Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 170 Luns, 9 de setembro de 2019 Páx. 39680

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Guitiriz

ANUNCIO de requirimento de xestión da biomasa.

Orde de execución de limpeza de parcelas, ditada ao abeiro do artigo 22 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia.

Intentadas as notificacións que constan no seguinte expediente, na forma prevista nos artigos 41 e 42 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), sen que fose posible practicalas por causas non imputables a esta Administración e, en aplicación do disposto nos artigos 44 a 46 do mesmo texto legal e no artigo 22 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia (última redacción por Lei 9/2017, de medidas fiscais e administrativas), procedemos á publicación da referencia do expediente e da referencia catastral da parcela afectada, co fin de poder continuar o procedemento previsto na normativa, para garantir a protección de vivendas e núcleos habitados, fronte a incendios forestais, en caso de incumprimento das ordes ditadas contra os responsables, advertindo de execución subsidiaria á conta do interesado, conforme o disposto no artigo 22.4 da Lei 3/2007.

O texto íntegro da orde de execución atópase ao dispor dos interesados no Servizo de Medioambiente do Concello de Guitiriz.

Expediente

Interesado

Referencia catastral

594/2019

Oliveros Vázquez Rebolo

27022A356000080000OB

647/2019

José Miragaya Sánchez

27022A129000970000FO

En todo caso, o cómputo dos prazos comezará a contar a partir do día seguinte ao da correspondente notificación, que neste caso coincidirá coa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Guitiriz, 19 de agosto de 2019

María Sol Moranderia Morandeira
Alcaldesa