: equipo de son

50

840,00

Club Ximnasia Ferrolterra

G15230931

32. Colchoneta quitamedos

50

3.382,56

Club de Remo Ribadeo

G27136704

24. Embarcación

50

7.889,85

Club Ximnasia Rías Baixas

G36596310

32. Tapiz

50

3.120,00

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

32. Tapiz

50

3.360,00

Club de Mar Cariño

G15109069

24. Kayak, respaldo, pas e chalecos

50

5.967,72

Club de Lucha El Castro

G36707586

17. Boneco de proxeccións e saco búlgaro

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

50

1.040,00

Club Loitas Olímpicas de Vilalba

G27213131

3. Furgoneta

50

20.000,00

Club Judo Lugo

G27149988

3. Furgoneta

50

14.400,00

Club Bádminton A Estrada

G36236511

3. Furgoneta

50

9.600,00

Club Acuático Umia

G36291250

26. Táboas e pas

1. Caixa de primeiros auxilios

50

2.923,10

Club O Pasatempo

G70286968

21. Estación de control

50

2.466,94

Club Bowling Celta

G36685345

9. Bolos: xogo de bolos

50

2.496,00

Club Rugby Ferrol

G70176227

25. Escudos, bolsas de tacleo, protectores e máquina melés.

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

45

9.336,32

Club Deportivo Zalaeta

G15078116

25. Maquina de melé «scrum», toro de placaxe júnior, saco de placaxe baixo júnior, toro de placaxe pro-sénior, saco de placaxe baixo pro-sénior, saco de placaxe alto pro-sénior, escudo dob

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

45

5.671,51

Sociedad Deportiva Chispa

G94146032

7. Redes

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

45

1.395,20

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

24. Embarcacións, chalecos e pas

45

9.104,00

Lugo Running Club

G27462308

3. Atletismo: valos, pértegas, xavelinas.

45

9.106,40

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

28. Mesas de competición

45

1.505,45

A.D.C.P. Zas

G15315187

28. Mesas de competición

45

1.980,00

Zalaeta 100tolos

G70297452

17. Aparellos electrónicos visualizadores de puntuacións

45

3.669,69

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

16. Cordas, arneses, mosquetóns

45

1.096,75

Sares-Tkd Cangas

G94064615

17. Petos, cascos, receptores wifi, cargadores

45

6.554,40

Club do Mar de Mugardos

G15097363

24. Remoergómetro

45

1.768,00

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

5. Redes

45

1.080,56

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

3. Atletismo: xavelina, pértega, peso

45

1.093,20

Club del Mar de San Amaro

G15057870

20. Liñas de separación

2. Desfibrilador

45

4.042,80

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

9. Outro: placas de xiro

45

9.600,00

Escolas Deportivas de Lourenzá

G27211994

3. Furgoneta

45

14.400,00

Club Viaxes Amarelle F.S.

G15779929

3. Furgoneta

45

20.000,00

Club Emeve

G27041490

2. Material de ximnasio (colchonetas, barras, discos, pesas) e carro

45

996,72

Club Porta XiI C.B.

