Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 160 Luns, 26 de agosto de 2019 Páx. 37584

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario á que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto.

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2019

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas a proxectos colectivos que contribúan á conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 15.03.723A.770.1, proxecto contable 201600293, cofinanciada nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e o 25 % pola comunidade autónoma.

3. Beneficiarios e axudas concedidas:

Expediente

NIF

Entidade beneficiaria

Anualidade 2019

Anualidade 2020

Total

PE209B_2019_003

G15035306

Confraría de pescadores de Miño

 

357,76 €

357,76 €

PE209B_2019_004

G15036742

Confraría de pescadores de Pontedeume

15.992,00 €

 

15.992,00 €

PE209B_2019_005

G15033103

Confraría de pescadores de Camariñas

3.885,00 €

320,00 €

4.205.00 €

PE209B_2019_006

G36012821

Confraría de pescadores de Arcade

991,60 €

24.157,85 €

25.149,45 €

PE209B_2019_007

F15210180

S.C.G. Ría de Arousa

30.950,00 €

 

30.950,00 €

PE209B_2019_008

G36012854

Confraría de pescadores de Vilaxoán

2.800,00 €

100,00 €

2.900.00 €

PE209B_2019_009

G36012821

Confraría de pescadores de Arcade

6.366,80 €

 

6.366,80 €

PE209B_2019_011

G36014124

Confraría de pescadores da Illa de Arousa

16.854,60 €

27.000,00 €

43.854,60 €

PE209B_2019_012

G36012847

Confraría de pescadores de Cambados

46.000,00 €

46.000,00 €

92.000.00 €

PE209B_2019_013

G36293272

Confraría de pescadores de Vilaboa

14.910,00 €

 

14.910,00 €

PE209B_2019_014

G36619252

Confraría de pescadores de Vigo

1.800,00 €

1.800,00 €

3.600.00 €

PE209B_2019_015

G36014124

Confraría de pescadores da Illa de Arousa

30.000,00 €

 

30.000,00 €

PE209B_2019_016

G36619252

Confraría de pescadores de Vigo

3.600,00 €

5.090,00 €

8.690.00 €

PE209B_2019_018

G94126034

A.M.F. Ría de Vigo

142.500,00 €

 

142.500,00 €

PE209B_2019_020

G36014744

Confraría de pescadores do Grove

 

32.500,00 €

32.500,00 €

PE209B_2019_021

G94126034

A.M.F. Ría de Vigo

13.597,33 €

154.006,67 €

167.604.00 €

PE209B_2019_022

G36014744

Confraría de pescadores do Grove

 

20.300,00 €

20.300,00 €

PE209B_2019_024

F36010916

Confraría de pescadores de Redondela

10.500,00 €

 

10.500,00 €

PE209B_2019_025

F36010916

Confraría de pescadores de Redondela

31.549,00 €

 

31.549,00 €