Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Martes, 20 de agosto de 2019 Páx. 37068

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 22 de xullo de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES34 0081 5363 21 0001083014 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula; a eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Ourense, 22 de xullo de 2019

Félix Rubial Bernárdez
Xerente de Xestión Integrada de Ourense, Verín
e O Barco de Valdeorras

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

76730188A

Fra. 201708045

21.12.2017

401,94

35603592Y

Fra. 201708046

21.12.2017

401,94

34720932V

Fra. 201800332

10.1.2018

361,59

34631317X

Fra. 201800349

10.1.2018

891,21

16795307V

Fra. 201800359

10.1.2018

361,59

44976427L

Fra. 201808303

27.11.2018

723,18

76727095S

Fra. 201808437

10.12.2018

256,87

34598527H

Fra. 201808565

19.12.2018

268,34

34728364C

Fra. 201808566

19.12.2018

34,62

34721843P

Fra. 201808567

19.12.2018

34,62

Y6001905T

Fra. 201900514

16.1.2019

401,94

Y2582198W

Fra. 201900521

16.1.2019

361,59

AC047877

Fra. 201900532

16.1.2019

256,87

44494306R

Fra. 201900837

25.1.2019

361,59

467087817

Fra. 201900844

25.1.2019

256,87

44464049N

Fra. 201901471

18.2.2019

268,34

15490921F

Fra. 201901472

18.2.2019

401,94

44483800Y

Fra. 201901475

18.2.2019

268,34

44497649D

Fra. 201901476

18.2.2019

256,87

X2111519G

Fra. 201901477

18.2.2019

401,94

27248137Z

Fra. 201901479

18.2.2019

1.897,14

37472258Z

Fra. 201901481

18.2.2019

268,34

34980582C

Fra. 201901485

18.2.2019

738,95

34606967V

Fra. 201901487

18.2.2019

14,52

34989698M

Fra. 201901493

18.2.2019

401,94

Y3026990C

Fra. 201901499

18.2.2019

401,94

Y0314860G

Fra. 201901751

26.2.2019

268,34

Y02871611Y

Fra. 201902104

8.3.2019

256,87

34267758N

Fra. 201902106

8.3.2019

361,59

43552553Y

Fra. 201902107

8.3.2019

69,24

54637618Z

Fra. 201902112

8.3.2019

361,59

54674632K

Fra. 201902115

8.3.2019

401,94

Y2296461V

Fra. 201902118

8.3.2019

256,87

53238539W

Fra. 201902122

8.3.2019

256,87

76709593Q

Fra. 201902266

13.3.2019

256,87

71466470L

Fra. 201902267

13.3.2019

268,34

74434336

Fra. 201902351

15.3.2019

256,87

130942032

Fra. 201902352

15.3.2019

256,87

033079048

Fra. 201903096

24.4.2019

256,87

44475568P

Fra. 201903098

24.4.2019

256,87

45141959C

Fra. 201903104

24.4.2019

361,59