G27324284

3. Furgoneta

45

20.000,00

Club Voleibol Ourense

G32146391

3. Furgoneta

45

3.600,00

Atletismo A Estrada

G94060142

3. Furgoneta

45

9.600,00

Club Baloncesto Arxil

G36039584

3. Furgoneta. 4. Marcador electrónico

45

20.000,00

Club Covelo Patinaxe Artística

G36474575

1. Carros

45

1.040,00

Asociación Deportiva O Fisgón

G94044732

3. Furgoneta

45

20.000,00

Agrupacion Deportiva Nuestra Señora del Pilar

G27040013

28. Mesas e 31. Taboleiros, pezas e reloxos

2. Desfibrilador

40

2.140,00

Club Esmelle Btt

G15322738

12. Ciclismo: rolo/s e bici/s

2. Material de ximnasio

40

4.159,20

Foz Contact Ari

G27503705

10. Boxeo e 17. Kickboxing: cascos

4. Sistema de cronometraxe
7. Ring de boxeo

40

3.527,08

Club Deportivo La Purísima

G32411381

3. Valos e pértegas. 7. Portarías, redes

1. Carros

40

1.302,02

Judoclub Galicia Sur

G27781541

17. Tatami/tapiz

3. Furgoneta

40

4.635,52

Racing Club Villalbés

G27119858

7. Portarías, redes e postes

1. Caixa de primeiros auxilios

40

2.940,00

Club Náutico Cangas

G36457877

24. Embarcacións

40

10.189,87

Campus Universitario Ourense Rugby

G32320996

25. Máquinas de melés, portarías proteccións, escudos, bolsas de tacleo

40

9.641,20

Club de Tiro San Roque

G27135037

29. Parapetos

40

12.240,00

Vilagarcía Tenis de Mesa

G94127768

28. Mesas de competición

40

2.400,00

Ximnasio Escola Garrapucho

G15716905

10 e 17: cascos e petos electrónicos, taboleiros visualizadores de puntuacións

40

2.602,91

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

28. Mesas

40

1.893,60

FC Xinzo

G36122901

7. Portarías e redes

40

1.199,20

Racing Cycling Team

G27707652

12. Ciclismo: bici/s

40

8.136,00

Club Esgrima Tres Armas Ferrol

G15695505

17. Petos electrónicos, taboleiros visualizadores de puntuación

40

3.476,09

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

24. Embarcacións e ergómetro

40

3.715,08

Club Ciclista Spol

G36039709

12. Ciclismo: rolo/s

40

1.320,00

Club Piragüismo Viveiro

G27210640

24. Lancha pneumática e chalecos salvavidas

40

5.840,00

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

24. Táboa e chalecos

40

2.158,32

Cinania T.M.

G36438232

28. Mesas

40

1.246,24

Club Kayak Polo Combarro

G94037512

24. Embarcación, cubre bañeira, pas

40

3.800,00

Club Tenis Ponteareas

G94008158

5. Máquina lanzabolas

40

2.611,66

Círculo Cultural Deportivo de Cesantes

G36015741

24. Remos

40

8.761,20

Clube Rugby Lalín

G36104685

25. Máquina de melé, escudos, bolsas de tacleo (sacos e toro de placaxe)

40

5.656,99

Club Judo Tudense

G94117884

17. Tatami/tapiz

40

1.184,80

Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

7. Redes

40

4.114,00

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

32. Tapiz

40

2.807,20

Innae

G94183449

17. Tatami/tapiz

40

1.285,12

Club Atletismo Sar

G15586548

4. Sistema de cronometraxe

1. Caixa de primeiros auxilios

40

5.840,00

Spórting Club Casino de La Coruña

G15006976

5. Redes tenis e pádel. 20. Liñas de separación

2. Material de ximnasio (pesas, discos, barras, colchonetas)

40

5.460,63

Balonmán Rodeiro

G94105269

2. Material de ximnasio (colchoneta, halteres, barras)

1. Caixa de primeiros auxilios

40

817,52

Escudería Surco

G36395788

1. Remolque

40

800,00

Judo Club Universidade da Coruña (UDC)

