Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 195 Luns, 14 de outubro de 2019 Páx. 45141

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 2 de outubro de 2019 pola que se resolve a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2018 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Con data do 28 de maio de 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 8 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2018 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria, desde o 17 ao 31 de xullo de 2019 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese prazo as persoas interesadas puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada.

Rematado o prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

Tendo en conta o anteriormente exposto e atendendo a proposta elaborada pola citada comisión, esta consellería,

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle o premio fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia ao alumnado universitario que rematou os seus estudos no ano 2018 nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que se relaciona no anexo I da presente orde. O alumnado premiado recibirá unha contribución en metálico de 3.000 euros.

Artigo 2

Denegarlles o premio ás persoas solicitantes que figuran relacionadas no anexo II desta orde e que foron admitidas para participar neste concurso, polas causas que nel se sinalan.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na orde de convocatoria do 8 de maio de 2019 constituirá causa determinante de revogación do premio e do seu reintegro, total ou parcial, pola persoa beneficiaria, segundo o disposto no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante la conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Listaxe de premiados

USC: Universidade de Santiago de Compostela

G-S-01: Administración e Dirección de Empresas

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000073-0

Quiñoa Piñeiro, Lara María

USC

G-S-01:Administración e Dirección de Empresas

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-02: Bioloxía

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000052-0

Rodríguez Varela, Cristina

USC

G-S-02:Bioloxía

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-05: Comunicación Audiovisual

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000142-0

Buján Pazos, Celtia

USC

G-S-05:Comunicación Audiovisual

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-06: Dereito

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000075-0

Gil Otero, Lidia

USC

G-S-06:Dereito

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-18: Enxeñaría Química

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000077-0

Cambeses Franco, Cristina

USC

G-S-18:Enxeñaría Química

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-19: Farmacia

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000062-0

Gómez Costas, Daniel

USC

G-S-19:Farmacia

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-21: Filosofía

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000047-0

Colman Rucco, Aldana Sabrina

USC

G-S-21:Filosofía

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-22: Física

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000181-0

Jorge Díaz, Carmen

USC

G-S-22:Física

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-23: Historia

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000164-0

Piñeiro Pedreira, Sandra

USC

G-S-23:Historia

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-24: Historia da Arte

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000179-0

Moure López, Sara

USC

G-S-24:Historia da Arte

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-25: Lingua e Literatura Españolas

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000102-0

García Garrido, Noa

USC

G-S-25:Lingua e Literatura Españolas

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-26: Lingua e Literatura Galegas

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000105-0

Silva Hervella, Irma

USC

G-S-26:Lingua e Literatura Galegas

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-28: Linguas e Literaturas Modernas

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000046-0

Rodríguez Espiñeira, Sara

USC

G-S-28:Linguas e Literaturas Modernas

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-29: Matemáticas

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000035-0

Falcón Leal, Andrea

USC

G-S-29:Matemáticas

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-30: Medicina

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000024-0

Soutullo Castiñeiras, Carlos

USC

G-S-30:Medicina

3.000,00

2019/000053-0

Buján Bonino, Cecilia

USC

G-S-30:Medicina

3.000,00

2019/000153-0

Busto Leis, José Manuel

USC

G-S-30:Medicina

3.000,00

Total

9.000,00

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000044-0

Martínez Blanco, María

USC

G-S-32:Mestre de Educación Primaria

3.000,00

2019/000050-0

Iglesias Seoane, Rubén

USC

G-S-32:Mestre de Educación Primaria

3.000,00

Total

6.000,00

G-S-34: Odontoloxía

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000074-0

Lousada Fernández, Fátima

USC

G-S-34:Odontoloxía

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-37: Psicoloxía

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000065-0

Davila Fernández, Marta

USC

G-S-37:Psicoloxía

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-38: Química

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000170-0

Varela Domínguez, Noa

USC

G-S-38:Química

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000059-0

Rodríguez Rey, Alejandro

USC

G-S-39:Relacións Laborais e Recursos Humanos

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-41: Veterinaria

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000012-0

López Novo, Cynthia

USC

G-S-41:Veterinaria

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-42: Xeografía e Ordenación do Territorio

