Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Martes, 10 de setembro de 2019 Páx. 39731

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANUNCIO do 1 de xullo de 2019, da Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia, polo que se dá publicidade da expurgación de expedientes xudiciais.

Consonte o previsto no artigo 16 do Real decreto 937/2003, do 18 de xullo, de modernización dos arquivos xudiciais, procédese á publicación das resolucións adoptadas pola Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia na sesión que tivo lugar o día 1 de xullo de 2019, na súa sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Na dita sesión, e de acordo co informe emitido pola consellería competente en materia de patrimonio cultural, acordouse proceder á eliminación dos seguintes expedientes:

1. Serie documental: expedientes de xuízos de faltas.

Código da serie: 0001.

Localidade: Betanzos.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 3

2002/2004

Localidade: Padrón.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

1986/1987

Localidade: Vilalba.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

2000/2003

Localidade: Cambados.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2

1999/2002

Localidade: Lalín.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2

1990/1996

Localidade: Ponteareas.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

1999/2003

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2

1999/2003

Localidade: Vigo.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Distrito nº 4

1986/1990

Xulgado de Instrución nº 2

1989/1998

Xulgado de Instrución nº 3

2000/2007

Xulgado de Instrución nº 4

1990/1993

1997/1998

Xulgado de Violencia sobre a Muller nº 1

2007/2012

Localidade: Vilagarcía de Arousa.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

2000/2003

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 3

2000/2010

2. Serie documental: expedientes de recursos de apelación contra xuízos de faltas.

Código da serie: 0002.

Localidade: Ourense.

Órgano

Datas extremas

Audiencia Provincial. Sección Segunda

2002/2003

Localidade: Pontevedra.

Órgano

Datas extremas

Audiencia Provincial. Sección Segunda

1993/2001

Localidade: Vigo.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Instrución nº 2

1973/1990

Xulgado de Instrución nº 3

1980/1989

3. Serie documental: expedientes de recursos de apelación contra autos penais ante a Audiencia Provincial.

Código da serie: 0003.

Localidade: Pontevedra.

Órgano

Datas extremas

Audiencia Provincial. Sección Segunda

1993/2002

4. Serie documental: expedientes de recursos de apelación contra sentenzas penais ante a Audiencia Provincial.

Código da serie: 0004.

Localidade: Pontevedra.

Órgano

Datas extremas

Audiencia Provincial. Sección Segunda

1993/2002

5. Serie documental: expedientes de recursos de apelación contra autos civís ante a Audiencia Provincial.

Código da serie: 0005.

Localidade: Pontevedra.

Órgano

Datas extremas

Audiencia Provincial. Sección Segunda

1983/1999

6. Serie documental: expedientes de recursos de apelación contra sentenzas civís ante a Audiencia Provincial.

Código da serie: 0006.

Localidade: Pontevedra.

Órgano

Datas extremas

Audiencia Provincial. Sección Segunda

1980, 1983/1999

7. Serie documental: expedientes de recursos contra sancións disciplinarias dos xulgados de vixilancia penitenciaria.

Código da serie: 0009.

Localidade: A Coruña.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Vixilancia Penitenciaria da Coruña

2007/2012

8. Serie documental: expedientes de recursos sobre clasificación de grao dos xulgados de vixilancia penitenciaria.

Código da serie: 0010.

Localidade: A Coruña.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Vixilancia Penitenciaria da Coruña

2012

9. Serie documental: expedientes de redención de penas dos xulgados de vixilancia penitenciaria.

Código da serie: 0011.

Localidade: A Coruña.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Vixilancia Penitenciaria da Coruña

2006/2009

10. Serie documental: expedientes de liberdade condicional dos xulgados de vixilancia penitenciaria.

Código da serie: 0012.

Localidade: A Coruña.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Vixilancia Penitenciaria da Coruña

2006/2012

11. Serie documental: expedientes de permisos carcerarios dos xulgados de vixilancia penitenciaria.

Código da serie: 0013.

Localidade: A Coruña.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Vixilancia Penitenciaria da Coruña

2005/2012

12. Serie documental: expedientes de peticións e queixas dos xulgados de vixilancia penitenciaria.

Código da serie: 0014.

Localidade: A Coruña.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Vixilancia Penitenciaria da Coruña

2006/2012

13. Serie documental: expedientes de dilixencias previas.

Código da serie: 0016.

Localidade: A Coruña.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Instrución nº 1

1977/1983

Localidade: Betanzos.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

1981/1986

Localidade: Padrón.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

1981/1995

Localidade: Monforte de Lemos.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

1980/1998

Localidade: Sarria.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución

1967/1998

Localidade: Vilalba.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

1987/1997

Localidade: Viveiro.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

1991/1998

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2

1991/1998

Localidade: A Pobra de Trives.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

1986/1996

Localidade: Cambados.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº1

1985/1993

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº2

1990/1997

Localidade: Ponteareas.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

1980/1997

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2

1990/1997

Localidade: Pontevedra.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Distrito nº 2

1978/1984

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

1979/1988,1997

Localidade: Vigo.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 5

1981/1985

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 6

1984

Xulgado de Instrución nº 2

1970/1980,1997

Xulgado de Instrución nº 3

1987/1996

Xulgado de Instrución nº 4

1990/1997

Xulgado de Violencia sobre a Muller

2007/2010

Localidade: Vilagarcía de Arousa.

Órgano

Datas extremas

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1

1982/1998

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2

1990/1996

En virtude do disposto no artigo 16 do Real decreto 937/2003, do 18 de xullo, de modernización dos arquivos xudiciais, os interesados nas actuacións xudiciais de referencia contarán cun prazo de dous meses para recuperar aqueles documentos que presentaran no seu día no proceso.

Quen pretenda recuperar documentos propios achegados ás actuacións xudiciais ou obter testemuño ou certificación destas por ter interese lexítimo formulará a súa solicitude por escrito, directamente ou a través de representantes con poder suficiente, ante a Secretaría da Xunta de Expurgación no prazo mencionado. Transcorrido o dito prazo, teranse por decaídos no seu dereito a recuperar os documentos.

A Coruña, 1 de xullo de 2019

Daniel Tomás López
Presidente da Xunta de Expurgación
da Documentación Xudicial de Galicia