G70345400

2. Material de ximnasio (ergómetros, pesas, colchonetas, discos)

40

2.089,50

Club Béisbol y Sófbol Andrea

G15265473

2. Material de ximnasio (colchonetas, barras, discos, pesas, andeis)

40

926,40

Escolas Balonmán Xiria

G70046362

3. Furgoneta

40

17.835,15

Club Maristas A Coruña

G15436678

4. Marcador. 2. Material de ximnasio (pesas, barras, colchonetas)

40

20.000,00

Club Balonmán Porriño

G36246858

2. Material de ximnasio (pesas, barras)

40

1.495,04

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

2. Desfibrilador

40

1.509,25

Club Balonmán Cangas

G36102705

2. Material de ximnasio (pesas, barras, soporte barras, discos, halteres)

40

8.608,39

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

2. Material de ximnasio (ergómetros)

40

2.200,00

Club Polideportivo Aceesca

G36234771

3. Furgoneta

40

20.000,00

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

26. Ski e táboas

40

2.788,00

Voleibol Maniotas

G36580736

5. Redes, postes e máquina lanzabalóns

3. Furgoneta. 4. Marcador. 5. Cadeiras

1. Caixa de primeiros auxilios

35

19.928,00

CD Tenis de Mesa Topspin

G94168168

28. Mesas de competición

4. Marcador

1. Caixa de primeiros auxilios

35

4.320,00

Club The Cutarc Team

G70497219

29. Parapetos

1. Carros. 4. Marcadores

1. Caixa de primeiros auxilios

35

1.624,00

Goián C.F.

G36219830

7. Portarías e redes

1. Carro. 2. Colchonetas e barras

35

6.715,20

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

2. Material de ximnasio (pesas)

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

35

1.153,66

Pontevedra Rugby Club

G94002078

25. Maquina de melé, sacos, escudos

2. Material de ximnasio (colchonetas)

1. Caixa de primeiros auxilios

35

6.660,77

Club USC

Q1518001A

3. Valos

1. Carros

35

13.082,82

Club Remeiros de Vigo

G27810688

24. Embarcacións

35

8.000,00

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

32. Tapiz

35

2.129,60

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

12. Ciclismo: bici/s

35

3.439,20

Oroso T.M.

G70238886

28. Mesas

35

1.188,00

Club Ciclista Compostelano

G15065642

12. Ciclismo: rolo/s

35

960,01

Club de Montaña Coruña

G70572359

16. Cordas, arneses, mosquetóns, aseguradores

35

1.016,00

Comesaña Spórting Club

G36645257

3. Atletismo: disco, xavelina, pesos e martelo

35

8.009,30

Club Btt Caimanes Betanzos

G70152384

12. Ciclismo: rolo/s

35

825,46

Club de Remo Muros

G15166333

24. Ergómetro

35

4.160,00

C.D. Arcade

G36143238

7. Portarías

35

1.560,00

Sala Viguesa de Esgrima Antiga

G94027513

17. Tatami e cascos

35

4.183,12

Muralla Rugby Club

G27103423

25. Escudos, bolsas tacleo, protectores

35

1.800,48

Agrupación de Montaña e Escalada

G15643554

16. Cordas e arneses

35

1.425,60

Bestarruza

Poleas, mosquetóns, aseguradores

Descensores, bloqueadores

Escuela Orensana Municipal de Piraguismo

G32262479

24. Embarcacións

35

6.248,40

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

7. Portarías e redes

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

35

1.240,00

Club Torre S.D.

G15068760

2. Material de ximnasio (colchonetas e pesas)

1. Caixa de primeiros auxilios

35

2.463,97

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

31. Reloxos

5. Cadeira para xuíces/árbitros

35

1.600,00

Moto Club VFM

G94110996

4. Sistema de cronometraxe

35

4.000,00

Luceros

G94085230

2. Material de ximnasio (barras, pesas, discos, halteres, soporte de barras)

35

3.062,94

Padelprix Club Deportivo

G32451650

2. Desfibrilador

35

1.569,42

Balonmán Xallas Fútbol Club

G70313499

3. Furgoneta

35

20.000,00

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

4. Marcador

35

20.000,00

E.D.M. Municipais de Salceda

G36352854

2. Material de ximnasio (colchonetas)

35

870,95

Club Deportivo Xadrez Ourense

G32361271

31. Taboleiros, reloxos, pezas

35

1.200,00

Club Silva S.D.

G15100191

1. Caixa de primeiros auxilios

35

1.200,00

Clubexa

G70477070

31. Taboleiros, reloxos, pezas

35

909,92

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

5. Bádminton: postes

3. Furgoneta. 5. Cadeiras

30

18.240,00

Club Atletismo Tui

G36259620

3. Atletismo: martelo, xavelina, discos, pesos

1. Carros. 4. Cronometraxe

30

3.927,15

Asociación Deportiva Grand Jeté

G94127834

32. Tapiz

30

2.129,60

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

1. Carro. 4. Marcador

2. Desfibrilador

30

2.855,20

C. Conxo Tenis de Mesa

G15458763

28. Mesas de competición

30

1.280,00

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

10. Boxeo: cascos

30

1.224,00

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

25. Maquina melé

30

2.904,00

Praíña Sp.C.