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000009-0

Vila Lage, Roberto

USC

G-S-42:Xeografía e Ordenación do Territorio

3.000,00

Total

3.000,00

G-S-44: Xornalismo

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000197-0

Bastón Piñeiro, Mauro

USC

G-S-44:Xornalismo

3.000,00

Total

3.000,00

UDC: Universidade da Coruña

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000041-0

Jacome Alonso, Cristina Isabel

UDC

G-C-01:Administración e Dirección de Empresas

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-08: Dereito

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000020-0

Pérez Boquete, Lucía

UDC

G-C-08:Dereito

3.000,00

2019/000061-0

Viña Bello, Laura

UDC

G-C-08:Dereito

3.000,00

Total

6.000,00

G-C-13: Enfermaría

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000013-0

Rodríguez Freire, Paula

UDC

G-C-13:Enfermaría

3.000,00

2019/000049-0

Villasuso Megino, Inés Marta

UDC

G-C-13:Enfermaría

3.000,00

Total

6.000,00

G-C-14: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000048-0

Luaces Mesías, Alan

UDC

G-C-14:Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-16: Enxeñaría de Obras Públicas

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000068-0

Sobral Areán, Brais

UDC

G-C-16:Enxeñaría de Obras Públicas

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-19: Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000056-0

Castro Veiga, Inés

UDC

G-C-19:Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-20: Enxeñaría Naval e Oceánica

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000180-0

Villar Chouciño, Eva Luz

UDC

G-C-20:Enxeñaría Naval e Oceánica

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-21: Enxeñaría Informática

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000128-0

Suárez García, Eva

UDC

G-C-21:Enxeñaría Informática

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-40: Estudos de Arquitectura

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000093-0

López Rancaño, Adrián

UDC

G-C-40:Estudos de Arquitectura

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-29: Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000182-0

Brea Castro, Esteban

UDC

G-C-29:Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-30: Logopedia

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000007-0

Loureiro Hernández, María

UDC

G-C-30:Logopedia

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-31: Podoloxía

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000079-0

Varela Castro, María Macarena

UDC

G-C-31:Podoloxía

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-34: Socioloxía

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000055-0

Esmorís Varela, Nerea

UDC

G-C-34:Socioloxía

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-37: Turismo

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000218-0

Abad Itoiz, Nerea

UDC

G-C-37:Turismo

3.000,00

Total

3.000,00

G-C-36: Terapia Ocupacional

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000067-0

Rico Alonso, Nuria

UDC

G-C-36:Terapia Ocupacional

3.000,00

Total

3.000,00

UVI: Universidade de Vigo

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000141-0

Casal Mariño, Cristina

UVI

G-V-01:Administración e Dirección de Empresas

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-02: Belas Artes

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000095-0

Montouto López, Ana Isabel

UVI

G-V-02:Belas Artes

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-03: Bioloxía

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000120-0

Novo Giménez, Irene

UVI

G-V-03:Bioloxía

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-05: Ciencias Ambientais

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000176-0

Castro Fernández, Ander

UVI

G-V-05:Ciencias Ambientais

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-06: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000103-0

