Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 178 Xoves, 19 de setembro de 2019 Páx. 40596

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2019 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19.

Dada conta das solicitudes presentadas ao abeiro do disposto na Orde do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19, no marco da aplicación orzamentaria 10.10.423A.481.0 (programa 2015-00314), dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 polo importe total de 552.998,00 euros.

E vista a proposta formulada pola comisión avaliadora e elevada a esta secretaría xeral, por conduto do seu presidente,

RESOLVO:

1. Outorgar as axudas a favor das asociacións, federacións e confederacións de nais e pais de alumnos/as que a continuación se detallan (anexo).

2. Que se dispoñan os créditos necesarios polos importes e as anualidades que se sinalan na relación anterior, con cargo á aplicación 10.10.423A.481.0 dos orzamentos xerais de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

3. Publíquese no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da consellería e notifíquese esta resolución aos interesados, quen disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa entenderase tacitamente aceptada.

Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes, a partir do día seguinte a aquel en que se publique no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ser impugnada directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2019

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional
P.D. (Orde do 5.12.2018)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional

ANEXO

Ordin.

Entidade

CIF

Orzamento

Baremo

Axuda final

001

ANPA CEIP O Piñeiriño

G36104941

41.038,90 €

11

1.618,73 €

002

ANPA A Gamela

G36450401

54.260,58 €

19

3.696,78 €

003

ANPA Novo Arteixo

G70257373

162.374,16 €

14

8.151,37 €

004

ANPA CEIP de Palmeira

G15036122

17.135,15 €

19

1.167,42 €

005

ANPA O Mencer

G36119550

12.175,80 €

18

785,88 €

006

ANPA Ponte dos Brozos

G15059553

283.328,40 €

7

7.111,70 €

007

ANPA Penedos

G36024040

25.971,84 €

18

1.676,33 €

008

ANPA CEIP Outeiro das Penas

G36035863

33.915,51 €

15

1.824,21 €

009

ANPA CEIP Prácticas

G15059314

46.181,60 €

19

3.146,36 €

010

ANPA CEIP Igrexa Chapela

G36210250

15.536,72 €

15

835,67 €

011

ANPA San Cristóbal

G15341738

79.184,36 €

17

4.826,97 €

012

ANPA As Lavandeiras

G70268818

71.681,27 €

17

4.369,58 €

013

ANPA Diomedes

G36029924

32.543,17 €

20

2.333,86 €

014

ANPA As Bizocas

G36122877

13.471,75 €

18

869,52 €

015

ANPA Labaca

G15040314

72.470,41 €

17

4.417,69 €

016

ANPA Ernestina Otero

G36043651

15.650,40 €

15

841,79 €

017

ANPA Agarimo

G15884182

78.300,24 €

15

4.211,53 €

018

ANPA CEIP Randufe

G36035921

13.597,60 €

15

731,37 €

019

ANPA Citania

G36112084

9.877,84 €

11

389,62 €

020

ANPA Sestelo Baión

G36181162

40.614,64 €

13

1.893,27 €

021

ANPA Viñas Blancas

G36131522

52.172,35 €

18

3.367,43 €

022

ANPA O Trisquel

G15059421

109.925,30 €

18

7.095,06 €

023

ANPA Picariños

G36154508

70.294,55 €

19

4.789,18 €

024

ANPA Nosa Señora do Carme

G15573728

11.624,20 €

18

750,28 €

025

ANPA Rasa

G15283336

90.699,02 €

18

5.854,11 €

026

ANPA A Porteliña

G36485183

63.012,20 €

16

3.615,18 €

027

ANPA Covaterreña

G36879120

23.941,30 €

17

1.459,43 €

028

ANPA Castro Baxoi

G15370273

57.780,89 €

17

3.522,24 €

029

ANPA Milnenos

G15552250

147.450,27 €

13

6.873,44 €

030

ANPA CEIP de Sabarís

G36801579

34.681,54 €

15

1.865,41 €

031

ANPA CPI O Toural

G36578722

14.069,97 €

15

756,78 €

032

ANPA A Xanela

G15228604

114.833,05 €

13

5.352,99 €

033

ANPA Herrerías

G15038003

56.806,38 €

17

3.462,83 €

034

ANPA A Pedra

G36129765

73.377,00 €

13

3.420,49 €

035

ANPA Os Castros

G15059280

52.095,15 €

17

3.175,64 €

036

ANPA Pérez Viondi

G36139079

40.245,35 €

19

2.741,92 €

037

ANPA Alecrín

G36136596

9.290,71 €

15

499,72 €

038

ANPA Brexo Lema

G15256837

34.131,67 €

19

2.325,39 €

039

ANPA O Xunqueiro

G36209930

59.795,16 €

15

3.216,20 €

040

ANPA Lavandeira

G70561287

19.117,35 €

14

959,71 €

041

ANPA O Castañal

G36682292

71.821,20 €

17

4.378,11 €

042

ANPA A Ferradura

G15310667

301.000,06 €

11