G15367329

1. Carro transporte materiais. 2. Material de ximnasio

2. Desfibrilador

30

3.768,00

Club de Taekwondo Taekanart

G94018652

17. Cascos e petos electrónicos

30

4.708,40

Club Deportivo Velle

G32147761

4. Marcador

2. Desfibrilador

30

9.501,26

Club San Tirso S.D.

G15254774

7. Portarías e redes

30

2.277,60

Club Sincro Ferrol

G15924475

20. Natación: equipo de son

30

1.636,67

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

7. Portarías e redes

30

1.281,63

Club Gravitty

G27483668

32. Cama elástica

30

8.370,14

Leis 26 Fútbol Sala

G36109163

2. Material de ximnasio (barras, discos, pesas, colchonetas)

1. Caixa de primeiros auxilios

30

2.277,60

A.C.D.R. Grupo Bazán

G15277957

24 e 30. Embarcación

30

13.736,00

Club Ximnasio Fibra

G15579782

2. Material de ximnasio (colchonetas, xogos de barras e discos)

30

3.040,00

Asociación Deportiva A Forna de Budiño

G27723352

16 e 21. Arneses, descensores, bloqueadores, pedais, maillóns, mosquetóns, disipadora, estacións de control, balizas, estacas

30

3.927,60

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

31. Taboleiros, reloxos, pezas

30

7.716,72

Club Bolos Camos

G36741395

9. Bolos: xogo de birlos

30

1.920,00

Club Basketmi Ferrol

G15282221

14. Cadeira de rodas

25

12.579,84

Club de Tiro Costa Lucense

G27116698

29. Dianas e/ou brancos

25

16.000,00

Gondomar Acro Club

G27868801

32. Tapiz

25

11.925,76

Club Game Sport

G27503846

3. Furgoneta

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

25

15.800,00

Club Deportivo Miño

G36321289

24. Embarcacións e chalecos

25

11.040,00

Club de Billar Manhattan

G27852011

8. Billar: mesa/s

4. Marcador

25

15.480,00

C.D. Soutomaior

G36129492

7. Portarías

25

1.560,00

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

7. Portarías

25

1.219,68

Asociación Deportiva Nicraniense

G15561293

2. Material de ximnasio

1. Caixa de primeiros auxilios

25

1.360,00

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

4. Marcador

1. Caixa de primeiros auxilios

25

2.678,16

Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

25

1.360,00

Campus Ourense Club Balonmán

G32463507

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

25

1.256,00

O Parrulo F.S.