Pazos Veiga, Jairo

UVI

G-V-06:Ciencias da Actividade Física e do Deporte

3.000,00

2019/000204-0

Silva José, Cristina María

UVI

G-V-06:Ciencias da Actividade Física e do Deporte

3.000,00

Total

6.000,00

G-V-10: Comercio

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000119-0

Suárez Molares, Antía

UVI

G-V-10:Comercio

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-13: Economía

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000089-0

Aires Calviño, Diego

UVI

G-V-13:Economía

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-14: Educación Infantil

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000098-0

Nine Nieto, Raquel

UVI

G-V-14:Educación Infantil

3.000,00

2019/000104-0

Barral Aguín, Patricia

UVI

G-V-14:Educación Infantil

3.000,00

2019/000132-0

Ortigosa García, Iria

UVI

G-V-14:Educación Infantil

3.000,00

Total

9.000,00

G-V-15: Educación Primaria

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000036-0

Martínez Gutiérrez, Laura

UVI

G-V-15:Educación Primaria

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-16: Educación Social

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000097-0

Guede Feijoo, Sandra

UVI

G-V-16:Educación Social

3.000,00

2019/000196-0

Fernández Rodríguez, Beatriz

UVI

G-V-16:Educación Social

3.000,00

Total

6.000,00

G-V-17: Enfermaría

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000026-0

Costas Alonso, Carla

UVI

G-V-17:Enfermaría

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-18: Enxeñaría Agraria

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000162-0

Carrera Otero, Lucía

UVI

G-V-18:Enxeñaría Agraria

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-19: Enxeñaría da Enerxía

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000028-0

Rodríguez Méndez, Yelco

UVI

G-V-19:Enxeñaría da Enerxía

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000060-0

Villar Corrales, Ángel

UVI

G-V-20:Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-23: Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000133-0

Barciela Sánchez, Raúl

UVI

G-V-23:Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-24: Enxeñaría en Organización Industrial

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000190-0

Riobo García, Laura

UVI

G-V-24:Enxeñaría en Organización Industrial

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-27: Enxeñaría Forestal

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000109-0

Alonso Martínez, Laura

UVI

G-V-27:Enxeñaría Forestal

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-29: Enxeñaría Mecánica

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000014-0

González Ventosinos, Jacobo

UVI

G-V-29:Enxeñaría Mecánica

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-31: Fisioterapia

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000027-0

Ferreira Troncoso, Gladis

UVI

G-V-31:Fisioterapia

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-33: Publicidade e Relacións Públicas

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000171-0

González Fernández, Tania

UVI

G-V-33:Publicidade e Relacións Públicas

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-36: Traballo Social

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000002-0

Rodríguez Pereira, Estefanía

UVI

G-V-36:Traballo Social

3.000,00

Total

3.000,00

G-V-37: Tradución e Interpretación

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Cont. adxudicada

2019/000094-0

Arca Castro, Manuel

UVI

G-V-37:Tradución e Interpretación

3.000,00

Total

3.000,00

ANEXO II

Listaxe de non premiados

Núm. exped.

Solicitante

Universidade

Titulación

Motivo denegación

2019/000172-0

Abad Itoiz, Nerea

UDC

G-C-06:Ciencias Empresariais

Non se axusta ás bases

2019/000033-0

Abeledo Insua, Fátima

UDC

G-C-11:Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000193-0

Abuín Penas, Rocío

USC

G-S-09:Enfermaría

Non se axusta ás bases

2019/000205-0

Acosta Rodríguez, Carlota

UVI

G-V-37:Tradución e Interpretación

Non alcanzar a nota de corte

2019/000210-0

Adán Barrientos, Irene

USC

G-S-19:Farmacia

Non alcanzar a nota de corte

2019/000136-0

Al Soufi Novo, Laila

USC

G-S-02:Bioloxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000092-0

Aldecoa Fuentes, Manuel

UVI

G-V-12:Dirección e Xestión Pública

Non alcanzar a nota de corte

2019/000201-0

Alonso Álvarez, Carla María

UVI

G-V-37:Tradución e Interpretación

Non alcanzar a nota de corte

2019/000155-0

Álvarez Fernández, Brais

UVI

G-V-28:Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2019/000043-0

Álvarez Olcina, Iago

UVI

G-V-26:Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Non alcanzar a nota de corte

