Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Venres, 27 de setembro de 2019 Páx. 43026

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Academia Galega de Seguridade Pública

ANUNCIO do 17 de setembro de 2019 polo que se lle notifica á persoa interesada o requirimento de documentación en relación co procedemento de inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

A Academia Galega de Seguridade Pública remitiu escrito de requirimento de documentación relativo ao procedemento de inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, regulado polo Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, modificado polo Decreto 35/2017, do 30 de marzo, da persoa interesada que se indica no anexo.

Intentada dúas veces a notificación do citado requirimento a través do servizo de Correos no domicilio indicado pola persoa interesada para os efectos de notificación, esta non se puido efectuar e foi devolta polo dito servizo.

Polo exposto, esta dirección xeral, en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, en virtude deste anuncio, notifícalle á persoa interesada que se indica no anexo o requirimento antes citado.

A persoa interesada pode recoller o requirimento mediante comparecencia nas dependencias da Academia Galega de Seguridade Pública (rúa da Cultura, s/n, A Estrada, Pontevedra), das 9.00 ás 14.00 horas, no prazo de dez días contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Así mesmo, a persoa interesada é informada de que, de conformidade co artigo 68.1 da citada lei, transcorrido o dito prazo sen que compareza, se considerará por desistida da súa petición, logo de resolución ditada nos termos previstos no artigo 21.

Contra a referida resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer a persoa interesada, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa comparecencia para recoller a resolución, ou ao do transcurso do prazo previsto nos parágrafos anteriores sen que a persoa interesada compareza, un recurso de alzada, ante o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, conforme as previsións da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A Estrada, 17 de setembro de 2019

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Solicitante: Pablo Pruneri García.

Acto notificado: requirimento de documentación relativo ao procedemento de inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.