G15302136

3. Furgoneta

25

20.000,00

Obradoiro Club de Amigos del Baloncesto

G15027402

2. Material de ximnasio (discos, barras, soporte barra)

25

2.694,89

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

3. Furgoneta. 2. Material de ximnasio (barras e pesas)

25

8.600,00

Club Centaurus Crosstraining

G27862457

2. Material de ximnasio: halteres e discos

25

1.040,00

Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

3. Furgoneta

25

20.000,00

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

31. Taboleiros, reloxos, pezas

25

816,00

Club de Pádel Narón

G70082045

5. Redes e postes

25

960,01

Club Acuático Laracha

G15863079

26. Táboas e remo

25

2.736,00

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

17. Petos e cascos electrónicos, receptores, taboleiros visualizadores de puntuación, tapiz

25

6.160,00

Asociación Cultural Deportiva Gam

G36155943

28. Mesas

20

792,00

Piragüismo Aldán

G94015567

24. Canoa e ergómetro

20

5.944,00

Piragüismo Vilaboa

G36163681

24. Embarcacións, paus, chalecos

20

8.597,60

Clube de Taekwondo Kae Sport

G27830975

17. Petos e cascos electrónicos

20

4.429,60

Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

28. Mesas de competición

20

1.262,40

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

14. Bicicleta/s adaptada/s

20

5.207,80

Club Marítimo Tambo

G36042182

24. Embarcacións (piragua)

20

1.040,00

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

24. Contapadas, remos, lancha pneumática

20

8.242,26

Club Náutico de Camariñas

G15364623

24. Taboleiros, pezas e reloxos

20

880,00

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

19. Hípica: cadeira e remolque

20

4.983,27

Club Rafa Tapias

G36362549

19. Hípica: cadeiras de montar e monturas

20

7.200,00

HC Ponteareas

G94187846

7. Portarías e redes

20

8.324,80

Asociación Gallega de Bilar-Pool

G36201093

8. Billar: mesa/s

4. Marcador

20

13.193,28

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

2. Material de ximnasio (pesas, discos, barras, ergómetros)

1. Caixa de primeiros auxilios

20

2.707,08

Sociedad Deportiva O Pino

G15321698

2. Desfibrilador

20

1.278,73

Club Deportivo Narón

G70455928

2. Material de ximnasio (barras, discos, pesas, colchonetas)

20

804,08

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

2. Desfibrilador

20

1.040,00

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

3. Furgoneta

20

20.000,00

Club Deportivo Pontellas

G36319911

2. Desfibrilador

20

2.603,44

Agrupación Deportiva Bosco

G32147357

4. Marcador

20

800,56

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

31. Taboleiros e reloxos

1. Caixa de primeiros auxilios

20

3.440,00

Asoc. Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

9. Birlos: xogo de birlos

20

1.600,00

Club de Billar Sportivo Ponteareas

G94142924

8. Billar: mesa/s

20

1.452,00

Club Independiente

G36894749

17. Tatami/tapiz

20

2.125,94

Club Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar

G32431835

31. Taboleiros, reloxos, pezas

20

1.080,16

Club Xadrez Arteixo

G15660335

31. Taboleiros, reloxos, pezas

20

1.000,00

Real Aeroclub de Santiago

G15028509

5. Maquina lanzabolas

20

1.873,08

Club de Xadrez Millarengo Cultura-Club Deportivo Millarengo Cultura (na solicitude)

G70311980

31. Taboleiros e reloxos

20

1.698,24

Club Xadrez Rianxo

G70141536

31. Taboleiros e reloxos

20

1.118,80

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

31. Reloxos

20

2.000,22

Club Xadrez Mos

G27809979

31. Taboleiros e reloxos

20

1.008,00

Club Deportivo Corgo

G27218452

1. Carro. 4. Marcador

15

5.972,56

Club Billar Círculo Chantada

G27435098

8. Billar: mesa/s

15

4.655,52

Club La Algalia

G15607203

31. Taboleiros, reloxos, pezas

15

979,20

Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

31. Taboleiros, reloxos, pezas

15

1.352,80

Escuela Municipal de Ajedrez de Puenteareas

G36172849

31. Taboleiros, reloxos, pezas

15

944,00

CD San José de Cluny Vigo

G27857465

17. Tatami/tapiz

15

1.920,00

Centro Veciñal e Cultural de Valadares

G36805158

2. Material de ximnasio: pesas de man, discos, ergómetro, barras, colchonetas

15

1.481,04

Asociación Xadrez Ourensán Universitario

G32314213

31. Taboleiros, reloxos, pezas

15

2.400,00

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

3. Furgoneta

10

20.000,00

Club Deportivo Aspavi

G36954253

2. Desfibrilador

10

1.936,19

Cordeiro C.F.

G36108207

2. Material de ximnasio (disco, pesas, barras, colchonetas)

10

803,76

Salvamento Acuático Pontevedra Sapo

G36233526

26. Táboas

5

4.028,00

Club de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

31. Taboleiros, reloxos, pezas

5

911,68

Escola de Kickboxing Madokoan e Disciplinas Asociadas

G32262677

17. Tatami/tapiz

5

813,44

b) Federacións deportivas galegas:

Federación

NIF

Puntos

Investimento aprobado

Axuda (€)