2019/000187-0

Amarelo Montero, Daniel

USC

G-S-26:Lingua e Literatura Galegas

Non alcanzar a nota de corte

2019/000220-0

Amo Seco, Mariña

UVI

G-V-08:Ciencias do Mar

Non alcanzar a nota de corte

2019/000030-0

Antelo Blanco, Noelia

USC

G-S-31:Mestre de Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000158-0

Arias Acuyo, Alicia

UDC

G-C-21:Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2019/000148-0

Barallobre Balado, Carlota

UDC

G-C-19:Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Non alcanzar a nota de corte

2019/000107-0

Barral Aguín, Mónica

USC

G-S-09:Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2019/000214-0

Barreiro Montes, Julio

UDC

G-C-20:Enxeñaría Naval e Oceánica

Non alcanzar a nota de corte

2019/000071-0

Basadre Iglesias, Marta

USC

G-S-33:Nutrición Humana e Dietética

Non se axusta ás bases

2019/000211-0

Boán Pérez, Jorge

USC

G-S-30:Medicina

Non alcanzar a nota de corte

2019/000215-0

Bolón Rodríguez, Diego

USC

G-S-29:Matemáticas

Non alcanzar a nota de corte

2019/000137-0

Bouso García, Alberte

UVI

G-V-19:Enxeñaría da Enerxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000006-0

Bruzos González, Andrea

USC

G-S-32:Mestre de Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000184-0

Cabal Paz, Borja

USC

G-S-30:Medicina

Non alcanzar a nota de corte

2019/000185-0

Calo Rodríguez, Jessica

UVI

G-V-03:Bioloxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000110-0

Campillo Ageitos, Elena

UVI

G-V-20:Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Non alcanzar a nota de corte

2019/000018-0

Cao Gaudeoso, Iván

UDC

G-C-12:Educación Social

Non alcanzar a nota de corte

2019/000175-0

Carrera Groba, Abraham

UVI

G-V-28:Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2019/000200-0

Castro Álvarez, Andrea

UVI

G-V-15:Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000096-0

Cernadas Rodríguez, Marta

UVI

G-V-15:Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000124-0

Chamorro Misa, Regina

UVI

G-V-33:Publicidade e Relacións Públicas

Non se axusta ás bases

2019/000168-0

Costa Iglesias, Nerea

USC

G-S-44:Xornalismo

Non alcanzar a nota de corte

2019/000152-0

Currás Prada, María Paula

UDC

G-C-29:Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Non alcanzar a nota de corte

2019/000134-0

De Dios Álvarez, Vicente Manuel

UVI

G-V-06:Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Non se axusta ás bases

2019/000123-0

Del Campo Bellón, Iván

UVI

G-V-26:Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Non alcanzar a nota de corte

2019/000038-0

Diéguez Pérez, Miguel

USC

G-S-32:Mestre de Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000087-0

Domínguez Ucha, Lorena

UVI

G-V-28:Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2019/000212-0

Durán Bermejo, Diego

UVI

G-V-17:Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2019/000076-0

Eijo Mejuto, Antía

USC

G-S-40:Traballo Social

Non alcanzar a nota de corte

2019/000090-0

Estévez Díaz, Sibila

USC

G-S-40:Traballo Social

Non alcanzar a nota de corte

2019/000202-0

Estévez González, Ana

UVI

G-V-14:Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000206-0

Farpón Vázquez, Andrea

USC

G-S-31:Mestre de Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000163-0

Feijoo Díaz, Rocío

UDC

G-C-14:Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Non alcanzar a nota de corte

2019/000191-0

Fernández Labrada, Miguel

USC

G-S-10:Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Non se axusta ás bases