11.872,57 €

043

ANPA Cobas

G15140478

40.949,00 €

19

2.789,86 €

044

ANPA A Cubela

G15059371

118.797,21 €

13

5.537,77 €

045

ANPA Sardiñeira

G15685258

18.288,52 €

19

1.246,00 €

046

ANPA San Xinés

G36023117

22.803,75 €

15

1.226,54 €

047

ANPA Fonte da Revolta

G15513369

14.595,92 €

14

732,73 €

048

ANPA Eume

G15407596

40.800,32 €

19

2.779,73 €

049

ANPA Os Golfiños

G94133436

16.162,74 €

15

869,34 €

050

ANPA Mar do Orzán

G15059272

207.259,24 €

11

8.175,08 €

051

ANPA Quintán

G15059538

180.019,40 €

13

8.391,67 €

052

ANPA A Gaivota de Meicende Arteixo

G15231251

62.271,75 €

14

3.126,11 €

053

ANPA López Ferreiro

G15059413

296.763,50 €

13

13.833,74 €

054

ANPA CEIP Luís Seoane

G15265051

102.789,52 €

17

6.265,90 €

055

ANPA Castelao

G15270432

55.627,02 €

17

3.390,94 €

056

ANPA Atalaia

G36039436

22.575,25 €

15

1.214,25 €

057

ANPA Valle Inclán

G15069057

197.916,68 €

12

8.516,26 €

058

ANPA A Lagoa

G36044675

47.609,05 €

18

3.072,89 €

059

ANPA Pena de Francia

G36014611

25.687,40 €

19

1.750,09 €

060

ANPA CEIP de Portonovo

G36042547

34.699,30 €

18

2.239,64 €

061

ANPA O Castro

G36151173

28.758,40 €

17

1.753,07 €

062

ANPA As Olivas

G36122257

77.225,62 €

19

5.261,39 €

063

ANPA As Pedreiras

G15939549

41.057,24 €

19

2.797,23 €

064

ANPA El Rosario

G36752673

24.314,86 €

15

1.307,82 €

065

ANPA CEIP Riomaior

G36120541

10.730,10 €

19

731,04 €

066

ANPA Os Muíños

G36035855

32.236,60 €

17

1.965,10 €

067

ANPA Julia Becerra Malvar

G36130482

73.440,00 €

16

4.213,46 €

068

ANPA As Chans

G36191328

13.606,11 €

12

585,46 €

069

ANPA Baalea

G15453061

6.369,00 €

17

388,24 €

070

ANPA Faron

G15219728

77.057,94 €

17

4.697,34 €

071

ANPA A Mimosa

G36187466

15.650,71 €

16

897,92 €

072

ANPA Amor Ruibal

G36142818

66.845,25 €

16

3.835,09 €

073

ANPA Albor

G15138159

103.845,01 €

18

6.702,60 €

074

ANPA Parque de Belona

G15115041

44.021,43 €

17

2.683,48 €

075

ANPA Porto Cabeiro

G36191682

11.899,55 €

18

768,05 €

076

ANPA Maciñeira

G15291107

9.445,69 €

15

508,05 €

077

ANPA Nós Oleiros

G70463922

73.301,63 €

15

3.942,67 €

078

ANPA O Muíño

G36737922

83.063,25 €

17

5.063,42 €

079

ANPA Valle Inclán

G36104347

25.277,00 €

19

1.722,12 €

080

ANPA Castrillón

G15398084

124.134,03 €

13

5.786,55 €

081

ANPA Miguel Hernández

G15744857

73.790,05 €

13

3.439,75 €

082

ANPA CEIP Petelos

G36174753

18.606,93 €

18

1.200,97 €

083

ANPA Mestre Valverde Mayo

G36174837

32.911,50 €

15

1.770,21 €

084

ANPA Eduardo Sanjurjo

G15201759

41.317,00 €

18

2.666,78 €

085

CEIP Magaláns-Dorrón

G36145324

7.028,00 €

14

352,81 €

086

ANPA Avantar

G15303571

71.793,50 €

17

4.376,43 €

087

ANPA Bolboreta

G36023125

34.294,50 €

19

2.336,49 €

088

ANPA CEIP O Couto

G32011314

90.676,50 €

17

5.527,51 €

089

ANPA CEIP San Cosme

G27304575

8.121,94 €

18

524,23 €

090

ANPA Aturuxo

G15059751

21.934,12 €

19

1.494,37 €

091

ANPA Bidueiro

G15244205

191.937,46 €

9

6.194,24 €

092

ANPA Troncoso

G36301653

8.914,70 €

15

479,49 €

093

ANPA Os Muíños

G36132348

13.508,00 €

15

726,55 €

094

ANPA CEIP Noalla-Telleiro

G36101962

15.548,00 €

14

780,53 €

095

ANPA CEIP Sagrada Familia

G15097447

79.632,24 €

18

5.139,81 €

096

ANPA Avilés de Taramancos

G15681430

33.710,10 €

18

2.175,80 €

097

ANPA Loureda

G15069008

4.978,00 €

15

267,75 €

098

ANPA Berbiriana

G15059819

75.639,00 €

16

4.339,62 €

099

ANPA O Cruceiro de Vilalonga

G36056448

28.860,75 €

19

1.966,29 €

100

ANPA Monte Tahúme

G15426752

5.965,00 €

10

213,89 €

101

FANPA Pontevedra

G36020311

782.659,63 €

19,1

53.603,33 €

102

ANPA Fontes Baíña

G36681856

22.281,34 €

15

1.198,44 €

103

ANPA Cela e Pereiras

G36119659

22.700,00 €

15

1.220,96 €

104

FOANPA Ourense

G32009037

737.921,77 €

18

47.628,65 €

105

FOANPAS Vigo

G36743946

1.744.780,64 €

18,72

117.120,30 €

106

ANPA San Xoán

G36044451

67.523,61 €

13

3.147,64 €

107

ANPA CEIP Virxe do Carme

G27140904

36.975,00 €

15

1.988,77 €

108

ANPA Manuel Murguía

G15059199

80.558,65 €

17

4.910,74 €

109

ANPA CEIP Altamira

G36017473

85.338,40 €

17

5.202,10 €

110

ANPA La Esperanza

G15059546

55.512,83 €

20

3.981,15 €