Real Federación Galega de Vela

G36644862

115

30. Embarcacións

30.000,00

Federación Galega de Ciclismo

G36644870

110

12. Bicicletas

23.872,00

Federación Galega de Ximnasia

G32023210

110

32. Tatami ou tapiz

30.000,00

Federación Galega de Atletismo

G15103500

105

3. Xavelinas, discos, pesos, pértegas

4. Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

24.122,45

Federación Galega de Taekwondo

G15237233

100

17. Tatami, cascos, petos electrónicos

17.600,00

Federación Galega de Remo

G15117385

100

24. Embarcacións e remos

29.968,00

Federación Galega de Boxeo

V15108996

95

10. Tatami ou tapiz, cascos de protección

3. Furgoneta

7. Ring

1. Caixa de primeiros auxilios

23.280,00

Federación Galega de Tríatlon

V36703932

95

12. Bicicletas. Rolos

23.905,22

Federación Galega de Piragüismo

G36040764

95

24. Embarcacións (lancha)

14.120,22

Federación Galega de Loita

G36651081

95

3. Furgoneta

3. Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

29.120,00

Federación Galega de Tiro Olímpico

G32014821

90

29. Diana

4. Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

12.771,79

Federación Galega de Judo e DA

G15109267

90

17. Tatami ou tapiz. Marcadores portátiles e sistema de cronometraxe

9.144,99

Federación Galega de Halterofilia

G15121700

90

18. Barras e discos

2.340,24

Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

85

26. Táboas

1. Caixa de primeiros auxilios

10.400,00

Federación Galega de Natación

G15137201

85

4. Marcador

21.683,20

Federación Galega de Baloncesto

V15115306

75

6. Canastras

4. Marcador

2. Desfibrilador

6.632,00

Federación Galega de Caza

V15117849

70

4. Simulador

1. Remolque

2. Desfibrilador

4.640,00

Federación Galega de Balonmán

G36690832

70

7. Portarías

3. Furgoneta

4. Marcador

1. Caixa de primeiros auxilios

30.000,00

Federación Galega de Hípica

V36657955

70

19. Remolque

4. Sistema de cronometraxe

4.761,67

Federación Galega de Automobilismo

Q8255003I

70

4. Simuladores

4. Sistema de cronometraxe

30.000,00

Federación Galega de Kickboxing

G27464221

70

17. Tatami ou tapiz

1.840,00

Federación Galega de Mononáutica

G36663664

65

3. Furgoneta

20.904,26

Real Federación Galega de Fútbol

G15055890

65

7. Portarías

3. Furgoneta

4. Marcador

2. Desfibrilador

21.840,76

Federación Galega de Montañismo

G36630259

65

16. Cordas, mosquetóns e bloqueadores

968,80

Federación Galega de Rugby

G15111156

60

25. Protección paus, sacos de placaxe, escudos, paus, máquina de melé

3. Furgoneta

2. Desfibrilador

28.996,90

Federación Galega de Esgrima

G15109077

60

17. Pista tapiz, taboleiros visualizacións electrónicos

6.070,40

Federación Galega de Tiro con Arco

G27034131

60

29. Parapetos e dianas

4. Sistema de cronometraxe

4.482,90

Federación Galega de Bádminton

V36645133

60

3. Furgoneta

2. Material de ximnasio (discos, barras, pesas, colchonetas)

19.928,00

Federación Galega de Golf

V15133994

50

4. Simulador

15.484,13

Federación Galega de Motociclismo

G36651065

50

4. Sistema de cronometraxe

14.810,40

Federación Galega de Xadrez

G36644789

45

31. Xogos e taboleiros

2. Desfibrilador

5.641,35

Federación Galega de Voleibol

V15067978

45

3. Furgoneta

24.000,00

Federación Galega de Billar

G36680122

40

8. Mesas e tapetes

4. Marcador

4.440,16

Federación Galega de Tenis de Mesa

V15149453

30

28. Mesas

3.960,00

Federación Galega de Birlos

V36650133

25

9. Xogos de birlos

4.800,00

Federación Galega de Espeleoloxía

G15062193

15

16. Cordas, mosquetóns, bloqueadores

2.391,44