2019/000082-0

Fernández Meneses, Jorge

UVI

G-V-09:Comunicación Audiovisual

Non se axusta ás bases

2019/000039-0

Fernández Otero, Laura

UDC

G-C-10:Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000086-0

Fernández Prada, Enrique

UVI

G-V-02:Belas Artes

Non alcanzar a nota de corte

2019/000160-0

Ferreira Rodríguez, José Carlos

UVI

G-V-23:Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Non alcanzar a nota de corte

2019/000115-0

Figueiredo Vázquez, Nuria

UVI

G-V-14:Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000135-0

Freire Santa Cruz, María

UVI

G-V-37:Tradución e Interpretación

Non alcanzar a nota de corte

2019/000199-0

Gallego García, María del Pilar

UVI

G-V-03:Bioloxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000157-0

García Formoso, Néstor

USC

G-S-30:Medicina

Non alcanzar a nota de corte

2019/000011-0

García García, Iván

UVI

G-V-28:Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2019/000127-0

García Pose, Alba

USC

G-S-19:Farmacia

Non alcanzar a nota de corte

2019/000001-0

Gómez Magide, Daniel

UDC

G-C-02:Arquitectura

Non alcanzar a nota de corte

2019/000188-0

Gómez Mendía, Marina

USC

G-S-23:Historia

Non alcanzar a nota de corte

2019/000063-0

González Díaz-Faes, Ana

USC

G-S-32:Mestre de Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000023-0

González Estévez, Marta

UDC

G-C-30:Logopedia

Non alcanzar a nota de corte

2019/000149-0

González Fernández, Clara

USC

G-S-37:Psicoloxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000118-0

González Martínez, Marcos

USC

G-S-22:Física

Non alcanzar a nota de corte

2019/000174-0

González Rodríguez, Sergio

USC

G-S-12:Enxeñaría Civil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000165-0

Graña Álvarez, Roberto

UVI

G-V-01:Administración e Dirección de Empresas

Non alcanzar a nota de corte

2019/000004-0

Grobas Illobre, Pablo

UDC

G-C-32:Química

Non se axusta ás bases

2019/000057-0

Grzelinski, Janusz Adam

UVI

G-V-29:Enxeñaría Mecánica

Non alcanzar a nota de corte

2019/000072-0

Guillín Martínez, Melanie

UDC

G-C-08:Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2019/000116-0

Guizán Roca, Marta

UDC

G-C-08:Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2019/000194-0

Hermida Vázquez, Roberto

UVI

G-V-11:Dereito

Non se axusta ás bases

2019/000122-0

Huidobro Díaz, Ana Berta

UVI

G-V-14:Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000217-0

Jacome Alonso, Cristina Isabel

UDC

G-C-08:Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2019/000177-0

Justo Rodríguez, Eva

UVI

G-V-14:Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000045-0

Lado Pazos, Vanesa

USC

G-S-27:Lingua e Literatura Inglesas

Non alcanzar a nota de corte

2019/000008-0

Laíño Rebollido, Emilio

UDC

G-C-35:Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000169-0

Lameiro Alba, Cristina

UDC

G-C-09:Economía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000017-0

Lemos Miguens, Alicia

UVI

G-V-12:Dirección e Xestión Pública

Non alcanzar a nota de corte

2019/000058-0

López Cantorna, Ana

USC

G-S-02:Bioloxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000140-0

López Cardona, Julia

USC

G-S-30:Medicina

Non alcanzar a nota de corte

2019/000100-0

López Escobar, Juan José

UVI

G-V-20:Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Non alcanzar a nota de corte

2019/000186-0

López Gómez, Yeray Manuel

UVI

G-V-27:Enxeñaría Forestal

Non se axusta ás bases

2019/000108-0

López Rodríguez, María Vanessa

UDC

G-C-13:Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2019/000022-0

Lorenzo García, Héctor

UDC

G-C-14:Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Non alcanzar a nota de corte

2019/000078-0

Lorenzo Lamas, Noemí

USC

G-S-34:Odontoloxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000037-0

Losada González, María

UVI

G-V-20:Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Non alcanzar a nota de corte

2019/000054-0

Lozano González, Carlos

UVI

G-V-39:Xeografía e Historia

Non alcanzar a nota de corte

2019/000151-0

Luaces Rozados, Lucas Jacobo

USC

G-S-07:Economía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000031-0

Martínez Cotelo, Marcos

UVI

G-V-20:Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Non alcanzar a nota de corte

2019/000066-0

Mascato García, Clara

USC

G-S-31:Mestre de Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000016-0

Mato Miguélez, Marta

USC

G-S-31:Mestre de Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000099-0

Meier Cacharo, David-Alexandre

UDC

G-C-11:Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000221-0

Menéndez Firvida, Brais

UVI

G-V-25:Enxeñaría en Química Industrial

Non alcanzar a nota de corte

2019/000139-0

Mera Gallardo, Sergio

UVI

G-V-03:Bioloxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000154-0

Millara Crispín, Miguel

UVI

G-V-19:Enxeñaría da Enerxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000111-0

Miño Rodríguez, Gema

USC

G-S-15:Enxeñaría en Xeomática e Topografía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000032-0

Miranda Noya, María

UVI

G-V-15:Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000003-0

Nieto Diz, Carolina

UVI

G-V-12:Dirección e Xestión Pública

Non alcanzar a nota de corte

2019/000085-0

Novoa Martínez, Andrea

UVI

G-V-19:Enxeñaría da Enerxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000156-0

Ordóñez Fernández, María Manuela

UVI

G-V-14:Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000150-0

Otero Coto, Iago

UDC

G-C-21:Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2019/000025-0

Otero Regueira, Iago

UDC

G-C-02:Arquitectura

Non alcanzar a nota de corte

2019/000144-0

Pacheco Lorenzo, Moisés

UVI

G-V-20:Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Non alcanzar a nota de corte

2019/000021-0

Penas Barreiro, Paula

UDC

G-C-11:Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000040-0

Peral López, Daniel

UDC

G-C-05:Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Non alcanzar a nota de corte

2019/000080-0

Pérez González, Jorge

UVI

G-V-37:Tradución e Interpretación

Non alcanzar a nota de corte

2019/000051-0

Pérez López, Elena

USC

G-S-32:Mestre de Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000203-0

Pérez Pérez, Alejandro

UDC

G-C-09:Economía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000166-0

Pinilla Baamonde, Andrea

USC

G-S-34:Odontoloxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000198-0

Piñeiro García, Gemma

UVI

G-V-14:Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000178-0

Presa Arjones, Iria

UVI

G-V:Estudos de Galego e Español

Non alcanzar a nota de corte

2019/000131-0

Quintana García, Raúl

UVI

G-V-14:Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2019/000034-0

Quintas Freiría, David

UDC

G-C-22:Tecnoloxías Mariñas

Non alcanzar a nota de corte

2019/000145-0

Rama Maneiro, Efrén

USC

G-S-17:Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2019/000159-0

Ramudo López, Noe

USC

G-S-24:Historia da Arte

Non alcanzar a nota de corte

2019/000207-0

Recarey Pérez, Leticia

UDC

G-C-11:Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000064-0

Reigosa Lombao, Clara

USC

G-S-24:Historia da Arte

Non alcanzar a nota de corte

2019/000216-0

Rey Vázquez, Ana María

UVI

G-V-17:Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2019/000081-0

Rico Fuentes, Juan Jesús

UVI

G-V-19:Enxeñaría da Enerxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000192-0

Rivadulla Sánchez, Alberto

USC

G-S-22:Física

Non alcanzar a nota de corte

2019/000195-0

Rivas Ferreiro, Mauro

UVI

G-V-03:Bioloxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000117-0

Riveiro Fernández, Enrique

UVI

G-V-23:Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Non alcanzar a nota de corte

2019/000143-0

Roca Fraga, Rebeca del Pila

UDC

G-C-11:Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000083-0

Rodríguez Arias, Karen Elvira

USC

G-S-14:Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Non alcanzar a nota de corte

2019/000208-0

Rodríguez Blanco, Josua

UDC

G-C-11:Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000147-0

Rodríguez Díaz, Jaime Manuel

USC

G-S-04:Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Non alcanzar a nota de corte

2019/000129-0

Rodríguez Fernández, Helena

UVI

G-V-19:Enxeñaría da Enerxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000088-0

Rodríguez Frois, Roi

USC

G-S-03:Ciencia Política e da Administración

Non se axusta ás bases

2019/000126-0

Rodríguez Huri, María del Carme

UVI

G-V-17:Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2019/000091-0

Rodríguez Losada, José Antonio

UDC

G-C-16:Enxeñaría de Obras Públicas

Non alcanzar a nota de corte

2019/000213-0

Rodríguez Méndez, Noa

UVI

G-V-02:Belas Artes

Non alcanzar a nota de corte

2019/000019-0

Rodríguez Nicolás, Adrián

UDC

G-C-27:Humanidades

Non alcanzar a nota de corte

2019/000121-0

Rodríguez Rivera, Paula

UVI

G-V-16:Educación Social

Non alcanzar a nota de corte

2019/000069-0

Román Sotelo, Antía

USC

G-S-27:Lingua e Literatura Inglesas

Non alcanzar a nota de corte

2019/000173-0

Ruiz Pérez, Marcos

UVI

G-V-15:Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000222-0

Sánchez Sánchez, Paula

UVI

G-V-03:Bioloxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000106-0

Sardiña Bedoya, Juan José

UDC

G-C-09:Economía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000029-0

Seijas Pérez, Iria

UVI

G-V-32:Linguas Estranxeiras

Non alcanzar a nota de corte

2019/000161-0

Seoane Lamas, Paula

UVI

G-V-01:Administración e Dirección de Empresas

Non alcanzar a nota de corte

2019/000084-0

Silva Vieira, Ana

UVI

G-V-17:Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2019/000130-0

Sobral Oliveira, Daniel

UVI

G-V-07:Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Non alcanzar a nota de corte

2019/000189-0

Sobreira Martínez, Eva

UVI

G-V-33:Publicidade e Relacións Públicas

Non se axusta ás bases

2019/000112-0

Soto Filloy, Jesús

UVI

G-V-10:Comercio

Non alcanzar a nota de corte

2019/000015-0

Soto García, Diego

USC

G-S-30:Medicina

Non alcanzar a nota de corte

2019/000114-0

Trillo Villar, Raquel

UDC

G-C-41:Naútica e Transporte Marítimo

Non alcanzar a nota de corte

2019/000146-0

Tumbeiro Romero, Andrea

UVI

G-V-17:Enfermaría

Non se axusta ás bases

2019/000138-0

Urgal Domínguez, Sandra

UDC

G-C-31:Podoloxía

Non alcanzar a nota de corte

2019/000042-0

Vaquero Otal, Lorenzo

USC

G-S-17:Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2019/000209-0

Varela Rodríguez, Sandra

UVI

G-V-02:Belas Artes

Non alcanzar a nota de corte

2019/000219-0

Vázquez Rodríguez, Lucía

USC

G-S-10:Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000005-0

Ventín Picallo, Teresa

USC

G-S-40:Traballo Social

Non alcanzar a nota de corte

2019/000070-0

Vila Barrios, Lucía

USC

G-S-09:Enfermaría

Non se axusta ás bases

2019/000101-0

Vilaboa Sáenz de Lubián, Clara

USC

G-S-32:Mestre de Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2019/000125-0

Villar Martínez, Senén

UVI

G-V-01:Administración e Dirección de Empresas

Non alcanzar a nota de corte

2019/000167-0

Viña Vila, Benito

USC

G-S-12:Enxeñaría Civil

Non alcanzar a nota de corte